Nieuwsbrieven

2024: Nieuwsbrief 2024-01
2023: Nieuwsbrief 2023-04 | Nieuwsbrief 2023-03 Nieuwsbrief 2023-02Nieuwsbrief 2023-01
2022: Nieuwsbrief 2022-04Nieuwsbrief 2022-03 Nieuwsbrief 2022-02Nieuwsbrief 2022-01
2021: Nieuwsbrief 2021-01
2020: Nieuwsbrief 2020-01
2019: Nieuwsbrief 2019-02 | Nieuwsbrief 2019-01
2018Nieuwsbrief 2018-03 | Nieuwsbrief 2018-02 | Nieuwsbrief 2018-01


Nieuws

OPROEP WOLDRING PRIJS 2024

Datum: 30 | 01 | 24

Tijdens de wetenschappelijke najaarsbijeenkomst van de NVNG zal de Woldring Prijs 2024 worden uitgereikt voor het beste proefschrift, dat in 2023 verdedigd werd aan één van de Nederlandse Universiteiten. De Woldring Prijscommissie van de NVNG heeft recentelijk een oproep gedaan om proefschriften met een substantieel aandeel Nucleaire Geneeskunde in de breedste zin van het woord in te sturen voor de Woldring Prijs 2024.

Iedereen, die in 2023 haar/zijn proefschrift op het gebied van de nucleaire geneeskunde heeft verdedigd aan één van de Nederlandse universiteiten en voldoet aan het reglement van de Woldring Prijs, wordt uitgenodigd een digitale versie van het proefschrift vóór 1 juli 2024 naar het Bureau van de NVNG (e-mail: info@nvng.nl) te sturen.

De commissie vraagt naast het proefschrift om een begeleidend schrijven van de promovendus zelf met een motivatie, waaruit duidelijk wordt waarom zij/hij denkt dat het proefschrift voor de prijs in aanmerking komt. De commissie heeft extra interesse in bijzondere gebeurtenissen tijdens het promotietraject en eigen inbreng bij de opzet van het onderzoek dat tot het proefschrift heeft geleid. Ook een uiteenzetting van het innovatieve karakter van het proefschrift en oplossingen voor relevante pre-klinische en klinische problemen, die zich hebben voorgedaan in de jaren waarin het onderzoek werd verricht, hebben een plaats in dit schrijven. Daarnaast zou de Woldring Commissie graag iets vernemen over de huidige functie en wetenschappelijke plannen voor de komende jaren van de promovendus.

De winnaar van Woldring Prijs 2024 zal worden uitgenodigd om bij de uitreiking van de prijs tijdens de wetenschappelijke najaarsbijeenkomst van de NVNG, gedurende 15 minuten een voordracht te houden over het onderzoek zoals beschreven in het proefschrift waarvoor het doctoraat is toegekend.

 

De jury van de Woldring Prijs 2024 wordt gevormd door prof. dr. L.F. de Geus-Oei (voorzitter), prof. dr. J. Booij, prof. dr. ir. H.W.A.M. de Jong, dr. C.M. van Rij, dr. W. Thimister and prof. dr A.A. Windhorst.

 

Meer over de geschiedenis van de Woldring Prijs in de TvNG editie van maart 2021 (https://www.tijdschriftvoornucleairegeneeskunde.nl/de-woldring-prijs-toen-en-nu).

 

Maart 2015

OORSPRONKELIJK ARTIKEL
Fusie tussen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Isala
Dr. P.L. Jager

ORATIE
De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. L.F. de Geus-Oei

De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. R.H.J.A. Slart

CASE REPORT
Hepatopulmonary syndrome
Drs. A. Huurnink

ABSTRACTS

PROEFSCHRIFT
Development and preclinical evaluation of radioligands for the PET studies of cerebral adenosine A1 and A2A receptors
Dr. Shivashankar Khanapur

Optimising cancer therapy A focus on molecular imaging
Dr. S.B.M. Gaykema

Central serotonin and dopamine transportersin overeating, obesity and insulin resistance
Dr. K.E.M. Koopman

Gebruik van beeldvormingstechnieken om behandelsucces van dikke darmkanker te voorspellen
Dr. L. Heijmen

BOEKBESPREKING

PRIJZEN

CURSUS- EN CONGRESAGENDA

 

Van de Redactie

Oratie

In dit nummer van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is er aandacht voor de prachtige oraties van collegae de Geus-Oei en Slart. De interessante inhoud van de dubbeloratie, waarmee beiden op 30 oktober 2014 hun ambt aanvaardden van hoogleraar in de moleculaire beeldvorming aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente, kunt u in deze uitgave lezen.

Voor de orator is het zowel een spannende als feestelijke dag. Spannend, omdat hoogleraren éénmalig een dergelijke rede uitspreken (al zijn er uiteraard uitzonderingen op deze regel). Bovendien zijn de toehoorders niet alleen benieuwd naar de inhoud van de rede maar, minstens zo belangrijk, ook hoe de inhoud wordt gepresenteerd. Feestelijk, omdat familie, vrienden, en collegae bij elkaar zijn om deze belangrijke gebeurtenis samen met de orator te vieren.

Bij de dubbeloratie in Enschede leek het wel of ‘heel nucleair Nederland’ aanwezig was. Dit bood voor de aanwezige collegae de mogelijkheid om elkaar intensief te spreken. Juist op dit soort bijeenkomsten worden contacten onderhouden hetgeen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk voor de samenwerking binnen ons vakgebied. Ik denk dat het vrij uniek is hoe wij binnen Nederland elkaar relatief makkelijk weten te vinden, hetgeen leidt tot de uitvoering van fraai ontworpen nationale multi-centre trials. Het ontwerp van dergelijke trials wordt regelmatig besproken in ons Tijdschrift. Samenwerken, daar worden we met zijn allen beter van en bijeenkomsten waarbij je elkaar informeel spreekt, zoals oraties, kunnen daarbij helpen. In het vorige nummer (het jaarlijks themanummer) bent u bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van de opleiding tot nucleair geneeskundige en radioloog (CORONA), en was er ook aandacht voor de integratie van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde in de dagelijkse praktijk. Collega Jager gaat in deze editie op de ingeslagen weg door, en hij beschrijft op heldere wijze hoe het proces tot fusie van beide afdelingen in ‘het Isala’ is verlopen.

Tenslotte laat collega Huurnink zien dat u met een goedkope en dagelijks beschikbare techniek (longperfusie) een bijdrage kunt leveren aan de klinische diagnose hepatopulmonaal syndroom. Bent u al nieuwsgierig geworden?

Jan Booij
Hoofdredacteur

Meer informatie »