Vacatures

Nucleair geneeskundige 0,8 FTE

7 januari 2019

Diakonessenhuis locatie Utrecht


De coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad (MSBD) zoekt voor de maatschap Nucleaire geneeskunde in het Diakonessenhuis een:

Nucleair geneeskundige 0,8 FTE

De maatschap nucleaire geneeskunde is werkzaam op de locatie Utrecht van het Diakonessenhuis: Utrecht, Zeist en Doorn. De huidige maatschap bestaat uit 2 nucleair geneeskundigen. De nucleaire geneeskunde wordt in zijn volle breedte uitgeoefend.

De afdeling beschikt over  1 PET-CT, 1 SPECT-CT en 1 dubbelkopsgammacamera, die in 2019 vervangen wordt door een 2de SPECT-CT en 1 botdichtheidsmeter. De afdeling nucleaire geneeskunde doet op jaarbasis 1000 PET scans, 4000 scintigrafieën, 1500 botdensitometrieën en 100 therapieën voor diverse indicaties. De verslaglegging van de PET-CT scans heeft plaats in samenwerking met de radiologen.

Wij zijn een enthousiaste maatschap met een onderling goede band. Op de afdeling nucleaire geneeskunde heerst een prettige werksfeer met korte lijnen naar de medewerkers en de diverse specialisten. Wij streven er niet alleen naar alle voorkomende verrichtingen uit te voeren, maar waar mogelijk ook nieuwe PET tracers en therapieën te implementeren.

Wij zoeken een nucleair geneeskundige, die ons in meerdere opzichten kan versterken en de ambitie heeft om bij te dragen aan verdere positionering van de nucleaire geneeskunde in ons ziekenhuis. Gezien de samenstelling van de zittende maatschap gaat de voorkeur uit naar een hoofdzakelijk klinisch georiënteerde nucleair geneeskundige.

Ook nucleair geneeskundigen, die hun opleiding binnenkort gaan afronden, worden uitgenodigd te reageren.

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae, kunt u tot en met 28 januari 2019 richten aan dr. M. van Rens, voorzitter benoemingscommissie MSBD, Postbus 80250, 3508 TG Utrecht of per e-mail: msbdws@diakhuis.nl.

Voor meer informatie m.b.t. de functie kunt u zich wenden tot dr. V. Bongers, 088-2506907 of dr. P.J. Hagen, 088-2506942.

Over het MSBD

Het MSBD is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het Diakonessenhuis samenbrengt in één bedrijf. Het MSBD telt ruim 150 leden die gezamenlijk garant staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is onze ambitie om uit te groeien tot een toonaangevend bedrijf voor medisch specialistische zorg in de regio. Om dit te bereiken bieden wij een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking, opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende professionals krijgen alle ruimte om te komen met initiatieven om zich verder te ontwikkelen en ambities waar te maken. Meer informatie: www.msbd.nl   

Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn

Het Diakonessenhuis, opgericht in 1844, is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis op drie locaties in de regio Utrecht. Ruim 2400 medewerkers en een ruim 200 leden tellende medische staf, zetten zich dagelijks in om patiënten ‘de beste zorg dichtbij’ te bieden. Kwalitatief hoogwaardige, veilige, tijdige en persoonlijke zorg in een prettige omgeving staan voorop. Het Diakonessenhuis ontvangt jaarlijks erkenningen van diverse onafhankelijke instanties waaronder patiëntenorganisaties. Het Diakonessenhuis is een erkend opleidingsziekenhuis en verricht diverse (wetenschappelijke) onderzoeken. Jaarlijks bezoeken zo’n 380.000 mensen de poliklinieken, worden ongeveer 24.000 patiënten voor meerdere dagen opgenomen en vinden er ongeveer 23.000 dagbehandelingen plaats. Meer informatie: www.diakonessenhuis.nl