Laatste uitgave

Juni 2021

Tijden van transitie Overgangsperioden kunnen gepaard gaan met tegenstrijdige percepties. Dit kan ook het geval zijn voor de evaluatie van de geïntegreerde opleiding radiologie en nucleaire geneeskunde. Een proces dat meer dan zes jaar geleden is gestart in Nederland. In het rapport “Toekomst NVNG” van de klankbordgroep (KBG), overhandigd aan het bestuur van de NVNG in het najaar van 2020, worden interessante aspecten  beschreven aan de hand van een enquête gehouden onder de leden van de NVNG. Enerzijds vindt een meerderheid een versnippering van de nucleaire kennis over de verschillende differentiaties van de opleiding onwenselijk. Anderzijds acht een meerderheid de extra radiologische kennis die de gefuseerde opleiding meebrengt een grote meerwaarde. Het zoeken naar de harmonie tussen beide aspecten zal naar verwachting de komende tijd de aandacht van de diverse interne instanties van de NVNG opeisen. Onafhankelijk van eventuele aanpassingen, is een cruciaal aspect van de gefuseerde opleiding haar aansluiting op de Europese nucleaire richtlijnen m.b.t. het specialisme nucleaire geneeskunde in de komende jaren. Essentieel om de kloof tussen de nieuwe opleiding en de Europese richtlijnen te verkleinen is het bestaan van een zelfstandige, nationale vereniging voor nucleaire geneeskunde als lid van de EANM te waarborgen. Dit kan echter niet gebeuren zonder controversiële gevoelens zoals te lezen is in een pas verschenen artikel in het Journal of Nuclear Medicine dat een venster biedt op de Europese mening, althans die van twee prominente leden van de EANM (1). In een uitgebreid commentaar op een publicatie gegenereerd in Groningen op basis van een enquête verspreid onder AIOS radiologie, waaronder een beperkt aantal nucleaire radiologie differentianten (2), wordt de conclusie getrokken dat de fusie van beide disciplines in Nederland blijkt te zijn mislukt. De auteurs argumenteren dat de nucleaire geneeskunde niet alleen op hybride beeldvorming zoals bijvoorbeeld PET/CT dient te varen, maar ook op diverse groeiende gebieden zoals theranostiek en translationele moleculaire beeldvorming. De discussie over de opleidingsmodellen van de nucleaire geneeskunde blijkt over de grenzen te gaan. Het is tijd om vanuit de NVNG het Nederlandse model goed uit te leggen in Europese en internationale vaktijdschriften aan de hand van recente evaluaties waaronder het rapport van de KBG. Naast de opleiding is de overgang naar digitaal van het TvNG aan de beurt. Een tijd geleden is de internetsite van het tijdschrift zowel qua vorm als inhoud gemoderniseerd. Ook de papieren versie van het TvNG kreeg een noodzakelijke nieuwe opmaak. Deze aanpassingen hebben zich vertaald in een geleidelijke groei van het aantal wetenschappelijke bijdragen. Ook diverse nieuwe rubrieken hebben een vaste plaats gekregen, hetgeen heeft geleid tot een verbeterde identificatie van het TvNG. Echter, moderne vaktijdschriften worden in toenemende mate volledig gedigitaliseerd. Eind 2020 liet het bestuur van de NVNG de redactie van het TvNG weten te willen stoppen met de papieren versie en het tijdschrift uitsluitend in digitale vorm te willen publiceren. De redactie wil deze overgang implementeren op basis van een verbetering van de digitale editie met een open access systeem per artikel van het tijdschrift. Dat wil zeggen dat naast de volledige PDF-versie van ieder nummer de lezers direct per artikel toegang tot de inhoud kunnen krijgen. Omdat veel lezers hun tablet gebruiken om het TvNG te lezen vroeg de redactie uitgever Kloosterhof om te inventariseren of het tijdschrift ook in ePub formaat beschikbaar kan zijn. Dit heeft als voordeel dat het tijdschrift zich automatisch aanpast aan de grootte van het scherm, zodat de letters altijd goed leesbaar blijven. Een ander voordeel is de mogelijkheid om, waar nodig, wetenschappelijk en/of didactisch videomateriaal op te nemen in het artikel, hetgeen ook een uitdaging voor de auteurs kan betekenen.  