Laatste uitgave

September 2020 (volledige uitgave, 18 artikelen)

Virtueel waarborgt continuïteit bijscholing   In de vorige editie van dit blad deed de redactie van het TvNG een oproep aan de lezers om hun ervaringen van de eerste COVID-19 maanden samen te vatten en in te zenden naar het blad. Gebundeld in een speciale rubriek onder de titel “Nucleaire geneeskunde en COVID-19”, verschijnen in de huidige uitgave een aantal ingezonden bijdragen die diverse facetten en persoonlijke ervaringen tijdens de eerste maanden van de pandemie illustreren en vormgeven aan een unieke documentatie van de periode. Inmiddels zijn wij een paar maanden verder maar COVID-19 blijft de agenda bepalen. Hoewel de acute zorg niet langer onder druk staat en de COVID-19 gerelateerde persconferenties van regeringsleden minder frequent zijn geworden, blijven de persisterende besmettingen een bron van zorg, zelfs leidend in de laatste weken tot een aanscherping van maatregelen in Amsterdam en Rotterdam, steden die door de hoge aantallen incidentele bezoekers steeds meer onder druk komen te staan. De COVID-19 pandemie heeft ook consequenties gehad voor de activiteiten van de wetenschappelijke verenigingen. Landelijk gezien is uitstel van vele geplande symposia en congressen in de eerste maanden van de COVID-19 crisis de norm geweest. Dit gebeurde ook met de wetenschappelijke voorjaarsvergadering van de NVNG. Verder blijken in het algemeen de huishoudelijke vergaderingen gebaseerd op fysieke aanwezigheid van de deelnemers door videoconferenties te zijn vervangen. Dit is het geval geweest voor bijvoorbeeld de laatste twee vergaderingen van de redactie van het TvNG en ook, afgelopen juni, voor de algemene ledenvergadering van de NVNG. De massale overgang naar virtueel is het meest te merken in de grote internationale vakcongressen. Althans voor dit jaar. Wat betreft de nucleaire geneeskunde is het congres van de Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI), oorspronkelijk gepland in New Orleans, volledig virtueel gehouden afgelopen juni. Een ander verplicht nummer voor beoefenaars van de nucleaire geneeskunde, het congres van de European Association of Nuclear Medicine (EANM), dit jaar gepland in Wenen, is een paar weken geleden in zijn totaliteit omgezet naar virtueel en zal plaats vinden tussen 22 en 30 oktober a.s. Het virtueel houden van congressen met een omvang zoals die van de SNMMI en EANM betekent ook een soort test voor de toekomst. De COVID-19 pandemie heeft de menselijke interactie in grote mate veranderd. Door de beperkingen aan grote presentiële congressen in de huidige tijden is het essentieel dat de wetenschappelijke verenigingen zich aanpassen om de continuïteit van bijscholing, kennisoverdracht en actualiseren van wetenschappelijke inzichten voor hun leden te waarborgen. Voorlopig biedt virtueel een oplossing. Zoals recentelijk becommentarieerd in een editorial (1), kan misschien een overgang naar een hybride vorm, met combinatie van presentiële en virtuele gedeeltes, als volgende stap een oplossing voor de toekomst bieden. Volledig virtueel betreft echter het gespróken woord. Het geschreven woord is allang naar een hybride vorm overgegaan. Het TvNG is hiervan een voorbeeld en in deze tijden van veranderde menselijke interactie voelt, volgens velen, het ontvangen van het tijdschrift per post thuis, als hartverwarmend. Dit is ook de hoop van de redactie met deze editie van het blad. Naast de bijdragen die diverse aspecten van het thema nucleaire geneeskunde in tijden van COVID-19 illustreren wordt in dit nummer van het TvNG, door middel van een interview met de voorzitter van de klankbordgroep Jules Lavalaye, aandacht besteed aan het eindverslag “Toekomst NVNG” waarvan de complete tekst sinds juni is te vinden op de internetsite van de NVNG. Onderzoeker in de kijker is dit keer professor Bert Windhorst, aan wie recentelijk een grote Europese subsidie van 30 miljoen euro voor het “Immune-Image” project is toegekend. De richtlijnen voor beeldvorming met 18F-FDG PET/CT in reuscelarteritis, een aandoening van de grootste slagaders van het lichaam, worden uitvoerig besproken met aandacht voor zowel de visuele als de semi-kwantitatieve benadering. Verder worden de samenvattingen van drie proefschriften, waarvan twee digitaal verdedigd, gepubliceerd. Na een bespreking over leidingwater en het jodiumbeperkt dieet, komt het Meander Medisch Centrum te Amersfoort naar voren in Dienst in de Kijker. Tenslotte wordt in Uit de Oude Doos aandacht gegeven aan het sociale tintje als aanvulling door de jaren heen van nucleair geneeskundige bijeenkomsten. De zomervakantie is voorbij. Zoekend naar een evenwicht tussen virtueel en fysiek gaan wij met vertrouwen het najaar tegenmoet. Te beginnen met deelname aan het komende EANM-congres. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Laat het ons weten. Renato Valdés Olmos & Ben Bulten Hoofdredacteuren   INHOUD KLANKBORDGROEP NVNG Eindverslag Klankbordgroep "Toekomst NVNG“ J. Lavalaye RICHTLIJNBESPREKING 18F-FDG PET/CT(A) imaging in giant cell arteritis: a summary of guidelines  R. Slart, K. van der Geest, M. Sandovici, A. Glaudemans, E. Brouwer ONDERZOEKER IN DE KIJKER Met behulp van beeldvorming immuuntherapie beter begrijpen B. Windhorst NUCLEAIRE GENEESKUNDE & COVID-19 Follow-up FDG PET/CT scans van een bevestigde COVID-19 patiënt met optreden van enkele (on) gerelateerde complicaties G. Stormezand Impact van de COVID-19 crisis op oncologische imaging trials L. de Geus-Oei, M. Smits COVID-19: Effect op de werkzaamheden van de nucleair geneeskundige A. Korsten Invliegarts op de COVID-afdeling van het Meander Medisch Centrum F. Intema Promotieonderzoek ten tijde van COVID-19 P. Hendriks, M. Dotinga, T. Kalisvaart, W. Noortman, H. Pouw Research Seminar in the COVID-19 Era F. Marsili Promoveren in tijden van COVID-19 D. Hellingman Opleiding nucleaire radiologie in tijden van COVID-19 N. Wever MBB’er tijdens het hoogtepunt van de COVID-19 pandemie in Nederland Jurrian Butter PROEFSCHRIFT Imaging biomarker development and optimizationof 195mPt-cisplatin and 68Ga-DOTATATE E. Aalbersberg Optimization of nuclear medicine techniques to improve clinical management in solid cancers D. Hellingman Radiopharmaceuticals for translational imaging studies in the field of cancer immunotherapy E. van der Veen PRAKTISCHE ZAKEN Leidingwater en het jodiumbeperkt dieet A. Kok, S. Runia, B. de Keizer DIENST IN DE KIJKER Nucleaire Geneeskunde Meander Medisch Centrum, Amersfoort J. de Klerk UIT DE OUDE DOOS Het sociale tintje CURSUS- EN CONGRESAGENDA
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.