Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is het klankbord van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde. De verspreiding en uitwisseling van kennis van de nucleaire geneeskunde en het bevorderen van verwante diagnostische en therapeutische technieken komen in dit tijdschrift aan de orde. De  redactie bestaat uit vertegenwoordiging van de NvNG, NVKF, NVZA, BELNUC en NVMBR.

Alle edities en artikelen op deze website zijn vrij toegankelijk. 

Laatste uitgave

Hieronder de download naar de volledige uitgave.
Voor een overzicht van alle artikelen in deze uitgave     
  klik hier
 

Maart 2024

Glansrijk Wat maakt een lustrumviering glansrijk? Ten eerste een symposium met een aantrekkelijk wetenschappelijk programma met aandacht voor nieuwe klinische toepassingen, technologische innovaties en introductie  aan nieuwe gamechangers in het vakgebied. Ten tweede een considerabel aantal bezoekers met een hoge motivatie factor. Ten derde een rijke kennisoverdracht tussen sprekers en publiek. En ten laatste, maar minstens even belangrijk, een goed sociaal gedeelte met ruimte en tijd voor uitwisseling van ideeën en ervaringen in een sfeervolle entourage. Veel van deze aspecten waren aanwezig tijdens de viering van het 55-jarige bestaan van de NVNG afgelopen december. Meerdere plenaire sessies radiochemie, fysica en medische visie met participatie van diverse Nederlandse en buitenlandse sprekers behandelden niet alleen actuele ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde met een toekomstperspectief, maar benadrukten nogmaals het multidisciplinaire karakter van de vereniging. Voor het eerst in de geschiedenis van de lustrumsymposia, werden ook parallelsessies gehouden over organisatie en samenwerking, radionuclidebeschikbaarheid, radiofarmacie en ‘De frisse blik van de nucleair radioloog’, waarbij enthousiast gedebatteerd werd. Deze deelname aan het wetenschappelijke gedeelte van de lustrumviering werd gecontinueerd met evenveel levendigheid voor wat betreft het sociale programma in de avonduren. Het was een dag om niet te vergeten. De context van reflectie, verbinding en toekomstvisie opgeroepen door de lustrumcommissie voor het vieren van het 55-jarig bestaan van de NVNG, impregneert in grote mate ook deze editie van het TvNG. In het verslag van het lustrumsymposium worden alle gepresenteerde onderwerpen in woord en beeld samengevat met daarnaast ook aandacht voor de uitreiking van de Woldring Prijs 2023 aan Yvonne Derks en het erelidmaatschap van Renato Valdés Olmos. Zoals benadrukt in het lustrumsymposium zal FAPI-PET/CT, naar verwachting, één van de nieuwe oncologische gamechangers zijn. In deze editie wordt door het TvNG ruime aandacht besteed aan de opkomst van FAPI in Nederland met de publicatie van de KWF-samenvattingen van een drietal lopende projecten betreffende de identificatie van onbekende primaire maligne tumoren, het zichtbaar maken van buikholtemetastasen bij darmkanker, en de stadiëring van lokaal gevorderd maagcarcinoom. Daarnaast een systematische review van de hand van Marias Hagen et al. betreffende de diagnostische waarde van FAPI-PET/CT in urogenitale maligniteiten. Vervolgens nieuws vanuit de imaging werkgroep van de stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland) betreffende richtlijn standaardverslaglegging [18F]FDG-PET/CT bij multiple myeloom. Voorts, de samenvattingen van de proefschriften van Wouter van der Bruggen, Gilles Stormezand en Dennie Meyer, alsmede een nieuwe aflevering van Uit de Oude Doos met aandacht voor innovatie in de Nederlandse nucleaire geneeskunde en de betrokken generaties door de jaren heen. Als toetje in deze editie van het TvNG een selectie van beelden van de lustrumviering van de NVNG. Naast de officiële beelden zijn deze meer informele foto’s een ware weerspiegeling van de geest van wat op 15 december 2023 op de voorgrond stond: collectieve reflectie, verbinding en toekomstvisie. Tegen de achtergrond van een glansrijke lustrumviering van de vereniging is het TvNG het nieuwe jaar begonnen met het voornemen om in de loop van 2024 nog verder te gaan in haar interne digitale revolutie, met een steeds toegankelijkere en modernere internetsite die het wetenschappelijke aanbod van het tijdschrift complementeert. Wij gaan door!   Renato Valdés Olmos & Ben Bulten   INHOUD   FAPI-PET/CT De opkomst van FAPI-PET/CT in Nederland REVIEW De diagnostische waarde van Fibroblast Activation Protein Inhibitor (FAPI) PET/CT in urogenitale maligniteiten – een systematische review) M.J. Hagens, P.J. van Leeuwen, M. Wondergem, T.N. Boellaard, F. Sanguedolce, D.E. Oprea-Lager, A. Bex, A.N. Vis, H.G. van der Poel, L.S. Mertens  LUSTRUMSYMPOSIUM NVNG Lustrumcongres 55 jaar NVNG in het kader van reflectie, verbinding en toekomstvisie  HOVON IMAGING WERKGROEP Nieuwsbrief HOVON Imaging Werkgroep  PROEFSCHRIFTEN PET/CT & SPECT/CT in benign bone disease W. van der Bruggen  Changing perspectives using nuclear brain imaging: clinical and methodological studies G.N. Stormezand  Towards clinical implementation of PSMA-PET/CT in prostate cancer D. Meijer  UIT DE OUDE DOOS Technologische evolutie en nucleair geneeskundige generaties in Nederland  NVNG LUSTRUM NVNG Lustrumviering 2023 in beelden
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.