Nieuws

OPROEP AAN DE LEZERS VAN HET TIJDSCHRIFT VOOR NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Datum: 24 | 01 | 18

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde zal de vierde editie van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG), te verschijnen in december 2018, aan het thema “Hoogtepunten en Mijlpalen 50 jaar Nucleaire Geneeskunde in Nederland” worden besteed.

Een belangrijk onderdeel van het themanummer wordt gevormd door een “Tijdlijn halve eeuw hoogtepunten van de Nederlandse Nucleaire Geneeskunde”.

Middels deze wordt de medewerking van de lezers van het TvNG gevraagd  voor het inzenden van fotomateriaal.

Gaarne hiervoor het onderstaande formulier gebruiken. Fotomateriaal a.u.b. in jpg of tiff formaat, voorzien van een korte beschrijving, sturen naar e-mail: mijlpalenNVNG2018@gmail.com.  

Voor de gedrukte editie van het TvNG zal een selectie van het ingezonden materiaal worden geëffectueerd. De verwachting is echter de totale versie van de tijdlijn onder te brengen bij het Trefpunt Medische Geschiedenis te Urk via de Historische Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.

We hopen op een enthousiaste reactie van de lezers,

Mede namens de redactie van het themanummer,

 

Renato Valdés Olmos en Peter van Rijk

mijlpalenNVNG2018@gmail.com.

__________________________________________________________________________

Naam:
Affiliatie:
E-mailadres:

Foto:
Jaar (indien mogelijk dag + maand):
Beschrijving:
__________________________________________________________________________

Maart 2015

OORSPRONKELIJK ARTIKEL
Fusie tussen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Isala
Dr. P.L. Jager

ORATIE
De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. L.F. de Geus-Oei

De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. R.H.J.A. Slart

CASE REPORT
Hepatopulmonary syndrome
Drs. A. Huurnink

ABSTRACTS

PROEFSCHRIFT
Development and preclinical evaluation of radioligands for the PET studies of cerebral adenosine A1 and A2A receptors
Dr. Shivashankar Khanapur

Optimising cancer therapy A focus on molecular imaging
Dr. S.B.M. Gaykema

Central serotonin and dopamine transportersin overeating, obesity and insulin resistance
Dr. K.E.M. Koopman

Gebruik van beeldvormingstechnieken om behandelsucces van dikke darmkanker te voorspellen
Dr. L. Heijmen

BOEKBESPREKING

PRIJZEN

CURSUS- EN CONGRESAGENDA

 

Van de Redactie

Oratie

In dit nummer van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is er aandacht voor de prachtige oraties van collegae de Geus-Oei en Slart. De interessante inhoud van de dubbeloratie, waarmee beiden op 30 oktober 2014 hun ambt aanvaardden van hoogleraar in de moleculaire beeldvorming aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente, kunt u in deze uitgave lezen.

Voor de orator is het zowel een spannende als feestelijke dag. Spannend, omdat hoogleraren éénmalig een dergelijke rede uitspreken (al zijn er uiteraard uitzonderingen op deze regel). Bovendien zijn de toehoorders niet alleen benieuwd naar de inhoud van de rede maar, minstens zo belangrijk, ook hoe de inhoud wordt gepresenteerd. Feestelijk, omdat familie, vrienden, en collegae bij elkaar zijn om deze belangrijke gebeurtenis samen met de orator te vieren.

Bij de dubbeloratie in Enschede leek het wel of ‘heel nucleair Nederland’ aanwezig was. Dit bood voor de aanwezige collegae de mogelijkheid om elkaar intensief te spreken. Juist op dit soort bijeenkomsten worden contacten onderhouden hetgeen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk voor de samenwerking binnen ons vakgebied. Ik denk dat het vrij uniek is hoe wij binnen Nederland elkaar relatief makkelijk weten te vinden, hetgeen leidt tot de uitvoering van fraai ontworpen nationale multi-centre trials. Het ontwerp van dergelijke trials wordt regelmatig besproken in ons Tijdschrift. Samenwerken, daar worden we met zijn allen beter van en bijeenkomsten waarbij je elkaar informeel spreekt, zoals oraties, kunnen daarbij helpen. In het vorige nummer (het jaarlijks themanummer) bent u bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van de opleiding tot nucleair geneeskundige en radioloog (CORONA), en was er ook aandacht voor de integratie van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde in de dagelijkse praktijk. Collega Jager gaat in deze editie op de ingeslagen weg door, en hij beschrijft op heldere wijze hoe het proces tot fusie van beide afdelingen in ‘het Isala’ is verlopen.

Tenslotte laat collega Huurnink zien dat u met een goedkope en dagelijks beschikbare techniek (longperfusie) een bijdrage kunt leveren aan de klinische diagnose hepatopulmonaal syndroom. Bent u al nieuwsgierig geworden?

Jan Booij
Hoofdredacteur

Meer informatie »