1984

NVNG

Piet Inia (rechts) in overleg met Peter van Urk (geheel links), zijn opvolger in het voorzitterschap van de NVNG en voormalig penningmeester Arno Gijzen tijdens het Europees congres nucleaire geneeskunde van Helsinki.