Nieuwsbrieven

2018: Nieuwsbrief 2018-03 | Nieuwsbrief 2018-02 | Nieuwsbrief 2018-01
2019: 

Nieuws

Geef úw mening over uniforme verslaglegging binnen het MDO!

Datum: 27 | 12 | 18

Voor het KWF-project ‘Landelijke implementatie uniforme verslaglegging’ zijn de afgelopen maanden groepsdiscussies in diverse ziekenhuizen gevoerd met MDO-leden over het gebruik van uniforme verslaglegging tijdens het MDO. Uit deze gesprekken zijn verschillende ervaringen naar voren gekomen. Om inzicht te krijgen in de mate waarin de genoemde ervaringen relevant zijn voor andere MDO-leden (aandachtsgebied: GE, urologische en gynaecologische oncologie) in Nederland, hebben wij een vragenlijst opgesteld. Met deze vragenlijst willen wij inventariseren wat úw ervaringen als MDO-lid zijn met (het gebruik van) geprotocolleerde PA verslagen.

Aan de hand van uw antwoorden kunnen we de geprotocolleerde PA verslagen en het gebruik ervan optimaliseren.

Wij waarderen het enorm als u de tijd wilt nemen om de vragenlijst ‘Ervaringen van MDO-leden met uniforme verslaglegging’ in te vullen.

Het invullen vraagt ongeveer 10 minuten.

De vragenlijst is bereikbaar via de volgende link:
https://www.radboudumc-surveys.nl/iqh/v206/index.php/627572?lang=nl

Hoe meer ingevulde vragenlijsten wij ontvangen, hoe completer ons beeld wordt over verbetermogelijkheden van uniforme verslaglegging tijdens het MDO.
Daarom verzoeken wij u om deze vragenlijst tevens te verspreiden onder uw collega MDO-leden. Dit kunt u doen, door deze tekst inclusief de link (naar de vragenlijst) te kopiëren en te delen.

Bij voorbaat dank! 

  • Prof. dr. Iris Nagtegaal – Patholoog, Radboudumc
  • Dr. Rosella Hermens – Senior onderzoeker, Radboudumc
  • Dr. ir. Rinus Voorham – Adviseur gegevensaanvragen, Stichting PALGA
  • Julie Swillens, MSc – Promovenda, Radboudumc

Maart 2015

OORSPRONKELIJK ARTIKEL
Fusie tussen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Isala
Dr. P.L. Jager

ORATIE
De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. L.F. de Geus-Oei

De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. R.H.J.A. Slart

CASE REPORT
Hepatopulmonary syndrome
Drs. A. Huurnink

ABSTRACTS

PROEFSCHRIFT
Development and preclinical evaluation of radioligands for the PET studies of cerebral adenosine A1 and A2A receptors
Dr. Shivashankar Khanapur

Optimising cancer therapy A focus on molecular imaging
Dr. S.B.M. Gaykema

Central serotonin and dopamine transportersin overeating, obesity and insulin resistance
Dr. K.E.M. Koopman

Gebruik van beeldvormingstechnieken om behandelsucces van dikke darmkanker te voorspellen
Dr. L. Heijmen

BOEKBESPREKING

PRIJZEN

CURSUS- EN CONGRESAGENDA

 

Van de Redactie

Oratie

In dit nummer van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is er aandacht voor de prachtige oraties van collegae de Geus-Oei en Slart. De interessante inhoud van de dubbeloratie, waarmee beiden op 30 oktober 2014 hun ambt aanvaardden van hoogleraar in de moleculaire beeldvorming aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente, kunt u in deze uitgave lezen.

Voor de orator is het zowel een spannende als feestelijke dag. Spannend, omdat hoogleraren éénmalig een dergelijke rede uitspreken (al zijn er uiteraard uitzonderingen op deze regel). Bovendien zijn de toehoorders niet alleen benieuwd naar de inhoud van de rede maar, minstens zo belangrijk, ook hoe de inhoud wordt gepresenteerd. Feestelijk, omdat familie, vrienden, en collegae bij elkaar zijn om deze belangrijke gebeurtenis samen met de orator te vieren.

Bij de dubbeloratie in Enschede leek het wel of ‘heel nucleair Nederland’ aanwezig was. Dit bood voor de aanwezige collegae de mogelijkheid om elkaar intensief te spreken. Juist op dit soort bijeenkomsten worden contacten onderhouden hetgeen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk voor de samenwerking binnen ons vakgebied. Ik denk dat het vrij uniek is hoe wij binnen Nederland elkaar relatief makkelijk weten te vinden, hetgeen leidt tot de uitvoering van fraai ontworpen nationale multi-centre trials. Het ontwerp van dergelijke trials wordt regelmatig besproken in ons Tijdschrift. Samenwerken, daar worden we met zijn allen beter van en bijeenkomsten waarbij je elkaar informeel spreekt, zoals oraties, kunnen daarbij helpen. In het vorige nummer (het jaarlijks themanummer) bent u bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van de opleiding tot nucleair geneeskundige en radioloog (CORONA), en was er ook aandacht voor de integratie van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde in de dagelijkse praktijk. Collega Jager gaat in deze editie op de ingeslagen weg door, en hij beschrijft op heldere wijze hoe het proces tot fusie van beide afdelingen in ‘het Isala’ is verlopen.

Tenslotte laat collega Huurnink zien dat u met een goedkope en dagelijks beschikbare techniek (longperfusie) een bijdrage kunt leveren aan de klinische diagnose hepatopulmonaal syndroom. Bent u al nieuwsgierig geworden?

Jan Booij
Hoofdredacteur

Meer informatie »