Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is het klankbord van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde. De verspreiding en uitwisseling van kennis van de nucleaire geneeskunde en het bevorderen van verwante diagnostische en therapeutische technieken komen in dit tijdschrift aan de orde. De  redactie bestaat uit vertegenwoordiging van de NvNG, NVKF, NVZA, BELNUC en NVMBR.

Alle edities en artikelen op deze website zijn vrij toegankelijk. 

Laatste uitgave

Hieronder de download naar de volledige uitgave.
Voor een overzicht van alle artikelen in deze uitgave     
  klik hier
 

December 2023

Bruisend het nieuwe jaar in Daags na het zeer geslaagde lustrumcongres van de NVNG ligt er voor u weer een nieuwe uitgave van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde. Het zal u geenszins verbazen dat wij, het is immers december, in de editorial van dit nummer even kort stilstaan bij het afgelopen jaar. Allereerst noemen wij de viering van het 11e lustrum van de NVNG van 15 december jongstleden. 55 jaar beoefening van de Nucleaire Geneeskunde in verenigingsverband is zonder meer een belangrijke mijlpaal en, getuige de opkomst en deelname, een hernieuwd mandaat voor een zelfstandige beroepsvereniging. Wij hopen dat het 12e lustrum met eenzelfde enthousiasme en elan bereikt zal worden, maar hebben hierover weinig twijfels! In het maartnummer van het TvNG van dit jaar spraken wij al onze blijdschap uit over de goedkeuring van de bouw van de nieuwe PALLAS-reactor in Petten door de Autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (ANVS). Op Prinsjesdag werd een volgende belangrijke stap gezet met de bekendmaking van een opname van een post van €320 miljoen in de overheidsbegroting van 2024, om de financiering van de reactor af te ronden. In navolging daarop is prof. dr. Wim Oyen aangesteld als kwartiermaker medisch isotopen, om richting te geven aan de ontwikkeling van medische isotopen binnen Nederland. Tevens is in september een nieuw initiatief genaamd DECISIVE (Dutch Medical Isotopes Save Lives) opgericht. Ook dit initiatief moet gaan bijdragen aan de vlotte(re) ontwikkeling van innovaties en bedrijvigheid in nucleair Nederland. Dit bewijst dat de nucleaire geneeskunde, wellicht meer dan ooit tevoren, relevantie heeft binnen de medische wereld en dit de komende jaren nog verder uit kan bouwen. Een andere belangrijke mijlpaal is de oplevering van het nieuwe opleidingsplan ORANGE, dat op 1 januari 2023 is ingegaan. In dit opleidingsplan is meer ruimte gemaakt voor de differentiatie van de nucleair radioloog, met nu twee volle jaren nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie (zonder dienst), in plaats van 18 maanden (met dienst). Uiteraard is dit een aanzienlijke verbetering voor de jonge collega’s om goed beslagen op de arbeidsmarkt te arriveren. In (geo)politiek opzicht was 2023 een roerig jaar. Het voert nu te ver om daar over uit te wijden, maar de recente verkiezingsuitkomst is wel even de moeite van het benoemen waard. Nu de rook is opgetrokken en de PVV de voornaamste kandidaat voor kabinetsformatie is, rijst de vraag wat dat voor de zorg betekent. Uit het verkiezingsprogramma van deze partij valt in ieder geval weinig specifieks te abstraheren. Zal de tendens tot concentratie in de zorg worden gecontinueerd? Zal er ruimte ontstaan voor nieuwe medische technologieën en behandelingen? Hoe dan ook, spannende tijden in zicht. In de laatste editie van het TvNG van dit jaar vind u wederom een divers aanbod aan bijdragen: allereerst een interessant case report van collega Lynsey Hernandez uit Groningen over SIRT bij recidief levermetastasen van een adrenocorticaal carcinoom; er is een evaluatie van een recent gehouden AINM (Artificial Intelligence in Nuclear Medicine) symposium, eveneens in Groningen; een drietal proefschriften (Sarah Verhoeff, Judit Adam en Jorianne Boers); een critical appraisal of a topic (CAT) van medisch student Laura Molenaar uit Leiden over het gebruik van PET/CT bij gevorderd ovariumcarcinoom; én, op de valreep, een verslag van het ALASBIMN congres te Buenos Aires waar voor het eerst na de pandemie de Latijns-Amerikaanse nucleaire geneeskunde fysiek bijeen kon komen. Tot slot een Dienst in de Kijker uit het Laurentius ziekenhuis in Roermond, waar afgelopen oktober het 50-jarig bestaan (een jaar te laat) is gevierd. Beter laat dan nooit, de champagne zal er niet minder om gesmaakt hebben. Wij wensen u ook voor nu een bruisende champagne bij de jaarwisseling en tot volgend jaar!   Ben Bulten & Renato Valdés Olmos   INHOUD   CASE REPORT Selective internal radiotherapy using Yttrium-90 labelled resin microspheres in a patient with relapsing liver metastases of adrenocortical carcinoma after previous microwave ablation L.M. Hernandez, W. Noordzij CURSUSEVALUATIE The International Networking Symposium on Artificial Intelligence and Informatics in Nuclear Medicine (AINM) CRITICAL APPRAISAL OF A TOPIC Appropriateness of pre-treatment [18F]FDG PET/CT in women with advanced ovarian cancer L.J.P. Molenaar ALASBIMN 2023 XXIX Congress of the Latin American Association of Societies of Biology and Nuclear Medicine (ALASBIMN), Buenos Aires R.A. Valdés Olmos PROEFSCHRIFTEN Moleculaire beeldvorming met PET scans bij de behandeling van patiënten met kanker S.R. Verhoeff Whole-body PET imaging in metastatic breast cancer with a focus on hormone receptors J. Boers  Image guided radiotherapy treatment planning optimization in locally advanced uterine cervical cancer J.A. Adam DIENST IN DE KIJKER Nucleaire geneeskunde in het Laurentius Ziekenhuis Roermond CURSUS- EN CONGRESAGENDA
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.