Laatste uitgave

Juni 2019

ONDERZOEK IN DE KIJKER FIELD-LAB initiatief: Ontwikkeling van nieuwe nucleaire geneesmiddelen vanuit Petten voor gepersonaliseerde behandeling van kankerpatiënten Interview met K. Codée-van der Schilden en S. de Groot ORIGINEEL ARTIKEL Clinical benefit of routine true-whole-body 18F-FDG PET/CT for patients with malignant melanoma A.M. van den Berk, J.P. Esser KLANKBORDGROEP NVNG Een kort stukje over de klankbordgroep NVNG J. Lavalaye ONDERWIJS IN DE KIJKER EANM Focus Meeting 2: 'Molecular imaging of dementia, the future is here' G. Stormezand CASE REPORT 'A spoonful of sugar helps the medicine go down' but interferes with image quality: The importance of adequate patient preparation for 18F-FDG PET/CT L.W. van Golen, Chahid, F.S. Kleijwegt, H.J. Verberne PROEFSCHRIFT The two sides of the coin of psychosocial stress: evaluation by positron emission tomography P. Kopschina Feltes BESCHOUWING PSMA-PET/CT bevindingen bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom in het licht van de TNM-classificatie J.J. Reimerink, S.M.A. Jansen, P.C. Baars, M.T.J. Bus, S. Jap-A-Joe, F. Sivro, R.A. Valdés Olmos UIT DE OUDE DOOS Ereleden van de NVNG door de jaren heen CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Editorial Redenen voor optimisme Ieder voorjaar wordt de redactie van het TvNG door de NVNG gevraagd om een jaarverslag op te stellen. Wat maakt zo’n jaarverslag bijzonder dit jaar? Ten eerste het feit dat de NVNG in 2018 haar vijftigjarig bestaan heeft gevierd met als hoogtepunt het congres van 14 december gehouden in De Efteling. Het collectief trotse gevoel van die dag is reeds gememoreerd door de hoofredactie in de editorial van het vorige nummer van het TvNG. De dubbeldikke jubileumeditie van het TvNG voorzien van een cover met een gouden randje, kan echter worden beschouwd als de punt van een ijsberg die tijdens 2018 o.a. 13 beschouwingen, 5 originele stukken, 10 interviews, 16 proefschriftsamenvattingen en twee Dienst-in-de-Kijker bevatte. De oplage van het TvNG groeide in dezelfde periode tot 1250 exemplaren. Maar ook de gemoderniseerde internetsite van het TvNG beleefde bewogen tijden. Gedurende het afgelopen jaar zijn 33 berichten en 15 video’s met achtergrondinformatie of interviews verschenen. Deze internetsite van het tijdschrift wordt in toenemende mate bezocht. Dit is te meten aan de hand van het aantal weergaven, aangegeven tussenhaakjes, van de top-5 van gepubliceerde interviews: Dirk Wyndale (233), Differentianten aan het Woord (221), Fijs van Leeuwen (101), Kees Hoefnagel (73) en Het OLVG in de Kijker (56). Het laatste punt dat het jaarverslag dit jaar zo bijzonder maakt en waarop de redactie met voldoening terugkijkt, is de enthousiaste reactie op de oproep van het TVNG voor het inzenden van fotomateriaal voor de rubriek Uit de Oude Doos, die vanaf 2019 een vaste plaats in het tijdschrift heeft gekregen. We kunnen samenvatten op basis van al deze feiten dat het TvNG in 2018 een gedecideerde stap heeft gemaakt op weg naar een permanente bron van documentatie binnen de vereniging. Er zijn echter redenen om de jubileumstemming nog voort te zetten. Want dit 2019 is een jaar waarin het TvNG zijn veertigjarig bestaan viert. In het kader van deze unieke gebeurtenis wil de redactie de komende maanden aandacht besteden aan de toekomst. In samenwerking met het officiële kwartaalblad van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, MemoRad, zijn er een aantal auteurs gevraagd voor een bijdrage betreffende hun toekomstvisie over specifieke aspecten van beeldvorming en nucleaire geneeskunde. Dit zal vormkrijgen als beschouwing of interview en zal in het themanummer van december gepubliceerd worden. Van een blik op de toekomst naar de realiteit aan het heden. In dit tweede nummer van 2019 besteedt het TvNG, door middel van een interview met Karlijn Codée-van der Schilden en Sander de Groot, aandacht aan het FIELD-LAB project dat de NRG (Nuclear Research and consultancy Group) vanuit Petten heeft gelanceerd, naar verwachting zal dit initiatief de komende jaren een belangrijke plaats in de nucleaire geneeskunde in Nederland krijgen. Daarnaast wordt, in een tweede artikel in het TvNG over het onderwerp dit jaar, de waarde bevestigd van 18F-FDG PET/CT acquisitie op maat bij het melanoom. Na een stuk van de klankbordgroep NVNG wordt de EANM Focus Meeting, recent gehouden in Cannes, over moleculaire beeldvorming van dementie, gerecenseerd. Vervolgens benadrukt een case report het belang van het op tijd stoppen van immunoglobulinen die een relatief hoge glucosegehalte bevatten om een adequate PET/CT met 18F-FDG te krijgen. Na de samenvatting van een proefschrift worden in een beschouwing PSMA-PET/CT bevindingen bij lymfogene- en hematogene metastasering in het licht van de TNM-classificatie en de nomogrammen voor risicoschatting bij het prostaatcarcinoom besproken. Tenslotte memoreert de rubriek 'Uit de Oude Doos' de ereleden van de NVNG door de jaren heen. We kunnen concluderen dat er voor het TvNG genoeg redenen zijn om de optimistische klanken die het afgelopen jaar afsloten, in 2019 te continueren. Renato Valdés Olmos & Ben Bulten Hoofdredacteuren
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.