Uit de oude doos

Wegens succes gecontinueerd

Gestart op de site “50 jaar van de NVNG” zal Uit de Oude Doos worden gecontinueerd als vaste rubriek in het TvNG. In de lustrumeditie van het TvNG zullen een aantal geselecteerde foto’s verschijnen. De bedoeling is alle ingediende beelden met bijschrift op de site van het TvNG te publiceren. De redactie van het TvNG beschouwt dit als de start van het opbouwen van een digitaal archief van de nucleaire geneeskunde  in Nederland en roept de lezers van het TvNG op om vooral dóór te gaan met het leveren van grafisch materiaal.

Heeft u nog materiaal voor deze rubriek? U kunt hier een verzoek indienen voor deze rubriek.

Hier alvast een voorproefje.


 

TIJDLIJN

Hoogleraarschap

Vanaf Karel Ephraim in 1971 tot Roel Bennink in 2018 zijn er 39 hoogleraren met betrekking tot nucleaire geneeskunde benoemd aan Nederlandse universiteiten. Ter illustratie van de multidisciplinariteit als kenmerking van de nucleaire geneeskunde vindt men medici, fysici, chemici en apothekers op de lijst. Wat betreft de medici (62% van het totaal) waren de hoogleraarsbenoemingen van de eerste jaren afkomstig van medische disciplines zoals radiologie, radiotherapie en interne geneeskunde. Pas met Wim Oyen in 2001 wordt een hoogleraar benoemd die primair als nucleair geneeskundige is opgeleid. Ook opmerkelijk is het feit dat de eerste vrouwelijke hoogleraarsbenoeming (Berthe van Eck-Smit) ruim 30 jaar na de eerste benoeming plaats vond. In de tijdlijn zijn hoogleraarsbenoemingen aan buitenlandse universiteiten niet meegerekend. In deze categorie zijn o.a. Piet Jager (McMaster University, Hamilton, Canada), Frans Wackers (Yale University, New Haven, VS), Chris Schiepers (University of California Los Angeles, VS) en Frederik Verburg (Marburg University, Duitsland) te vinden.

TIJDLIJN

Foto's Hoogleraarschap

TIJDLIJN

Voorzitterschap NVNG

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) werd opgericht in 1968. In 1978 telde de NVNG 302 leden. In de twee volgende decennia is het aantal leden met 293 in 1988 en 274 in 1998 niet gestegen. Pas in 2008 stijgt het aantal leden weer tot 341. Na het starten van een volledig geïntegreerde opleiding nucleaire geneeskunde en radiologie in 2015 stijgt het aantal leden in 2018 tot 738, waarvan 453 mannen en 285 vrouwen. Sinds de oprichting van de NVNG zijn er tot nu toe 14 verenigingsvoorzitters geweest. Lioe-Fee de Geus-Oei werd in 2014 de eerste, en tot op heden enige, vrouwelijke voorzitter. Ze is ook de enige voorzitter die tevens hoofdredacteur van het TvNG en hoogleraar is. De voorzittershamer van de NVNG is 10 keer in het bezit van medici geweest. Echter, het voorzitterschap van apotheker Martien Woldring, met 10 jaar de langstzittende voorzitter, klinisch chemicus Peter van Urk evenals klinisch fysici Piet Inia en Huub Delhez illustreert de multidisciplinariteit van de NVNG.

TIJDLIJN

TVNG

In 2019 zal het TvNG 40 jaar bestaan. Opgericht als Nucleair Geneeskundig Bulletin (NGB) in 1979 heeft het TvNG pas in 1995 zijn definitieve naam en met Hans van Isselt, een eerste hoofdredacteur gekregen. In 2007 wordt Kloosterhof uitgever van het TvNG. Het TvNG verschijnt tegenwoordig viermaal per jaar met sinds kort een nieuwsbrief die ongeveer zes weken na de gedrukte versie van het tijdschrift per e-mail wordt verspreid. Met een oplage van 1250 exemplaren is het TvNG één van de belangrijkste Nederlandse tijdschriften op het gebied van medische beeldvorming geworden.

1968

Koninklijk Besluit

Koninklijk Besluit betreffende de erkenning en goedkeuring van de statuten ter oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, ondertekend door H.M. de koningin, Juliana, op 29 oktober 1968 te Soestdijk.

1972

Inaugurele Rede prof. Ephraim

Aankondiging inaugurele rede Prof. Karel Ephraim

1972

Viering Inaugurele rede prof. Ephraim

Prof. Ephraim tijdens het feest van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) gehouden in het Museum van Speeldoos tot Pierement te Utrecht naar aanleiding van zijn inaugurele rede.

