Laatste uitgave

Hieronder de download naar de volledige uitgave.
Voor een overzicht van alle artikelen in deze uitgave     
  klik hier
 

Maart 2023

Lichtpuntjes   Half februari bereikte ons het heuglijke nieuws dat de bouw van de Pallas-reactor door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is goedgekeurd. Uiteraard is dit geen definitief ‘ja’ – er kan  nog toch 30 maart beroep worden aangetekend en voor ingebruikname dient een nieuwe procedure te worden doorlopen – maar het begint er nu toch sterk op te lijk en dat na jaren van wisselende berichtgeving, the point of no return is gepasseerd. Goed nieuws voor onze patiënten, voor de nucleaire geneeskunde in het algemeen, maar ook voor de rest van de wereld, daar Pallas zoals bekend een groot aandeel in de  wereldwijde productie van medische isotopen zal consolideren. Tegelijkertijd bouwt België in Mol, op nog geen 10 kilometer van de Nederlandse grens, gestaag verder aan MYRRHA: een deeltjesversneller-aangedreven onderzoeksreactor die ook medische isotopen zal  produceren. Dit project dient in 2027 afgerond te zijn en zal de huidige BR2 reactor, nu goed voor 30% van de wereldproductie, vervangen. Dan is er nog de bouw van de SHINE dependance in Veendam, waar vanaf 2026 op grote schaal medische isotopen gemaakt gaan worden. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf is voornemens een gedeelte van de Europese markt te gaan voorzien van onder andere molybdeen-99, jodium-131 en lutetium-177. De combinatie van deze initiatieven zal hopelijk, over een jaar of tien een ongekende weelde en misschien zelfs keuzestress opleveren voor de nucleaire geneeskunde in Nederland. Blijkbaar is er na jaren van inzet door verschillende leden uit ons vakgebied voldoende gewicht in de schaal gelegd om de overheden te  overtuigen van het nut en de noodzaak van de vrije beschikbaarheid van medische is otopen. En dat is noemenswaardig! Hoewel besluitvorming rondom deze processen notoir stroperig en langdurig is, en bovenstaande al jaren geleden in gang is gezet, hebben de recente geopolitieke spanningen een klimaat gecreëerd waarin ook op het gebied van energievoorziening naar nucleaire technologie wordt gekeken. Met de provinciale statenverkiezingen voor de deur (op moment van schrijven), staat in menig verkiezingsprogramma de bouw van nieuwe kerncentrales als oplossing van klimaat- en energiecrises op de agenda. En dat is toch wel opmerkelijk, gezien de afkeer van dit fenomeen in de recente decennia. Laten we dat beschouwen als een ‘silver lining’ verschijnend vanachter de sombere berichtgeving die het afgelopen jaar de media heeft gedomineerd.  Een andere lichtpunt uit nucleaire hoek is dat wij sinds kort weer twee nieuwe hoogleraren hebben mogen verwelkomen. Professor Sandra Heskamp aanvaardde haar leerstoel op 17 november jl. in Nijmegen. Professor Harry Tsoumpas werd op 16 december in Groningen officieel geïnstalleerd. Aan beide oraties wordt aandacht besteed in deze editie van het TvNG. Daarnaast is er een bijdrage van collega Lenka Pereira Arias-Bouda over het nieuwe opleidingsplan ORANGE en een verslag van de meest recente EANM focus meeting in Sevilla. Voorts is er een artikel van Anne-Sophie van der Post en Judit Adam betreffende de afhandeling van toevalsbevindingen bij PET/CT en proefschriftsamenvattingen van Bastiaan Privé en Yvonne Derks. Tot slot een Dienst in de kijker aangaande de Achterhoekse ziekenhuizen en een mooie ‘Uit de Oude Doos’ over de bloedcellabeling. Al met al een diverse samenstelling.   Tot slot verwijzen wij nog even naar de volgende editie, van juni. Dit zal een themanummer zijn, onder kundige hoofdredactie van collega Marnix Lam, en betreft een update van de nucleaire therapie in brede zin. Wij danken hem alvast voor zijn inzet en vertrouwen op een state-of-the-art overzicht! Ben Bulten & Renato Valdés Olmos   INHOUD   ORATIE Op pad S. Heskamp BESCHOUWING Management of incidental findings on [18F]FDG PET/CT A.S. van der Post, J.A. Adam  ORATIE Tracing the path from health to disease - forwards and backwards  C. Tsoumpas INTERVIEW Het nieuwe Opleidingsplan RAdiologie-Nucleaire GEneeskunde (ORANGE) Interview met L. Pereira Arias-Bouda  CURSUSEVALUATIE EANM Focus meeting 5: Molecular Imaging and Theranostics in prostate cancer – the future begins today L.W. van Golen, M.L. Donswijk, M.G.E.H. Lam, R.A.J.O. Dierckx, D.E. Oprea Lager  PROEFSCHRIFTEN PSMA theranostics in prostaatkanker B. Privé  PSMA liganden voor beeldvorming en therapie van prostaatkanker Y. Derks  DIENST IN DE KIJKER Nucleaire Geneeskunde Achterhoek - Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix  UIT DE OUDE DOOS Bloedcellabeling: weggevaagd door de wind?  CURSUS- EN CONGRESAGENDA
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.