Laatste uitgave

Maart 2020 (volledige uitgave, 12 artikelen)

Een blik op de toekomst In de, met veel lof ontvangen, gezamenlijke editie van het TvNG en MemoRad van december 2019 werd onder het motto “Kruispunt in Beeldvorming” het accent gelegd op diverse aspecten van de nucleaire geneeskunde en radiologie welke een belangrijke rol kunnen of zullen spelen in een nabije toekomst. Onder al deze nieuwe ontwikkelingen zijn er een paar, inherent aan de nucleaire geneeskunde, die de potentie hebben om tot een verandering in onze denkwijze te leiden. Zoals bijvoorbeeld de total body PET scanner. Hoewel sommigen vraagtekens plaatsen bij de praktische aspecten van zo’n twee meter lang systeem en de voorkeur geven aan een kortere uitvoering ervan, is het concept, dat aan de basis staat van deze nieuwe generatie scanners, iets dat de huidige paradigma’s kan doen switchen. Een game changer zoals Adriaan Lammertsma treffend karakteriseerde in zijn beschouwing. Het dynamisch kunnen scannen en vervolgens kwantificeren heeft de potentie om de beeldvorming voor zowel diagnostiek als therapierespons in een andere context te plaatsen. Ook de ontwikkeling en plaatsbepaling van nucleair geneeskundige cardiovasculaire beeldvorming blijkt gepaard te gaan met zo’n paradigma verandering. De introductie van generator gebaseerde doorbloedingstracers zoals Rubidium maakt het haalbaar, reeds nu, met de huidige generatie PET/CT toestellen, de absolute kwantificatie van de myocardiale perfusie te waarborgen zoals Hein Verberne en coauteurs benadrukten in hun artikel van de gezamenlijke editie van het TvNG met MemoRad. Als mogelijk alternatief voor de kwantificatie van de myocardperfusie wordt het gebruik van 99mTc gelabelde perfusietracers met gammacamera’s met CZT (Cadmium Zinc Telluride) detectoren naar voren geschoven. Inmiddels is dezelfde CZT-technologie geïncorporeerd in SPECT/CT systemen, wat tomografische total body beeldvorming in plaats van de traditionele planaire benadering mogelijk maakt. Eveneens veelbelovend is wat experts uit diverse hoeken van de nucleaire geneeskunde in een collectief interview lieten weten. Niet alleen een uitbreiding in het pakket van diagnostische tracers voor grote patiëntengroepen met bijvoorbeeld 68Ga-FAPI (fibroblast-activated protein inhibitors) naast 18F-FDG en met 18F of 68Ga gelabelde PSMA wordt voorspeld maar ook meer mogelijkheden voor therapie met onder andere 177Lu-PSMA, 177Lu-FAPI en radionuclide therapie met alpha-emitters. De blik op de toekomst van de TvNG & MemoRad uitgave werd gecompleteerd met beschouwingen over entrepreneurschip in de beeldvorming, radioembolisatie en protonentherapie. Allemaal processen in ontwikkeling met een belangrijke bijdrage vanuit de nucleaire geneeskunde. Van de vorige editie naar de eerste uitgave van het TvNG dit jaar: ook één die zeer speciaal is. Het tijdschrift begint aan haar vijfde decennium met een tweetal beschouwingen die specifieke richtlijnen over beeldvormende technieken bij fractuur-gerelateerde infecties en Hodgkin lymfoom bij volwassenen bespreken. Verder wordt, in een dubbelpublicatie met MemoRad, casuïstiek over cardiale amylodoïse op een skeletscan gepresenteerd. Vervolgens wordt een nieuwe leerstoel radiochemie en een viertal proefschriften, drie ervan PET betreffend, toegelicht. Het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft is in deze uitgave gast in de rubriek Dienst in de Kijker. Tenslotte, naast de samenvattingen van vrije inzendingen gepresenteerd tijdens de wetenschappelijke vergadering van de NVNG van 22 november 2019 wordt in de rubriek Uit de Oude Doos aandacht besteed aan promovendi van weleer en hoe het gebruik van nucleair geneeskundig instrumentarium een centrale rol in hun proefschriften speelde. Voor veel lezers blijft de gedrukte versie van het TvNG de belangrijkste vorm van communicatie met het tijdschrift. Inmiddels biedt de internetsite van het tijdschrift ook mogelijkheden tot kennisneming met opinievormende multimedia stukken en videomateriaal, voor het eerst gepost in november 2017. In 2019 startte het TvNG met het publiceren van video interviews met een internationaal karakter. Gesprekken met vooraanstaande nucleair geneeskundigen zoals Rodney Hicks en Ignasi Carrió zijn de eerste twee die op het YouTube kanaal van het TvNG te bezichtigen zijn. Beide hoogleraren bespreken specifieke onderwerpen en geven hun visie op de toekomst. Wij hopen dat dit initiatief door de lezers van het tijdschrift zal worden gewaardeerd en gesteund. Per slot van rekening betreft de toekomst van de nucleaire geneeskunde ons allemaal. Welkom in het nieuwe decennium van het TvNG! Renato Valdés Olmos & Ben Bulten Hoofdredacteuren   INHOUD RICHTLIJNBESPREKING Imaging techniques in fracture-related infections A. Glaudemans CASUÏSTIEK Cardiale amyloïdose op een skeletscan T. van de Weijer, A. Korsten LEERSTOEL TOEGELICHT Translationele moleculaire beeldvorming - in het bijzonder PET E. de Vries RICHTLIJNBESPREKING 18F-FDG PET/CT gestuurde behandeling in de nieuwe richtlijn Hodgkin lymfoom bij volwassenen A. Arens, J. Zijlstra  PROEFSCHRIFT The impact of FDG-PET/CT on treatment individualisation in NSCLC E. Usmanij Response monitoring during neoadjuvant targeted treatment in early stage non-small cell lung cancer M. van Gool High-risk melanoma patients, identification, surgical management and follow-up A. Nijhuis Small lesion detection with new PET technology D. Koopman  NAJAARSSYMPOSIUM NVNG Wetenschappelijke vergadering NVNG, 22 november 2019: Neuro-imaging DIENST IN DE KIJKER Reinier de Graaf Gasthuis te Delft E. te Beek, M. ten Broek, A. Lafeber, J. Postema, J. Teunissen NIEUWS UIT DE INDUSTRIE Rubicard nu geregistreerd als geneesmiddel C. Baggerman UIT DE OUDE DOOS Toen en Nu: Promovendi en hun nucleair geneeskundige instrumentaria CURSUS- EN CONGRESAGENDA
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.