Nieuwsbrieven

2019: Nieuwsbrief 2019-02 | Nieuwsbrief 2019-01
2018Nieuwsbrief 2018-03 | Nieuwsbrief 2018-02 | Nieuwsbrief 2018-01


Nieuws

Virtueel blijft de agenda bepalen in 2021: EANM’21 en NVNG-webinar aangekondigd

Datum: 02 | 02 | 21

Virtueel blijft de agenda bepalen in 2021: EANM’21 en NVNG-webinar aangekondigd

De verlenging van de COVID-19 gerelateerde maatregelen drukt opnieuw een stempel op de diverse wetenschappelijke bijeenkomsten gepland voor 2021. Zojuist is bekend geworden dat het EANM’21 congres tussen 20 en 23 oktober virtueel zal worden gehouden. Bij verbetering van de sanitaire omstandigheden kan het EANM’21 worden omgezet in een hybride evenement (online en fysiek gecombineerd). Voor het EANM’21 kunnen de abstracts worden ingediend per 15 februari a.s. Voor meer informatie: https://www.eanm.org/congresses-events/future-congress/

 

Ook in Nederland blijft virtueel de agenda bepalen. Zo organiseert de Commissie Wetenschappelijke Ontmoetingen van de NVNG een webinar op 22 februari a.s. van 19:30 - 21:00. Het programma ziet er als volgt uit:
19:30 - 20:00 – Quantitative SPECT/CT in support of Lu-177 therapy. Dr Silvano Gnesin, Klinisch fysicus, Institute of Radiation PhysicsLausanne University Hospital, Switzerland 
20:00 - 20:30 – Dose planning of radioiodine treatment in differentiated thyroid cancer. Dr. Ir. Roel Wierts, Klinisch fysicus, MUMC+
20:30 – 21:00 – Treating patients with thyroid cancer – what can the medical oncologist offer? Dr. Willemien Menke-van der Houven van Oordt. Medisch oncoloog, Amsterdam UMC
Voor meer informatie: https://www.nvng.nl/nieuws/nvng-webinar

 

Andere virtuele evenementen van het voorjaar 2021:

 

 

 

 

 

Maart 2015

OORSPRONKELIJK ARTIKEL
Fusie tussen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Isala
Dr. P.L. Jager

ORATIE
De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. L.F. de Geus-Oei

De toekomst van de beeldvorming uitgestippeld?
Prof. dr. R.H.J.A. Slart

CASE REPORT
Hepatopulmonary syndrome
Drs. A. Huurnink

ABSTRACTS

PROEFSCHRIFT
Development and preclinical evaluation of radioligands for the PET studies of cerebral adenosine A1 and A2A receptors
Dr. Shivashankar Khanapur

Optimising cancer therapy A focus on molecular imaging
Dr. S.B.M. Gaykema

Central serotonin and dopamine transportersin overeating, obesity and insulin resistance
Dr. K.E.M. Koopman

Gebruik van beeldvormingstechnieken om behandelsucces van dikke darmkanker te voorspellen
Dr. L. Heijmen

BOEKBESPREKING

PRIJZEN

CURSUS- EN CONGRESAGENDA

 

Van de Redactie

Oratie

In dit nummer van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde is er aandacht voor de prachtige oraties van collegae de Geus-Oei en Slart. De interessante inhoud van de dubbeloratie, waarmee beiden op 30 oktober 2014 hun ambt aanvaardden van hoogleraar in de moleculaire beeldvorming aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente, kunt u in deze uitgave lezen.

Voor de orator is het zowel een spannende als feestelijke dag. Spannend, omdat hoogleraren éénmalig een dergelijke rede uitspreken (al zijn er uiteraard uitzonderingen op deze regel). Bovendien zijn de toehoorders niet alleen benieuwd naar de inhoud van de rede maar, minstens zo belangrijk, ook hoe de inhoud wordt gepresenteerd. Feestelijk, omdat familie, vrienden, en collegae bij elkaar zijn om deze belangrijke gebeurtenis samen met de orator te vieren.

Bij de dubbeloratie in Enschede leek het wel of ‘heel nucleair Nederland’ aanwezig was. Dit bood voor de aanwezige collegae de mogelijkheid om elkaar intensief te spreken. Juist op dit soort bijeenkomsten worden contacten onderhouden hetgeen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk voor de samenwerking binnen ons vakgebied. Ik denk dat het vrij uniek is hoe wij binnen Nederland elkaar relatief makkelijk weten te vinden, hetgeen leidt tot de uitvoering van fraai ontworpen nationale multi-centre trials. Het ontwerp van dergelijke trials wordt regelmatig besproken in ons Tijdschrift. Samenwerken, daar worden we met zijn allen beter van en bijeenkomsten waarbij je elkaar informeel spreekt, zoals oraties, kunnen daarbij helpen. In het vorige nummer (het jaarlijks themanummer) bent u bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van de opleiding tot nucleair geneeskundige en radioloog (CORONA), en was er ook aandacht voor de integratie van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde in de dagelijkse praktijk. Collega Jager gaat in deze editie op de ingeslagen weg door, en hij beschrijft op heldere wijze hoe het proces tot fusie van beide afdelingen in ‘het Isala’ is verlopen.

Tenslotte laat collega Huurnink zien dat u met een goedkope en dagelijks beschikbare techniek (longperfusie) een bijdrage kunt leveren aan de klinische diagnose hepatopulmonaal syndroom. Bent u al nieuwsgierig geworden?

Jan Booij
Hoofdredacteur

Meer informatie »