Downloads

Doelstelling

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.

Publicaties

Om deze doelstelling te verwezenlijken publiceert het TvNG wetenschappelijke originele artikelen, review artikelen, afstudeeronderzoeken, samenvattingen van proefschriften, inaugurele redes, boekbesprekingen, casusbesprekingen, samenvattingen van lopende multicenter trials in Nederland en België, congres- en symposiumaankondigingen, evaluaties van cursussen en congressen, mededelingen vanuit de verenigingen en wat verder relevant wordt bevonden. Daarnaast bevat het tijdschrift een rubriek ‘Dienst in de kijker’, waarbij op verschillende afdelingen Nucleaire Geneeskunde een kijkje achter de schermen wordt gegund, en een rubriek ‘Forum’, een discussiepodium waarop reacties van lezers op actuele en/of controversiële onderwerpen geplaatst kunnen worden.

Inzendingen

Voor alle rubrieken geldt dat eenieder die beroepsmatig betrokken is bij de nucleaire geneeskunde (dus óók studenten) hierbij nadrukkelijk door de TvNG-redactie wordt uitgenodigd een bijdrage aan het tijdschrift te leveren.
Om een zekere gelijkvormigheid te creëren en om het beoordelen van de inzendingen te vergemakkelijken zijn richtlijnen opgesteld voor opbouw, vormgeving en aanbieden van inzendingen. Deze zijn te vinden op de website van het TvNG.
Wetenschappelijke artikelen worden onderworpen aan peer review en worden na publicatie geaccrediteerd.

Redactioneel

De redactie van het tijdschrift is een gemêleerde groep waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn, werkzaam zowel in Nederland als België, academisch en perifeer. In de bijlage staan alle namen van de redactieleden vermeld. De redactie wordt ondersteund door een bureauredactie en laat zich adviseren door de redactieraad. In deze redactieraad is een aantal prominente hoogleraren (nucleair geneeskundigen, chemici, fysici en een biologe) gevraagd zitting te nemen. Zij zullen de redactie ondersteunen in de visieontwikkeling van het tijdschrift. Omdat zij verschillende aandachtsgebieden hebben, kan de redactie attent gemaakt worden op belangrijke ontwikkelingen en aangelegenheden die binnen een specifiek kennisveld spelen. Van de expertise en/of het netwerk van redactieraadsleden wordt tevens gebruikgemaakt bij het peer review proces.

Hoofdredacteur:
Dr. Ben Bulten
E-mail: b.bulten@skbwinterswijk.nl

Dr. Renato Valdés Olmos
E-mail: R.A.Valdes_Olmos@lumc.nl 

Bureauredactie / administratie:
Drs. Anuska Muijres
Tel. 0475-597152, anuska@kloosterhof.nl             

Redactiecommisie:
Dr. H. Balink
Mw. drs. B. Bosveld
Mw. drs. N. Bouwman
Drs. J. Emmering
Dr. O. Gheysens
Mw. dr. S. Heskamp
Ir. J. van Osch
Mw. drs. E. Owers
Dhr. A. Reniers
Drs. G. Stormezand

Adviescommisie:
Prof. dr. R.J. Bennink
Prof. dr. B.N.M. van Berckel
Prof. dr. R. Boellaard
Prof. dr. J. Booij
Prof. dr. E.F.I. Comans
Prof. dr. R.A.J.O. Dierckx
Prof. dr. B.L.F. van Eck-Smit
Prof. dr. P.H. Elsinga
Prof. dr. L.F. de Geus-Oei
Prof. dr. M. Gotthardt
Prof. dr. N.H. Hendrikse
Prof. dr. O.S. Hoekstra
Prof. dr. P.L. Jager
Prof. dr. ir. M. de Jong
Prof. dr. J.G.W. Kosterink
Prof. dr. E.P. Krenning
Prof. dr. G.P. Krestin
Prof. dr. M.G.E.H. Lam
Prof. dr. A.A. Lammertsma
Prof. L. Mortelmans
Prof. dr. F.M. Mottaghy
Prof. dr. W.J.G. Oyen
Prof. dr. R.M. Pijnappel
Prof. dr. W.M. Prokop
Prof. dr. J. Pruim
Prof. dr. P.P. van Rijk
Prof. dr. E.A. van Royen
Prof. dr. R.H.J.A. Slart
Prof. dr. G.J.J. Teule
Prof. dr. J.F. Verzijlbergen
Prof. dr. J.E. Wildberger
Prof. dr. A.D. Windhorst