Vacatures

Uw vacature online plaatsen op de websites van de NVNG en het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde? Neem contact op met Eric Vullers 0475-597151 of  eric@kloosterhof.nl

Aios Radiologie UMCG ( betreft twee opleidingsplaatsen)

UMCG Groningen

do 17 aug 2017 -

Afdeling
Het Medical Imaging Center (MIC) UMCG wordt gevormd door de afdelingen Radiologie en Nucleaire
Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming. Er is een voortgaande integratie van beide afdelingen gaande, zich uitend in een gezamenlijke leiding, beheersstructuren, onderwijsmomenten en besprekingen. In 2015 zijn de opleidingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde samengevoegd tot de nieuwe opleiding Radiologie (‘CORONA’). De opleiding Radiologie van het UMCG maakt deel uit van de onderwijs- en opleidingsregio Noord Oost-Nederland (OOR-N&O) en werkt daarin samen met de opleidingen in Almelo, Deventer, Enschede en Zwolle.

Het UMCG heeft een topreferente regiofunctie, is een belangrijk traumacentrum en het grootste transplantatiecentrum van Nederland. Bovendien is recentelijk het UMCG Comprehensive Cancer Center gevormd. De medische faculteit RUG en het UMCG ambiëren een voortrekkersrol in de
opleidingsmodernisering. De RUG is een top 100 universiteit. Zowel het ziekenhuis als geheel als de beide afdelingen van het MIC afzonderlijk, alsook de opleiding zijn ISO gecertificeerd.

De meest moderne modaliteiten o.a. CT Dual Energy, 3T MRI, biplane DSA, SPECT-CT en PET-CT worden ingezet voor de meest uiteenlopende diagnostische vraagstellingen. De komst van een derde PET-CT en een PET-MRI worden voorbereid. Tevens beschikt het MIC over een eigen cyclotron en twee GMP laboratoria voor radiofarmacie. Een moderniseringsslag in de vorm van vernieuwbouw is gaande en een verregaande samenwerking met Siemens garandeert een state-of-the-art werkomgeving met toegang tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur. Er zijn circa 35 radiologen, 6 nucleair geneeskundigen en 25 arts-assistenten aan het MIC verbonden. Wetenschappelijk onderzoek is een wezenlijk aandachtspunt binnen het MIC en onderzoeksparticipatie wordt gestimuleerd.

Opleiding
De totale duur van de opleiding bedraagt 5 jaar. De eerste fase van de opleiding wordt gevormd door een basisdeel, de zgn. common trunk. In de common trunk doorloopt u orgaangerichte stages in alle radiologische deelgebieden en in de nucleaire geneeskunde. In de tweede fase volgt u een differentiatie in de Abdominale-, Cardiothoracale-, Interventie-, Kinder-, Mammo-, Musculoskeletale-, Neuro & Hoofd-Hals -, of Nucleaire & Moleculaire-radiologie. In het laatste deel van de common trunk fase wordt in overleg met de opleider(s) een keuze gemaakt voor een van deze differentiaties.  

Het UMCG kent een sociale en actieve aiosgroep, die nadrukkelijk participeert in de vele afdelings- en
opleidingsoverlegstructuren en zo een verantwoordelijkheid draagt voor de eigen opleiding. De
opleidingscultuur kenmerkt zich door een laagdrempelige communicatie tussen de aios, stafleden en
MBB‘ers.

Functiebeschrijving
- U doorloopt verschillende stages conform de opleidingseisen.
- Er is een verplichte uitwisseling tussen perifere en de academische opleidingen in de OOR-N&O. Dit
  betekent concreet dat u een periode van de opleiding zult volgen in Almelo, Deventer, Enschede of  
  Zwolle.
- U neemt tijdens de opleiding deel aan verplicht gestelde onderwijsactiviteiten en examens waaronder
  een cursus stralenveiligheid en beeldvormende technieken.

Functie-eisen
- U bent basisarts en BIG geregistreerd in NL met aantoonbare belangstelling voor de medische
  beeldvorming en heeft bij voorkeur enige klinische ervaring. 
- Een (bijna) afgeronde promotie strekt tot voordeel.
- U beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden en bent in staat tot zelfreflectie en werken
  in teamverband.
- U wilt actief participeren in de patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en de organisatie.

De deelnemende ziekenhuizen voeren een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden en het salaris zijn conform de CAO-UMC. De aanstellingsduur is maximaal vijf jaar bij een voltijds dienstverband. Procedure De sollicitatiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de opleidingsgroep en vertegenwoordigers van
de aios van het MIC. Er zijn nog twee opleidingsplaatsen beschikbaar voor 2018. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de vacature aios Radiologie kunt u contact opnemen met:
Prof. dr. J. Pruim (opleider)
dr. J.C. de Groot (plaatsvervangend opleider),
drs. V.E.H. Pol (aios Radiologie), allen bereikbaar via het afdelingssecretariaat Radiologie, tel. (050) 361 4263.

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links. 

Nieuw opleidingsplan Radiologie
http://www.knmg.nl/Opleiding-en-herregistratie/CGS/Regelgeving/Huidige-regelgeving/Radiologie.htm

Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland
www.oornoordoost.nl 
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Werken_in_het_UMCG/Pages/default.aspx

Solliciteren
U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Solliciteren kan tot en
met 30 september 2017.

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met
nadere informatie.

Share |