1974

Gammacamera

Grootveld Toshiba gammacamera, Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

Midden jaren '70

Hot cel

Hot cel met bereiding voor de “spuitjes” toen alles nog “zwart mocht” (AZU)

1976/1977

Mobiele porta-gammacamera

Mobiele porta-gammacamera (prototype Nuclear Data) waarbij de detector om de as kon worden gedraaid (AZU)

1976-1980

Liniaire scanner - Picker gammacamera

Scans van de schildklier (links boven), lever (rechts boven) en longen (links onder) allemaal verricht met liniaire scanner in 1976. Longscintigrafie (rechts onder) verkregen met Picker gammacamera in 1980 (bron: J. Ebbers, voormalige Elisabeth ziekenhuis te Winterswijk)

1978

Gamma-11 computer systeem

Klinisch fysicus dr. Ellinor Busemann-Sokole bezig met het opstellen van het Gamma-11 computer systeem

Eind jaren '70

Xenon toediensysteem

Xenon longstudie met bijbehorend toedieningssysteem (AZU)

1980

PET-rotating camera Groningen + JNM abstract

De eerste door Anne Paans gebouwde PET-camera op basis van een dubbelkops gammacamera omstreeks 1980 in het AZG. Links onder het abstract van de publicatie in het JNM in 1985

Begin jaren '80

Mobiele gammacamera

Mobiele gammacamera die in samenwerking met Siemens Gammasonics en andere ziekenhuizen werd ontwikkeld in opdracht van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland voor gebruik op de coronary care unit (AZU)

Begin jaren '80

Allereerste PET toestel

Promovendus Omgo Nieweg naast het allereerste PET toestel in Groningen

1982

Cursus

Eerste cursus Gamma-11 computersysteem in het AMC (1982) met van links naar rechts Eric van Royen, Aline Pronk, Levi Koppejan

1983

Groepsfoto

Groepsfoto Instituut voor Nucleaire Geneeskunde AZU

1983

Groepsfoto staf

Groepsfoto staf Instituut voor Nucleaire Geneeskunde AZU

1984

Opening

Opening afdeling nucleaire geneeskunde van het AMC te Amsterdam met stand op de stoel Prof. Dr. Jan van der Schoot

1984

NVNG

Piet Inia (rechts) in overleg met Peter van Urk (geheel links), zijn opvolger in het voorzitterschap van de NVNG en voormalig penningmeester Arno Gijzen tijdens het Europees congres nucleaire geneeskunde van Helsinki.

1987

Onderzoek poepscintigrafie

AIOS Monique van Buul onderzoekt poepscintigrafie in het AMC

1993

Gammaprobe’s

Allereerste gammaprobe’s (Neoprobe links, Europrobe rechts) voor schildwachtklierdetectie in de operatiekamer

1993

Aanbevelingen Nucleair Geneeskundige Diagnostiek

Links, cover van de eerste editie van het boek in 1993.
Rechts, Koos Blokland.

1994

Van Royen Hoogleraar

Prof. Jan van der Schoot feliciteert Prof. Eric van Royen in Bergen tijdens het feest naar aanleiding van zijn inaugurele rede aan de Universiteit van Amsterdam

1994

Feest nav Van Royen Hoogleraar

Renato Valdés Olmos, Jan Willem Arndt en Hans van Isselt tijdens het feest n.a.v. de inaugurele rede van Eric van Royen aan de Universiteit van Amsterdam

1997

INC Florencia

Deelnemers aan het International Nuclear Cardiology congres te Florence

1998

Workshop

Acceptatie test workshop fysische sectie van de NVNG (1998) op het Radboud UMC te Nijmegen met van links naar rechts Wil Buys, Roger Baert en Hans Serdijn

1998

Vergadering NVNG

Vergadering fysische sectie NVNG, Nijmegen

1998

Lustrum

Lustrumfoto naar aanleiding van het 30-jarige bestaan van de NVNG (Noordwijk aan Zee, oktober 1998)

1999

Monique van Buul met SNM-coryfeeën

Monique van Buul samen met SNM-coryfeeën Martin Sandler, Leonard Freeman en Donald Blaufox

Eerste decennium 2000

UMC Utrecht

Hans van Isselt, John de Klerk, Marnix Lam en Mark Roef, jaren 2000 in het UMC

2004

In Amsterdam

Mobiele PET/CT geplaatst aan de voorkant van het AVL te Amsterdam

2007

Wintersport

Wintersport Flaine: AIOS + nucleair geneeskundigen

2007-2017

Hollandse Avond

Ontstaan in 1998 in Berlijn op initiatief van voormalig voorzitter van de NVNG Peter van Rijk en donateur Jan van Overeen, is de “Hollandse Avond” uitgegroeid tijdens de EANM congressen tot een waar sociaal event waarop jaarlijks met spanning wordt gewacht door leden van de vereniging. 
Links, locaties waar de Hollandse Avond heeft plaatsgevonden tussen 2007 en 20017. Rechts, Hollandse Avond in München (2008).

2008

Ski-dagen

Ski dagen AIOS en nucleair geneeskundigen