Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
«1|2|...|12

Juni 2022

Einde van een tijdperk, startsein voor een nieuwe periode   Met de recente inschrijving van Imke van den Brink als laatste nucleair geneeskundige in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) werd een tijdperk afgesloten. Een periode begonnen met de officiële erkenning van de nucleaire geneeskunde als medisch specialisme op 24 januari 1984. Sinds die tijd groeide het specialisme geleidelijk van een totaal van 27 geregistreerde nucleair geneeskundigen die lid waren van de NVNG tot een aantal van 189 in 2020 (1). Tegelijkertijd steeg het aandeel vrouwen van 4% in 1985 tot een 37% in 2020. Ter vergelijking: in 2019 bedroeg het aandeel vrouwen in de radiologie 32% op een totaal van 1427 werkzame specialisten (2). Hoewel het RGS register voor nucleair geneeskundigen formeel als niet gesloten wordt beschouwd, zullen in de komende jaren uitsluitend AIOS met de differentiatie nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie hun opleiding afronden en als nucleair radiologen in het register van de RGS worden ingeschreven. Volgens informatie van het Bureau NVNG is deze tendens nu al merkbaar met twaalf kersverse nucleair  radiologen aangemeld als lid van de NVNG in 2022 ten opzichte van twee het jaar ervoor. Het einde van het tijdperk betreffende inschrijving van nieuwe nucleair geneeskundigen in het RGS register betekent uiteraard niet het einde van de nucleaire geneeskunde als specialisme in Nederland. Niet alleen een geleidelijke groei in het aantal leden van de NVNG maar ook de continue aanvoer van publicaties van Nederlandse origine in geïndexeerde internationale tijdschriften getuigen van een vak in beweging. Vele van deze publicaties betreffen zowel klinische evaluaties als onderzoeken op translationeel niveau. Ook in het TvNG is deze dynamiek merkbaar en naast de verschillende originele stukken en beschouwingen gepubliceerd in 2021 zijn er zestien proefschriftsamenvattingen (waarschijnlijk zullen er een paar extra zijn die niet worden aangemeld) verschenen. Met de introductie in recente jaren van diverse tracers en apparatuur worden ook, zoals verwoord in een editorial van het TvNG vorig jaar, nieuwe nucleair geneeskundige renpaarden ingevoerd. Een nieuwe generatie total body PET scanners is reeds in functie, of zal dit binnenkort zijn, in verschillende academische centra. Andere groeiende gebieden betreffen theranostiek, translationele moleculaire beeldvorming en interventie nucleaire geneeskunde. De huidige editie van het TvNG, de tweede volledig digitaal, weerspiegelt ook in zekere mate de dynamiek van de Nederlandse nucleaire geneeskunde. In een interessante casus wordt door Rachèl Hezemans en collegae de waarde van twee verschillende PET tracers bij het moeilijk af te beelden invasief lobulair mammacarcinoom besproken, één daarvan een oude bekende in een nieuw jasje. Vervolgens verklaart Imke van den Brink in een interview haar keuze van destijds voor de opleiding nucleaire geneeskunde, kortgeleden afgerond. Haar bewijs van inschrijving in het RGS register als laatste nucleair geneeskundige werd ondertekend door Roel Bennink, die zijn benoeming als nieuw voorzitter van de RGS en een aantal andere kwesties in een kort interview behandelt. De eerste ervaringen met een 106 cm long axial field of view (LAFOV) total body PET toestel worden besproken door van Sluis et al. aan de hand van een vergelijking met een conventionele PET/CT. Na de samenvattingen van de proefschriften van Rik Schalbroek en Annemiek Dickhout bespreekt Jules Lavalaye in een opiniestuk de lessen geleerd met radioimmunotherapie in het verleden aan de vooravond van de grootschalige introductie van PSMA therapie in Nederland. Na een trialaankondiging van een recent gestarte cardiologische studie betreffende non-invasieve ischemie detectie wordt in rubriek Uit de Oude Doos aandacht besteed aan de kortgeleden beëindigde periode van 38 jaar opleiding nucleair geneeskundigen. Bij het eindigen van een periode start er een nieuwe. Wellicht met een gewijzigde invulling, maar onmiskenbaar met de nucleaire geneeskunde stevig aan de basis.  Renato Valdés Olmos & Ben Bulten   INHOUD CASE REPORT Comparing [18F]FACBC and [18F]FES as high potential non-FDG PET tracers in ILC: Don’t forget about the forgotten tracer FACBC! R. Hezemans, A. van de Burgt, F. Smit, L. Pereira Arias-Bouda  INTERVIEW Laatste AIOS Nucleaire Geneeskunde rondt opleiding af I. van den Brink  Toetsen en registreren: in het kort aan het woord de nieuwe voorzitter van de RGS prof. dr. Roel Bennink R. Bennink OORSPRONKELIJK ARTIKEL First experience in UMCG with LAFOV PET: opportunities & challenges J. van Sluis, J. van Snick, W. Noordzij, A. Brouwers, R. Boellaard, R. Dierckx, A. Glaudemans, A. Lammertsma, C. Tsoumpas, R. Slart PROEFSCHRIFTEN Social defeat as a risk factor for psychosis in autism R. Schalbroeck  Painting proteins to study cardiovascular pathology A. Dickhout  OPINIE Terugkijken om vooruit te kijken - Van Zevalin naar PSMA therapie, in 7 stappen om de valkuilen heen J. Lavalaye TRIALINFORMATIE Klinische uitkomsten en kosten effectiviteit van upfront CTCA met selectieve non-invasieveischemie detectie vergeleken met standaard zorg bij pijn op de borst: CLEAR-CAD trial R. Planken, P. Damman, J. Henriques UIT DE OUDE DOOS Van 1984 tot 2022: 38 jaar nucleair geneeskundigen in spe  CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Jun '22. Comparing [18F]FACBC and [18F]FES as high potential non-FDG PET tracers in ILC: Don’t forge