Volledig virtueel ligt in het verschiet voor 2022. Voor 2021 blijft de traditionele aanpak van toepassing. Ook voor de huidige editie van het TvNG die deze keer casuïstiek in de vorm van primeurs aanbiedt. Ten eerste een verborgen insulinoom opgespoord met PET/CT en de nieuwe tracer [68Ga]Ga-NODAGA-exendin-4. Vervolgens doet [68Ga]Ga-FAPI-46 PET/CT zijn intrede in Nederland om van nut te zijn bij de diagnostiek van peritoneale metastasen in een casus van colorectaal carcinoom. De steeds actieve HOVON imaging groep bespreekt de voor- en nadelen van EARL 1.0 en EARL 2.0 met betrekking tot het maligne lymfoom. De kersverse voorzitter van de NVNG en oud redactielid van het TvNG Andor Glaudemans licht zijn leerstoel “Multimodale beeldvorming van infecties en inflammatoire ziekten” aan de Rijksuniversiteit Groningen toe. In de rubriek Onderzoeker in de Kijker beantwoordt dit keer Matthijs Valstar een aantal vragen over de ontdekking van nieuwe speekselklieren met behulp van [68Ga]Ga-PSMA liganden. Na een uitgebreide beschouwing betreffende de toename van radionuclide therapieën in Nederland wordt een derde PET/CT casus gepresenteerd aan de hand van bevindingen gerelateerd aan COVID-19 vaccinatie. Na de samenvattingen van een drietal proefschriften wordt in de rubriek Praktische Zaken een pleidooi gehouden voor een revival van de SeHCAT test. In Dienst in de Kijker is de Treant zorggroep aan de beurt. Tenslotte besteedt Uit de Oude Doos aandacht aan de rol van kleine en toepassingsgerichte apparatuur door de jaren heen. Het zijn tijden van transitie met een belangrijk overgangsproces voor het TvNG. Ook tijden van vaccinatie. De mouwen moeten opgestroopt blijven. Renato Valdés Olmos & Ben Bulten Hoofdredacteuren   INHOUD   CASE REPORT Lokalisatie van een verborgen insulinoom met [68Ga]Ga-NODAGA-exendin-4 PET/CT M. Boss, M. Bex, V. Vandecavede, M. Gotthardt PRAKTISCHE ZAKEN EARL2 en aanbevelingen voor de kliniek A.I.J. Arens, N. Tolboom, J.M. Zijlstra, R. Boellaard LEERSTOEL TOEGELICHT Multimodale Beeldvorming van Infecties en Inflammatoire Ziekten A.W.J.M. Glaudemans CASE REPORT [68Ga]Ga-FAPI-46 PET/CT in a patient with peritoneal carcinomatosis I. van den Brink, A.J. Poot, O.W. Kranenburg, S.G. Elias, A.J. Witkamp, E.A. Strating, R. de Roos, J. Bemelmans, M. Dingemans, F.F.T. Ververs, B. de Keizer, M.G.E.H. Lam, A.F. van den Hoven ONDERZOEKER IN DE KIJKER De ontdekking van nieuwe speekselklieren met behulp van [68Ga]Ga-PSMA ligand M. Valstar BESCHOUWING Radionuclide therapieën in Nederland: zijn we er klaar voor? L.W. van Golen, A.J.A.T. Braat, B. de Keizer, C.A.T.M. Leijen, M.G.E.H. Lam CASE REPORT [18F]choline PET/CT after COVID-19 vaccine: not only a pitfall on 2-[18F]FDG-PET/CT P.V.M. Linsen, R. Pijpers, M.I. Pauw PROEFSCHRIFTEN Towards clinical implementation of personalised PRRT in patients with neuroendocrine tumours D.M.V. Huizing Functional imaging in pheochromocytoma and paranglioma A. van Berkel  Ionising radiation quality and dose effects on DNA double strand break repair S. Roobol  PRAKTISCHE ZAKEN SeHCAT test bij verdenking chronische diarree door galzuurmalabsorptie – onbekend maakt onbemind? J. Lavalaye  DIENST IN DE KIJKER Treant Zorggroep P.L. Jager, H. Stevens, J. van Dalen  UIT DE OUDE DOOS Kleine en toepassingsgerichte apparatuur in de nucleaire geneeskunde  CURSUS- EN CONGRESAGENDA
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.