Laatste uitgave

Maart 2019

REVIEW Limited whole-body FDG PET/CT in malignant melanoma; can we use the primary tumour site as an indicator for the imaging field of view? B. van der Hiel BESCHOUWING Gevolgen van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 2018 J. van Osch LUSTRUMSYMPOSIUM NVNG Van wereld vol wonderen naar de wondere wereld van de nucleaire geneeskunde BESCHOUWING Past, present and future W. Vogel NIEUWS IN DE KIJKER De lange weg naar het FIELD-LAB in Petten W. Vogel WOLDRINGPRIJS IN DE KIJKER Woldringprijs 2018: gebruik van doelgerichte geneesmiddelen gelabeld met PET-tracers in patiënten met longkanker op de voorgrond I. Bahce CASUSBESPREKING De eeuwige strijd tussen sensitief en specifiek: FDG PET bij het niet-kleincellig longcarcinoom P. Jager PROEFSCHRIFT Endocarditis, improving the chain of care A. Gomes Radiotherapie voor longkanker: balanceren tussen effectiviteit en bijwerkingen R. Wijsman Diagnosing fracture-related infections: getting it right first time G. Govaert CASE REPORT Sarcoidosis of the parotid glands in Heerfordt’s syndrome M. den Dekker DIENST IN DE KIJKER UZ Leuven C. Deroose UIT DE OUDE DOOS Foto’s en herinneringen van een klinisch fysicus in een groot perifeer ziekenhuis J. Berkman CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Editorial Een trots gevoel Kun je trots zijn op iets dat je niet zelf hebt gepresteerd? Ja, dat kan heel goed. Bijvoorbeeld als het Nederlands Elftal in de WK-finale staat. Of als één van de kinderen zwemdiploma C haalt. Of als je beste vriend promoveert. Zo’n gevoel van trots overviel mij kort geleden tijdens het lustrumcongres van de NVNG. Veel bekenden in de zaal en het gevoel dat we als vak vooruit gaan en goed bezig zijn. Het gevoel van ‘Dat hebben we met z’n allen toch maar mooi gedaan’, al heb ik persoonlijk (sorry voor de ik-vorm, maar ik heb deze keer toestemming van mijn medehoofdredacteur) vrij weinig te maken met de ontwikkeling van, pak ‘m beet, somatostatine receptortherapie of de dosimetrie van radio-embolisaties. Het congres van afgelopen december was een mooie aaneenschakeling van hoogtepunten die ons kleine vak hebben voortgestuwd en zo het trotse gevoel behoorlijk wisten op te voeren. Met dank, uiteraard, aan degenen die het echte werk hebben verricht! De groei van de Nucleaire Geneeskunde in Nederland in de laatste twee decennia is misschien wel het mooist af te meten aan de groepsfoto’s die de covers van het jubileumnummer en de huidige editie van het TvNG sieren. Tussen 1998 en 2018 lijkt er grofweg een verdubbeling te zijn geweest van de aanwezige leden op het betreffende lustrumcongres. Prachtig cijfer. Dat deze groei wordt weerspiegeld in de bekendheid die ons vak inmiddels ook bij niet-medici heeft verworven, ondervind ik aan den lijve. Waar ik, toen ik AIOS Nucleaire was, nog vaak moest uitleggen wat ik in vredesnaam de hele dag uitvoerde, en mijn uitleg werd beantwoord door fronzende wenkbrauwen en vragende blikken, daar hoef ik nu slechts te vermelden dat wij kijken naar PET- en botscans, en er wordt instemmend gehumd. Maar er zitten helaas ook schaduwkanten aan deze bekendheid... Regelmatig moet ik de medische wereld in het algemeen en de Nucleaire in het bijzonder verdedigen. Dit heeft vaak, zo niet atijd, te maken met dingen waar ik totaal geen invloed op heb. Neem nu de ‘prijswijziging’ van Lutathera van afgelopen jaar, of die van de germaniumgeneratoren kort daarna. Leg dat maar eens uit, vooral nu er (al dan niet terecht) scherp op prijzen wordt gelet door verzekeraar en overheid. Monopolisme? Of terechte vergoeding van ontwikkelingskosten? Ik weet zelf het antwoord niet en kom dan ook zelden ongeschonden uit deze discussies. Natuurlijk haast ik me dan te zeggen dat ik geen grip heb op de grillen van de marktwerking. Beetje laf wel, en hypocriet ook, aan de ene kant wel plaatsvervangend trots mogen zijn op de voortgang die we boeken, maar niet plaatsvervangend aansprakelijk voor de prijs die deze voortgang blijkbaar kost. Heeft er iemand een manier om deze discrepantie uit de weg te ruimen? Ik houd me aanbevolen... Onderwijl heb ik gelukkig wel invloed op wat er in het TvNG wordt gepubliceerd en daar mogen we best trots op zijn. Naast de samenvatting van het lustrumcongres, de integrale beschouwing van collega Wouter Vogel ten aanzien van ‘past, present and future’ van ons vak, zoals gepresenteerd op het lustrumcongres. Daarnaast een beschouwing betreffende het in 2018 gewijzigde stralingsbesluit, een mooi artikel over de waarde van whole body imaging bij melanomen, diverse proefschriften en een uitgebreid interview met collega Idris Bahce, winnaar van de Woldringprijs met zijn proefschrift over karakterisering van longtumoren met diverse nieuwe radiotracers. Voorts een casusbespreking waar de richtlijnen betreffende het nietkleincellig longcarcinoom onder een vergrootglas worden geplaatst en een tweede case report betreffende sarcoïdose van de parotis. Tenslotte in Dienst in de Kijker een bijdrage van onze Belgische collega’s van het UZ Leuven en dan, in het verlengde van het jubileumnummer, een artikel van collega Berkman in de nieuwe rubriek ‘Uit de Oude Doos’. Ben Bulten & Renato Valdés Olmos Hoofdredacteuren
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.