Laatste uitgave

September 2017

RIVM RAPPORT Rapport van het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)    CASUSBESPREKING Melanoom op de rug: wat te doen als de schildwachtklier niet kan worden verwijderd? E. Ghariq, MD    ONDERZOEKER IN DE KIJKER (1) “Bruggen bouwen essentieel” Wouter Vogel    NASCHOLING Workshop Lymfoom: de Lugano classificatie Ben Bulten    PROEFSCHRIFT Evaluation of radiotracers for beta cell imaging I. van der Kroon, MSc, PhD   Non-invasive therapy monitoring in experimental rheumatoid arthritis T. van der Geest, MSc, PhD    CASE REPORT Medication-related osteonecrosis of the jaw: a pictorial review of two cases highlighting an underdiagnosed problem? Wouter van der Bruggen, MD   ONDERZOEKER IN DE KIJKER (2) “Leerprocessen altijd nodig” Dennis Vriens    NIEUWS UIT DE NVNG De Commissie Kwaliteitsbevordering Klaas Pieter Koopmans  De juniorafdeling: verleden, heden en onzekere toekomst Femke Intema   CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Editorial Vernieuwing in de kijker Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is voornemens actuele onderwerpen, waar de nucleaire geneeskunde een voorname rol speelt, regelmatig onder de aandacht van de lezers te brengen. Een voorbeeld nhiervan is het eindrapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ‘Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland: huidige situatie en toekomstverkenning’ dat begin juli 2017 verscheen. Samen met een aantal uittreksels van dit rapport en een verklarende brief van de ministers aan de Tweede Kamer verschijnen in deze editie van het TvNG de reacties hierop van enkele wetenschappelijke verenigingen die bij het voortraject van het RIVM rapport betrokken zijn geweest. Zoals in de Kamerbrief wordt verwoord zullen aspecten, zoals het zoeken naar mogelijke alternatieven om medische isotopen in Nederland nte produceren en de financiering ervan, pas in het najaar van 2017 bekend worden gemaakt. Vlak voor de zomervakantie worden meestal de jaarlijkse subsidies voor wetenschappelijk onderzoek van een aantal belangrijke instanties bekendgemaakt. In dit nummer besteedt het TvNG in haar nieuwe rubriek Onderzoeker in de Kijker aandacht aan recente projecten van Wouter Vogel en Dennis Vriens. Wouter Vogel gaat zich richten op speekselklierfunctie monitoring bij bestraling van het hoofd-halsgebied in een van de 52 nieuwe oncologische onderzoeksprojecten die per 2017 subsidie van KWF Kankerbestrijding zullen krijgen. Dennis Vriens is voor zijn onderzoek naar de rol van protontherapie bij behandeling van hoofd-halskanker in aanmerking gekomen voor een Veni-beurs, die door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van haar Vernieuwingsimpuls programma wordt verstrekt. Zoals gepresenteerd in deze editie, is de rubriek Onderzoeker in de Kijker erop gericht de onderzoekers persoonlijk te interviewen en is het de wens van de redactie van het TvNG andere collegae, die leiding geven aan belangrijke Nederlandse of Europese projecten, in de toekomst te blijven uitnodigen. Naast deze bovengenoemde opinievormende rubrieken worden in deze editie van het TvNG de samenvattingen van de proefschriften van Tessa van der Geest en Inge van der Kroon gepubliceerd. Verder brengt Wouter van der Bruggen goed gedocumenteerde casuïstiek betreffende medicatie gerelateerde osteonecrose van de kaak onder onze aandacht. Een tweede casus, van de hand van Eidress Ghariq en coauteurs, wordt besproken in het licht van de Nederlandse richtlijnen betreffende het melanoom en de aanbevelingen van de NVNG omtrent de schildwachtklierprocedure. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is voortdurend bezig met het actualiseren van richtlijnen voor oncologische zorg bij diverse maligne tumoren op basis van multidisciplinair werk vanuit de wetenschappelijke verenigingen. Ook instanties zoals de NVNG en EANM publiceren regelmatig aanbevelingen betreffende nucleair geneeskundige procedures. De redactie van het TvNG wil graag het indienen van casusbesprekingen betreffende vigerende richtlijnen en aanbevelingen aanmoedigen. Nascholing toelichten is eveneens belangrijk voor het vakgebied en in deze editie worden de Lugano criteria bij het maligne lymfoom uiteengezet. Tenslotte presenteren de Commissie Kwaliteitsbevordering en de Juniorafdeling hun stand van zaken in de rubriek Nieuws uit de NVNG. Het zomerreces is achter de rug. De nieuwe editie van het TvNG ligt klaar voor de lezers.   Renato Valdés Olmos & Ben Bulten Hoofdredacteuren  
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.