Laatste uitgave

Maart 2021

Op naar het nieuwste normaal Sinds het vorige reguliere nummer van september 2020 is er alweer enorm veel gebeurd in den lande. Ongekende taferelen zijn er geweest rondom oud en nieuw, de invoering van de mondkapjesplicht en de avondklok en de ongeregeldheden die daarmee in verband staan. Inmiddels gloort bij menigeen de hoop en begint de zon letterlijk en figuurlijk door de wolken heen te piepen, met name gebaseerd op het vertrouwen dat de vaccinaties die thans worden gezet de druk op de zorg en de daarmee ingestelde beperkingen op korte termijn zullen verlichten, maar met tegelijkertijd een knagend gevoel van onzekerheid over de voortgang want, hoe snel gáát het nu eigenlijk met de vaccinaties? En, wat zal straks de vaccinatiegraad zijn? Werken ze wel naar behoren voor de kwalijkste mutanten die in de voorbije maanden de kop hebben opgestoken? Voer voor nuance, kritiek en/of polarisatie in het debat dat op het moment van schrijven gevoerd wordt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe dan ook zal COVID in 2021 het belangrijkste gespreksonderwerp blijven, zowel buiten als binnen het ziekenhuis, hoezeer we ook snakken naar andere spijs en we onze oude normen, waarden en mores weer zouden willen oppakken. Dat COVID-19 zijn weerslag ook op de nucleaire geneeskunde zal blijven uitoefenen staat buiten kijf. Er wordt weliswaar voorzichtig gesproken over hybride vormen van nascholing in het najaar, afhankelijk van de effecten van de vaccinaties, maar volledig terug naar het ‘oude normaal’ lijkt niet haalbaar op korte of middellange termijn. En dat hoeft misschien ook niet. Voordeel van deze crisis is dat, zoals in de meeste vergelijkbare situaties, het creatieve oplossingen katalyseert. Dit werd het afgelopen najaar al bewezen door het virtuele EANM congres en ook de recente webinars van de NVNG zijn daar een goed voorbeeld van. Uiteraard worden bepaalde aspecten van het fysiek congres node gemist, maar de pure kennisoverdracht kan ook virtueel voldoende worden gewaarborgd. En, laten we eerlijk zijn, het is nu veel makkelijker om deel te nemen aan bepaalde evenementen die onze interesse hebben, maar normaal gesproken afvallen vanwege beperkingen in tijd en kosten. Zie in dit kader ook de goedgevulde virtuele congresagenda, met events die worden gehost van over de hele wereld. Opmaken, die congresdagen! Dat er, ondanks alle beperkingen in de voorbije maanden, nog voldoende aandacht besteed kan worden aan de nucleaire geneeskunde in de volle breedte, bewijst het themanummer van afgelopen december, waarin er vanuit diverse invalshoeken naar het vak werd gekeken. De reacties op het nummer waren positief en wij willen benadrukken dat ook in de reguliere edities van het tijdschrift ruimte is voor alle facetten van het vak, en dat bijdragen met een meer technische of scheikundige achtergrond van harte welkom zijn! Ook de huidige editie van het tijdschrift illustreert de diversiteit van het vak opnieuw. Naast de inaugurele rede van prof. Fijs van Leeuwen, is er een case report aangaande het gebruik van Na[18F]F PET/CT en breekt collega Smit een lans voor de terugkeer van de spoedeisende nucleaire geneeskunde. Verder laten we zien dat het wetenschappelijk onderzoek anno 2021 ondanks COVID hoogtijdagen viert, met een hele trits aan recente proefschriften. Tot slot is er aandacht voor een praktische zaak met betrekking tot de myocardperfusie scintigrafie en een overzicht van de Woldring prijswinnaars van andere tijden in de rubriek ‘Uit de oude doos’. Wij wensen iedereen veel leesplezier en een voorspoedige vaccinatiecampagne. Op naar het nieuwste normaal! Ben Bulten & Renato Valdés Olmos Hoofdredacteuren   INHOUD   ORIGINEEL ARTIKEL Vergelijking van botscans: eerste stap richting transitie van [99mTc]Tc-HDP SPECT/CT naar Na[18F]F PET/CT J. Barends, A. van de Burgt, W. van Laar, N. Bakker, F. Smit INAUGURELE REDE De zin en onzin van translationele wetenschap F. van Leeuwen PRAKTISCHE ZAKEN SMARTzoom versus LEHR-collimatoren bij myocardperfusiescintigrafie A. de Vries, J. van Rijs, J. Huijbregts PROEFSCHRIFT 68Ga-labelled RGD PET/CT imaging of angiogenesis D. Lobeek Imaging inflammatory lesions by radiolabelled peptides and antibodies L. Anzola Fuentes New approaches for imaging bacteria and neutrophils for detection of occult infections S. Auletta Role of quantitative and gated myocardial perfusion PET imaging A. Monroy Gonzalez  Good, Better, Beta L. Claessens-Joosten Lymphatic drainage from renal tumours in vivo: a prospective sentinel node study using SPECT/CT imaging T. Kuusk Development of PET tracers for investigation of arginase-related pathways G. Clemente Positron emission tomography in infections associated with immune dysfunction A. Ankrah Sentinel lymph node biopsy in oral cavity cancer – towards personalized diagnostics I. den Toom OPINIE Pleidooi voor de herintroductie van de acute nucleaire geneeskunde F. Smit UIT DE OUDE DOOS De Woldring Prijs Toen en Nu CURSUS- EN CONGRESAGENDA
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.