2023-03

Lustrumsymposia door de jaren heen, saamhorigheid voorop


Hoewel de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) sinds haar oprichting in 1968, eerst één later twee keer per jaar, wetenschappelijke vergaderingen hield (Bron: Sectie Historie Nederlandse Vereniging voor Radiologie https://www.radhis.nl/nvvng-vergaderingen.html) was het pas in 1993 dat het eerste lustrumsymposium werd gehouden.

https://www.tijdschriftvoornucleairegeneeskunde.nl/sept-23-lustrumsymposia-door-de-jaren-heen-saamhorigheid-voorop