Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is het klankbord van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde. De verspreiding en uitwisseling van kennis van de nucleaire geneeskunde en het bevorderen van verwante diagnostische en therapeutische technieken komen in dit tijdschrift aan de orde. De  redactie bestaat uit vertegenwoordiging van de NvNG, NVKF, NVZA, BELNUC en NVMBR.

Alle edities en artikelen op deze website zijn vrij toegankelijk. 

Laatste uitgave

Hieronder de download naar de volledige uitgave.
Voor een overzicht van alle artikelen in deze uitgave     
  klik hier
 

September 2023

Saamhorigheid Deze editie van het TvNG verschijnt op het moment dat het EANM-congres net gehouden is. Anders dan in andere jaren werd dit Europees congres in 2023 vervroegd naar de maand september met als gevolg een  wat abrupte omschakeling van zomervakantie naar congressfeer gepaard gaande voor sommigen met een verkorte voorbereidingstijd voor eventuele presentaties. Met meer dan duizend geaccepteerde abstracts, duizenden deelnemers en online uitgezonden sessies bevestigt dit evenement de wederopleving van de EANM-congressen in post pandemische tijden. Dit vertaalt zich ook in de participatie aan het congres vanuit Nederland gekenmerkt niet alleen door een talrijke afvaardiging, maar ook door vele wetenschappelijke presentaties. Deze enthousiaste congresdeelname werd eveneens op sociaal gebied waargenomen en dit jaar werd voor het eerst sinds 2020 een diner georganiseerd voor NVNG leden en beroepsgenoten als een eervolle voortzetting van de traditionele Hollandse avond van vóór de Covid-19 crisis. Deze avond werd gehouden in een geest van samenzijn en saamhorigheid. Deze collectieve gevoelens vormen ook de bron van inspiratie voor de aanstaande viering van 55 jaar NVNG op 15 december in Noordwijk. Naast een wetenschappelijk programma met aandacht voor  technologische innovaties en gamechangers in de nucleaire geneeskunde zal een breed gamma van onderwerpen ter discussie gebracht worden. In deze editie van het TvNG legt Jules Lavalaye, voorzitter van de jubileumcommissie van de NVNG, in een interview uit waarom reflectie, verbinding en toekomstvisie de context zullen geven aan de lustrumviering. Met een soort thematische aanpak worden in de rubriek Uit de Oude Doos, op basis van grafisch materiaal en reflecties van protagonisten van destijds, jubileumsymposia van weleer gememoreerd met specifieke aandacht voor de jaren 90 van vorige eeuw. Met het jubileum van december aanstaande in zicht besteedt de huidige editie van het TvNG verder aandacht aan andere belangrijke onderwerpen. In een oorspronkelijk artikel, dat deel van haar masterthesis is, presenteert Bernadette Bosveld de uitkomsten van een onderzoek gericht op de evaluatie van SPECT/CT als een alternatief voor planaire scintigrafie in de uitvoering van de schildwachtklierprocedure bij borstkanker. Vervolgens in de rubriek Onderzoeker in de Kijker, een interview met Sophie Veldhuijzen van Zanten naar aanleiding van een aan haar recent toegekende KWF subsidie voor een project betreffend de rol van [18F]F-FAPI voor de identificatie van onbekende primaire maligne tumoren. De meest recente richtlijn osteoporose en fractuurpreventie wordt uitvoerig besproken door Marc ten Broek et al. In een ander artikel bespreken Paulissen en coauteurs de aspecten betreffende kosten van radium-223 en de apotheekbereiding [177Lu]Lu-PSMA-I&T voor gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom in Nederlandse ziekenhuizen. Voorts worden de proefschriften van Danique Giessen, Wyanne Noortman en Marion Chomet door de kersnieuwe doctors zelf samengevat. Vóór de bovengenoemde jubilea rubrieken worden programma en vrije inzendingen van de wetenschappelijke voorjaarsvergadering van de NVNG gehouden in Apeldoorn toegelicht. Deze reguliere editie van het TvNG hoopt het succes van de uitgave van juni te continueren. Met als thema Radionuclidentherapie gaven twaalf artikelen een compleet overzicht van wat in Nederland wordt gedaan op het gebied van radionuclide behandelingen. Zoals gasthoofredacteur Marnix Lam benadrukte in de editorial van het themanummer staat multidisciplinaire samenwerking aan de basis van een succesvolle implementatie. In aansluiting hierop is de TvNG redactie van mening dat een hoge graad van cohesie van de nucleaire geneeskunde als vak en discipline de sleutel is tot succes van het werk met andere disciplines. In dat perspectief krijgen collectieve participaties in evenementen zoals het EANMcongres en het NVNG-jubileum een toegevoegde waarde waarbij reflectie, verbinding en toekomstvisie maar ook saamhorigheid centraal moeten staan.   Renato Valdés Olmos & Ben Bulten   INHOUD   OORSPRONKELIJK ARTIKEL SPECT/CT bij sentinel node procedure borstkanker: eenvoudig en doeltreffend B. Bosveld ONDERZOEKER IN DE KIJKER Missiegedreven onderzoek, blik op de toekomst Interview met S. Veldhuijzen van Zanten RICHTLIJNBESPREKING Richtlijn osteoporose en fractuurpreventie, augustus 2022  M.R.J ten Broek, E.T. te Beek, P. van den Berg, R.H.J.A. Slart, J.P. van den Bergh BESCHOUWING Kosten van radium-223 en de apotheekbereiding [177Lu]Lu-PSMA-I&T voor gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom in Nederlandse ziekenhuizen J.H.J Paulissen, S.W. Quist, R.D. Freriks, D.N.J. Wyndaele PROEFSCHRIFTEN 89Zr-radiopharmaceuticals to study whole-body distribution and response to antibody-based cancer immunotherapies D. Giesen Radiomics in [18F]FDG PET/CT: a leap in the dark? W. Noortman 89Zr-immuno-PET in translational development of biopharmaceuticals M. Chomet CWO VOORJAARSSYMPOSIUM NVNG Wetenschappelijke vergadering NVNG: Veiligheid voor alles LUSTRUMSYMPOSIUM 2023 Lustrumsymposium in Noordwijk: 55 jaar NVNG in het kader van reflectie, verbinding en toekomstvisie UIT DE OUDE DOOS Lustrumsymposia door de jaren heen, saamhorigheid voorop CURSUS- EN CONGRESAGENDA
lees meer

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

These procedure guidelines describe almost all common patient investigations and therapies that are carried out by a department of nuclear medicine. The emphasis is on the quality of the procedures as well as the necessary equipment and radiopharmaceuticals. Most of the investigations relate to diagnostic procedures, though therapeutic treatments using radiopharmaceuticals are also discussed.