Adverteren

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is het klankbord van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG), de Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) en de Belgische Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (BELNUC)  Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis van de nucleaire geneeskunde en van verwante diagnostische en therapeutische technieken. 


Contact:
Kloosterhof Neer B.V. - Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde
Eric Vullers
eric@kloosterhof.nl, Tel: +31 475597151

Doelgroep
Leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, Vereniging voor Medisch Nucleair Werkers, Nederlandse Vereniging voor Pathologie, Belgisch Genootschap voor Nucleaire Geneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Specifieke afdelingen van de Universitair Medisch Centra.

Verschijningsdata 2024, Jaargang 46

  • 19 maart -2024
  • 18 juni - 2024
  • 17 september - 2024
  • 17 december - 2024

Infosheet
Op de infosheet vindt u informatie over o.a. de doelgroep, het bereik, belangrijke data, thema’s, formaten, tarieven.


Uw vacature online plaatsen op de websites van NVNG en het TVNG € 300,--


* Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 
Reserveren en aanleveren uiterlijk 4 weken voor verschijningsdatum.