Nieuwsbrieven

2024: Nieuwsbrief 2024-01
2023: Nieuwsbrief 2023-04 | Nieuwsbrief 2023-03 Nieuwsbrief 2023-02Nieuwsbrief 2023-01
2022: Nieuwsbrief 2022-04Nieuwsbrief 2022-03 Nieuwsbrief 2022-02Nieuwsbrief 2022-01
2021: Nieuwsbrief 2021-01
2020: Nieuwsbrief 2020-01
2019: Nieuwsbrief 2019-02 | Nieuwsbrief 2019-01
2018Nieuwsbrief 2018-03 | Nieuwsbrief 2018-02 | Nieuwsbrief 2018-01


Nieuws

Erelidmaatschap voor dr. Renato A. Valdés Olmos

Datum: 24 | 01 | 24

Erelidmaatschap van de NvNG voor dr. Renato A. Valdés Olmos

Dr. Renato A. Valdés Olmos erelid van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, NvNG

Tijdens het lustrumsymposium van de NVNG op 15 december 2023 in Noordwijk werd dr. Renato A. Valdés Olmos benoemd tot Erelid van de Vereniging. Hij ontving de Erepenning uit handen van dr. Ruth Keijsers, de algemeen secretaris van het bestuur van de NVNG. Prof. dr. Andor Glaudemans, voorzitter van de NVNG, memoreerde in zijn lofrede het 42-jarige NVNG-lidmaatschap van Renato, zijn rol als vertegenwoordiger van de NVNG in de World Federation of Nuclear Medicine, zijn zitting nemen in de commissie voor de totstandkoming van de eindtermen nucleaire geneeskunde en sinds 2017 zijn functie, samen met dr. Ben Bulten, als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde. Verder vatte Andor Glaudemans de verdiensten van Renato samen voor de nucleaire geneeskunde in het algemeen: zijn internationaal erkende expertise op het gebied van schildwachtklierbiopsie, waar hij bewijs heeft geleverd voor toepassing op zeer uiteenlopende locaties in het lichaam, en zijn werk op het gebied van image guided peroperatieve interventie. Dr. Valdés Olmos heeft meer dan 300 PubMed publicaties met een Impact Factor van rond de 60. Verder is hij begeleider van vele promovendi geweest en editor van diverse leerboeken o.a. de “Atlas of lymphoscintigraphy and sentinel node mapping” en het “Nuclear medicine manual on gynaecological cancers and other female malignancies”. Hij is editorial board member van vele tijdschriften geweest en founding member van de International Sentinel Node Society, alsmede een van de initiators van een Europees netwerk voor onderwijs en onderzoek op het gebied van radiogeleide interventie.

Het erelidmaatschap van dr. R.A. Valdés Olmos is het tiende in het 55-jarig bestaan van de NVNG. Meer over de ereleden van de NVNG is te lezen in de editie van juni 2019 (https://www.tijdschriftvoornucleairegeneeskunde.nl/juni-2019-volledige-uitgave-8-artikelen)


Gefeliciteerd Renato!

 

      

 

Renato Valdés Olmos tussen Ruth Keijsers en Andor Glaudemans tijdens zijn benoeming tot  erelid van de NVNG

Maart 2015

OORSPRONKELIJK ARTIKEL
Fusie tussen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Isala
Dr. P.L. Jager

ORATIE
De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. L.F. de Geus-Oei

De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. R.H.J.A. Slart

CASE REPORT
Hepatopulmonary syndrome
Drs. A. Huurnink

ABSTRACTS

PROEFSCHRIFT
Development and preclinical evaluation of radioligands for the PET studies of cerebral adenosine A1 and A2A receptors
Dr. Shivashankar Khanapur

Optimising cancer therapy A focus on molecular imaging
Dr. S.B.M. Gaykema

Central serotonin and dopamine transportersin overeating, obesity and insulin resistance
Dr. K.E.M. Koopman

Gebruik van beeldvormingstechnieken om behandelsucces van dikke darmkanker te voorspellen
Dr. L. Heijmen

BOEKBESPREKING

PRIJZEN

CURSUS- EN CONGRESAGENDA

 

Van de Redactie

Oratie

In dit nummer van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is er aandacht voor de prachtige oraties van collegae de Geus-Oei en Slart. De interessante inhoud van de dubbeloratie, waarmee beiden op 30 oktober 2014 hun ambt aanvaardden van hoogleraar in de moleculaire beeldvorming aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente, kunt u in deze uitgave lezen.

Voor de orator is het zowel een spannende als feestelijke dag. Spannend, omdat hoogleraren éénmalig een dergelijke rede uitspreken (al zijn er uiteraard uitzonderingen op deze regel). Bovendien zijn de toehoorders niet alleen benieuwd naar de inhoud van de rede maar, minstens zo belangrijk, ook hoe de inhoud wordt gepresenteerd. Feestelijk, omdat familie, vrienden, en collegae bij elkaar zijn om deze belangrijke gebeurtenis samen met de orator te vieren.

Bij de dubbeloratie in Enschede leek het wel of ‘heel nucleair Nederland’ aanwezig was. Dit bood voor de aanwezige collegae de mogelijkheid om elkaar intensief te spreken. Juist op dit soort bijeenkomsten worden contacten onderhouden hetgeen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk voor de samenwerking binnen ons vakgebied. Ik denk dat het vrij uniek is hoe wij binnen Nederland elkaar relatief makkelijk weten te vinden, hetgeen leidt tot de uitvoering van fraai ontworpen nationale multi-centre trials. Het ontwerp van dergelijke trials wordt regelmatig besproken in ons Tijdschrift. Samenwerken, daar worden we met zijn allen beter van en bijeenkomsten waarbij je elkaar informeel spreekt, zoals oraties, kunnen daarbij helpen. In het vorige nummer (het jaarlijks themanummer) bent u bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van de opleiding tot nucleair geneeskundige en radioloog (CORONA), en was er ook aandacht voor de integratie van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde in de dagelijkse praktijk. Collega Jager gaat in deze editie op de ingeslagen weg door, en hij beschrijft op heldere wijze hoe het proces tot fusie van beide afdelingen in ‘het Isala’ is verlopen.

Tenslotte laat collega Huurnink zien dat u met een goedkope en dagelijks beschikbare techniek (longperfusie) een bijdrage kunt leveren aan de klinische diagnose hepatopulmonaal syndroom. Bent u al nieuwsgierig geworden?

Jan Booij
Hoofdredacteur

Meer informatie »