Adverteren

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is het klankbord van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG), de Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) en de Belgische Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (BELNUC)  Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis van de nucleaire geneeskunde en van verwante diagnostische en therapeutische technieken. 

Contact:
Kloosterhof Neer B.V. - Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde
Eric Vullers
eric@kloosterhof.nl, Tel: +31 475597151 / +31 653484685

Doelgroep
Leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, Vereniging voor Medisch Nucleair Werkers, Nederlandse Vereniging voor Pathologie, Belgisch Genootschap voor Nucleaire Geneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Specifieke afdelingen van de Universitair Medisch Centra.

Verschijningsdata 2019, Jaargang 41

  • 26 maart
  • 25 juni
  • 24 september
  • 24 december

Afmetingen en standaardprijzen*

Formaat:Afmetingen (breedte x hoogte):Pijs:
1/1 pagina185 x 265 mm, niet aflopend€ 1450
1/1 pagina210 x 297 mm, aflopend€ 1450
1/2 pagina90 x 265 mm€ 775
1/2 pagina185 x 130 mm€ 775
1/4 pagina90 x 130 mm€ 445
Omslagpagina 2 € 225
Omslagpagina 4 € 180
Omslagpagina 3 € 110

Uw vacature online plaatsen op de websites van NVNG en het TVNG € 300,--

* Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 
Reserveren en aanleveren uiterlijk 4 weken voor verschijningsdatum.