Laatste uitgave

September 2018

BESCHOUWING The PALLAS-reactor: a new horizon for nuclear medicine in the Netherlands H.J van der Lugt, T.M.H.E. Tielens, E.A.L Geldermans ONDERZOEKER IN DE KIJKER Marnix Lam “Op zoek naar een sleutelrol voor PET/CT beeldvorming bij het prostaatcarcinoom”  CASUSBESPREKING Detecteerbaar PSA ondanks radicale prostatectomie bij een patiënt met prostaatkanker: waarde van PSMA-PET en plaats in de huidige richtlijnen O.R. Brouwer, M.L. Donswijk, P.J. van Leeuwen, E. Vegt  BESCHOUWING De geschiedenis van visitaties: van een informeel bezoek tot de toetsing van normen V.R. Krones  ONDERZOEKER IN DE KIJKER Fijs van Leeuwen “Meerdere signalen in de operatiekamer kunnen detecteren en daarop navigeren ter geleide van robot-geassisteerde prostaatkankerchirurgie”  ERRATUM Erratum artikel ''De klinische impact van PET/CT resolutie modellering op de interpretatie van PET/CT studies bij patiënten met een maligne lymfoom"  CASE REPORT Clinical use of virtual reality for claustrophobia during PET/CT H. Adams  PROEFSCHRIFT Breathing and metal artefact reduction in combined PET/CT imaging C.S. van der Vos  Image guided surgery: clinical validation of lesion identification technologies and exploration of nerve sparing approaches G.H. KleinJan  Multiple aspects of plasma cell dyscrasia E. de Waal  Multimodal image-guided interventions using oncological biomarkers M.A. Stammes  DIENST IN DE KIJKER Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam P. Baars, S. Jap-A-Joe, F. Sivro  CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Editorial De zomer voorbij,  op naar het jubileum Nu het prachtige weer (aldus de één) / de verzengende hitte (aldus een ander) uit Nederland is vertrokken en de meeste mensen hun koffers weer aan de spreekwoordelijke wilgen hebben gehangen, verschijnt de derde editie van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde in 2018. Hoewel de zomer zich normaliter kenmerkt als een tijd vol weinig relevant nieuws, waarin het moelijk is de derde editie van het Tijdschrift gevuld te krijgen met interessante artikelen, ging het de afgelopen tijd vlot met de ingezonden stukken en hebben wij naar onze mening een goedgevulde editie voor ons liggen. Bij deze het verzoek vooral te blijven inzenden! Afgelopen maand heeft de redactie de Adviesraad (zie het colofon achterin) gevraagd welke thema’s en onderwerpen er volgens hen ontbreken. De respons was divers, met vele suggesties voor allerlei onderwerpen. Indien er buiten de Adviesraad om nog suggesties zijn voor bepaalde onderwerpen, dan vragen wij u die met ons te delen, zodat het TvNG voldoende recht kan doen aan alle aspecten en alle praktijken die onze wetenschappelijke vereniging rijk is. Het vertrek van onze Vlaamse collega De Winter uit de redactie laat een plekje open voor een nieuw redactielid uit België. Na een korte zoektocht, is de redactie per 1 september gecompleteerd met collega dr. Gheysens van de Katholieke Universiteit Leuven. Wij zijn zeer verheugd dat de banden met onze zuidelijke buren aldus gehandhaafd kunnen worden en kijken uit naar de inbreng die collega Gheysens ongetwijfeld zal toevoegen. Zoals inmiddels gebruikelijk, zal de volgende editie (de vierde van het jaar) een themanummer zijn. U heeft vast al meegekregen dat het nummer uiteraard in het teken zal staan van het 50-jarig bestaan van de NVNG. Het themanummer is reeds in een vergevorderd stadium en zal zeker gestalte geven aan de viering van het jubileum op 14 december a.s. in de Efteling. De huidige editie van het Tijdschrift bevat een beschrijving van de stand van zaken van de PALLAS-reactor, interview met maar liefst twee onderzoekers die uitgelicht worden, een uitstekend overzicht van de recente ontwikkelingen betreffende de PSMA-PET/CT, een artikel over de vernieuwde visitatiemethode, een case report en meerdere proefschriften. Kortom, een nummer vol lezenswaardige stukken, met een mix van onderwerpen. Tot in 2019! Ben Bulten & Renato Valdés Olmos Hoofdredacteuren
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.