TIJDLIJN

Voorzitterschap NVNG

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) werd opgericht in 1968. In 1978 telde de NVNG 302 leden. In de twee volgende decennia is het aantal leden met 293 in 1988 en 274 in 1998 niet gestegen. Pas in 2008 stijgt het aantal leden weer tot 341. Na het starten van een volledig geïntegreerde opleiding nucleaire geneeskunde en radiologie in 2015 stijgt het aantal leden in 2018 tot 738, waarvan 453 mannen en 285 vrouwen. Sinds de oprichting van de NVNG zijn er tot nu toe 14 verenigingsvoorzitters geweest. Lioe-Fee de Geus-Oei werd in 2014 de eerste, en tot op heden enige, vrouwelijke voorzitter. Ze is ook de enige voorzitter die tevens hoofdredacteur van het TvNG en hoogleraar is. De voorzittershamer van de NVNG is 10 keer in het bezit van medici geweest. Echter, het voorzitterschap van apotheker Martien Woldring, met 10 jaar de langstzittende voorzitter, klinisch chemicus Peter van Urk evenals klinisch fysici Piet Inia en Huub Delhez illustreert de multidisciplinariteit van de NVNG.