Nieuwsbrieven

2024: Nieuwsbrief 2024-02 | Nieuwsbrief 2024-01
2023: Nieuwsbrief 2023-04 | Nieuwsbrief 2023-03 Nieuwsbrief 2023-02Nieuwsbrief 2023-01
2022: Nieuwsbrief 2022-04Nieuwsbrief 2022-03 Nieuwsbrief 2022-02Nieuwsbrief 2022-01
2021: Nieuwsbrief 2021-01
2020: Nieuwsbrief 2020-01
2019: Nieuwsbrief 2019-02 | Nieuwsbrief 2019-01
2018Nieuwsbrief 2018-03 | Nieuwsbrief 2018-02 | Nieuwsbrief 2018-01


Nieuws

KENNISAGENDA NUCLEAIRE GENEESKUNDE 2024-2028 GEPUBLICEERD

Datum: 01 | 07 | 24

KENNISAGENDA NUCLEAIRE GENEESKUNDE 2024-2028 GEPUBLICEERD


Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) en met ondersteuning van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten is onlangs de Kennisagenda Nucleaire Geneeskunde 2024-2028 gepubliceerd.

Om de wetenschappelijke basis van de nucleaire geneeskunde verder te versterken, heeft de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) geïnventariseerd waár in de dagelijkse praktijkvoering nog onderbouwing ontbreekt. Op basis daarvan is de kennisagenda opgesteld met de tien meest relevante en urgente onderzoeksvragen voor de komende jaren. 

Deze vragen hebben betrekking op de onderwerpen algemene beeldvorming, hersenen, incidentele gebieden, oncologie therapie, cardiologie en oncologie diagnostiek. Het beantwoorden van deze vragen leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en wetenschappelijk onderbouwde patiëntenzorg.  

Een van de onderwerpen die hoog geprioriteerd is, is de vraag hoe het bepalen van de juiste dosis voor interne bestraling (radionuclidentherapie) van uitgezaaide kanker geoptimaliseerd kan worden met behulp van beeldvormende technieken. Ook willen de nucleair geneeskundigen antwoord op de vraag wat de rol is van een PET-scan met de radioactieve stof PSMA bij diagnostiek en behandeling van prostaatcarcinoom. Daarnaast is er behoefte aan meer kennis betreffende de rol van PET bij hersentumoren en systemische ontstekingsziekten.

De complete tekst van de kennisagenda is te vinden op: https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/2024-06/NVNG-kennisagenda-2024-2028-def.pdf

In het kader hieronder worden in willekeurige volgorde de Top-10 zorgevaluatie onderzoeksvragen opgenoemd zoals in de kennisagenda verschenen.

 

 

Maart 2015

OORSPRONKELIJK ARTIKEL
Fusie tussen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Isala
Dr. P.L. Jager

ORATIE
De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. L.F. de Geus-Oei

De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. R.H.J.A. Slart

CASE REPORT
Hepatopulmonary syndrome
Drs. A. Huurnink

ABSTRACTS

PROEFSCHRIFT
Development and preclinical evaluation of radioligands for the PET studies of cerebral adenosine A1 and A2A receptors
Dr. Shivashankar Khanapur

Optimising cancer therapy A focus on molecular imaging
Dr. S.B.M. Gaykema

Central serotonin and dopamine transportersin overeating, obesity and insulin resistance
Dr. K.E.M. Koopman

Gebruik van beeldvormingstechnieken om behandelsucces van dikke darmkanker te voorspellen
Dr. L. Heijmen

BOEKBESPREKING

PRIJZEN

CURSUS- EN CONGRESAGENDA

 

Van de Redactie

Oratie

In dit nummer van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is er aandacht voor de prachtige oraties van collegae de Geus-Oei en Slart. De interessante inhoud van de dubbeloratie, waarmee beiden op 30 oktober 2014 hun ambt aanvaardden van hoogleraar in de moleculaire beeldvorming aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente, kunt u in deze uitgave lezen.

Voor de orator is het zowel een spannende als feestelijke dag. Spannend, omdat hoogleraren éénmalig een dergelijke rede uitspreken (al zijn er uiteraard uitzonderingen op deze regel). Bovendien zijn de toehoorders niet alleen benieuwd naar de inhoud van de rede maar, minstens zo belangrijk, ook hoe de inhoud wordt gepresenteerd. Feestelijk, omdat familie, vrienden, en collegae bij elkaar zijn om deze belangrijke gebeurtenis samen met de orator te vieren.

Bij de dubbeloratie in Enschede leek het wel of ‘heel nucleair Nederland’ aanwezig was. Dit bood voor de aanwezige collegae de mogelijkheid om elkaar intensief te spreken. Juist op dit soort bijeenkomsten worden contacten onderhouden hetgeen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk voor de samenwerking binnen ons vakgebied. Ik denk dat het vrij uniek is hoe wij binnen Nederland elkaar relatief makkelijk weten te vinden, hetgeen leidt tot de uitvoering van fraai ontworpen nationale multi-centre trials. Het ontwerp van dergelijke trials wordt regelmatig besproken in ons Tijdschrift. Samenwerken, daar worden we met zijn allen beter van en bijeenkomsten waarbij je elkaar informeel spreekt, zoals oraties, kunnen daarbij helpen. In het vorige nummer (het jaarlijks themanummer) bent u bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van de opleiding tot nucleair geneeskundige en radioloog (CORONA), en was er ook aandacht voor de integratie van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde in de dagelijkse praktijk. Collega Jager gaat in deze editie op de ingeslagen weg door, en hij beschrijft op heldere wijze hoe het proces tot fusie van beide afdelingen in ‘het Isala’ is verlopen.

Tenslotte laat collega Huurnink zien dat u met een goedkope en dagelijks beschikbare techniek (longperfusie) een bijdrage kunt leveren aan de klinische diagnose hepatopulmonaal syndroom. Bent u al nieuwsgierig geworden?

Jan Booij
Hoofdredacteur

Meer informatie »