Laatste uitgave

Hieronder de download naar de volledige uitgave.
Voor een overzicht van alle artikelen in deze uitgave     
  klik hier
 

Maart 2022

Crisis in Europa Sinds de vorige editie van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde van december 2021, de laatste die gedrukt werd opgeleverd, is de wereld weer aanzienlijk veranderd. Spraken we in december nog over Europa als een katalysator van progressie op ons vakgebied, inmiddels heeft het continent andere prioriteiten aan het hoofd. Op het moment van schrijven van dit editorial passeren Russische troepen de voormalige kernreactor in Tsjernobyl, destijds onderdeel van de Sovjet-Unie. Als het aan Vladimir Poetin ligt, zal deze vroegere situatie worden hersteld door Oekraïne te annexeren. Niet bepaald een toonbeeld van progressie… De vorige crisis (COVID-19, anybody?), hoewel niet voorbij, neemt langzamerhand af. Maatregelen worden versoepeld en er is gelukkig weer volop ruimte voor de behandeling van ‘electieve’ patiënten. Zo lijkt de polikliniek endocrinologie weer overuren te draaien, waarbij dit langzaam zijn weerslag begint te vinden in de patiënten die in aanmerking komen voor radioactief jodiumbehandeling. Helaas was de beschikbaarheid van diverse radiofarmaca, waaronder jodium, de afgelopen maanden zeer beperkt, waardoor een behoorlijk deel patiënten nóg langer moest wachten op het verlossende bericht van de afdeling  nucleaire geneeskunde. Ook deze aanvoerproblematiek – door sommigen ook een crisis genoemd, hoewel dat in het licht van de huidige ontwikkelingen een wrange overdrijving lijkt – verdient een oplossing, en  vermoedelijk is een centrale rol voor Europa hierin zeker zo belangrijk. Drukke tijden dus in Brussel. Ondertussen draait de wereld door en moeten er patiënten geholpen worden en wetenschap verricht. Hoewel dit wellicht wat cynisch klinkt, is dit niet zo bedoeld. Want in tijden van crisis is het niet alleen zinvol om houvast te verkrijgen uit de structuur in de dagelijkse beslommeringen, maar is het voor patiënten zelfs essentieel dat dit door blijft gaan. Want individuele gezondheid gaat boven  alles, ook in tijden van oorlog en pandemie. In dat licht zetten wij onze tocht richting de toekomst voort. Beroepsmatig en als wetenschappelijke vereniging. Ook in 2022 zal het Tijdschrift proberen weer een afspiegeling te zijn van de vooruitgang die wordt  geboekt. Vanaf heden alleen nog maar in digitale vorm, maar wel voor iedereen beschikbaar, zonder extra kosten en zonder een account aan te maken. Zodat door iedereen laagdrempelig kennis kan worden  genomen van alles wat ons vakgebied zo mooi en speciaal maakt! We beginnen dit jaar zeer gevarieerd, met (in willekeurige volgorde) allereerst een casusbeschrijving van collega Bavelaar aangaande de discrepantie tussen primaire tumor en metastasen van een  mammacarcinoom, gevolgd door een overzicht van M.S. Roos et al. over de functionele rol van PSMA in benigne en maligne prostaatweefsel. Verder een interview met Daniela Oprea over de activiteiten van het  PSMA-forum Nederland. Vervolgens aandacht voor hoogleraren in de integrale dubbeloratie van collega’s Glaudemans en de Vries van november j.l. in Groningen en een ‘Leerstoel toegelicht’ van collega Verburg te Rotterdam. Dit wordt aangevuld door een actualisering van de tijdlijn hoogleraarschap met betrekking tot nucleaire geneeskunde in Nederland in de rubriek ‘Uit de oude doos’. Na een case-report betreffende  asystolie door regadenoson injectie is er een viertal proefschriften, zowel op preklinisch als klinisch gebied en een cursusevaluatie van één van de weinige fysieke nascholingen van het afgelopen jaar. Tot slot een verslag van het NVNG-najaarssymposium 2021 met de samenvattingen van de vrije inzendingen en de uitreiking van de Woldring Prijs aan Elly van der Veen.  In de digitale tijden van het TvNG die nu beginnen vragen wij u zich vooral te blijven bemoeien met de inhoud van het tijdschrift en uw bijdragen of ideeën in te sturen. Zodat ook dat specifieke stukje van ons  prachtige vak voor iedereen inzichtelijk wordt gemaakt. Ondanks alle pandemische en geopolitieke perikelen gaan wij er een mooi jaar van proberen te maken. Eén dat de vaart der volkeren op een positieve wijze  wil weergeven. Voor iedereen die dit kan gebruiken! Ben Bulten & Renato Valdés Olmos   INHOUD CASUSBESPREKING Groot verschil SUVmax op [18F]FDG PET/CT scan tussen het mammacarcinoom en de axillaire lymfeklier metastase: vraag ook PA van de axilla aan! C.D.L. Bavelaar-Croon REVIEW De functie van prostaat-specifiek membraan antigeen (PSMA) in de prostaat en de rol van PSMA in de oncogenese en progressie van prostaatkanker M.S. Roos, H. Veerman, W. Vogel, M Donswijk, A.N. Vis, D.E. Oprea-Lager, P.J. van Leeuwen, E. Bekers, prof. H.G. van der Poel CASE REPORT Asystole following regadenoson injection for myocardial perfusion imaging A.M.J. de Jong-Koene, L. Warmelink, E.T. te Beek ORATIE Pas als je kijkt, kun je het zien E.F.J. de Vries Van beeldvorming naar besluitvorming A.W.J.M. Glaudemans LEERSTOEL TOEGELICHT Translationele Nucleaire Geneeskunde F.A. Verburg INTERVIEW Stichting PSMA forum NL: De kracht van samenwerking om PSMA diagnostiek en therapie op de juiste manier in te zetten voor patiënten met prostaatkanker Interview met Daniela Oprea-Lager CWO NAJAARSSYMPOSIUM NVNG Online wetenschappelijke vergadering NVNG: Recente ontwikkelingen binnen klinische nucleaire geneeskunde CURSUSEVALUATIE Alkmaar cardiac PET/CT workshop PROEFSCHRIFTEN Exploring drug safety of radiopharmaceuticals N. Schreuder [18F]Fluoroform - a versatile building block for PET tracer synthesis A. Pees New epidemiological and PSMA-expression based insights in salivary gland tumors M.H. Valstar Seek and destroy, theranostics of hyperinsulinemic hypoglycemia using exendin-based tracers M. Boss UIT DE OUDE DOOS Chronologie van het hoogleraarschap met betrekking tot nucleaire geneeskunde in Nederland CURSUS- EN CONGRESAGENDA
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.