TIJDLIJN

Hoogleraarschap

Vanaf Karel Ephraim in 1971 tot Roel Bennink in 2018 zijn er 39 hoogleraren met betrekking tot nucleaire geneeskunde benoemd aan Nederlandse universiteiten. Ter illustratie van de multidisciplinariteit als kenmerking van de nucleaire geneeskunde vindt men medici, fysici, chemici en apothekers op de lijst. Wat betreft de medici (62% van het totaal) waren de hoogleraarsbenoemingen van de eerste jaren afkomstig van medische disciplines zoals radiologie, radiotherapie en interne geneeskunde. Pas met Wim Oyen in 2001 wordt een hoogleraar benoemd die primair als nucleair geneeskundige is opgeleid. Ook opmerkelijk is het feit dat de eerste vrouwelijke hoogleraarsbenoeming (Berthe van Eck-Smit) ruim 30 jaar na de eerste benoeming plaats vond. In de tijdlijn zijn hoogleraarsbenoemingen aan buitenlandse universiteiten niet meegerekend. In deze categorie zijn o.a. Piet Jager (McMaster University, Hamilton, Canada), Frans Wackers (Yale University, New Haven, VS), Chris Schiepers (University of California Los Angeles, VS) en Frederik Verburg (Marburg University, Duitsland) te vinden.