A 64-year-old woman presented with a palpable mass in her left breast and palpable axillary lymph nodes in the left axilla. Mammography and ultrasoundguided biopsy revealed metastasis of invasive lobular carcinoma (ILC) in a left axillary lymph node, but no primary tumour in the left breast...

Jun '22. Laatste AIOS Nucleaire Geneeskunde rondt opleiding af

Interview met Imke van den Brink

Jun '22. Toetsen en registreren: in het kort aan het woord de nieuwe voorzitter van de RGS prof. dr.

Interview met R. Bennink

Jun '22. First experience in UMCG with LAFOV PET: opportunities & challenges

One of the first long axial field of view (LAFOV) scanners, the Biograph Vision Quadra PET/CT (Siemens Healthineers), was installed at the University Medical Centre Groningen and this article describes the purchasing considerations for investing in such an expensive PET/CT system, first experience in daily clinical practice, and future clinical and research challenges and opportunities.

Jun '22. Social defeat as a risk factor for psychosis in autism

Proefschrift

Jun '22. Painting proteins to study cardiovascular pathology

Proefschrift

Jun '22. Terugkijken om vooruit te kijken - Van Zevalin naar PSMA therapie, in 7 stappen om de valku

Jun '22. Klinische uitkomsten en kosten effectiviteit van upfront CTCA met selectieve non-invasieve

Jun '22. Van 1984 tot 2022: 38 jaar nucleair geneeskundigen in spe

Maart 2022

Crisis in Europa Sinds de vorige editie van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde van december 2021, de laatste die gedrukt werd opgeleverd, is de wereld weer aanzienlijk veranderd. Spraken we in december nog over Europa als een katalysator van progressie op ons vakgebied, inmiddels heeft het continent andere prioriteiten aan het hoofd. Op het moment van schrijven van dit editorial passeren Russische troepen de voormalige kernreactor in Tsjernobyl, destijds onderdeel van de Sovjet-Unie. Als het aan Vladimir Poetin ligt, zal deze vroegere situatie worden hersteld door Oekraïne te annexeren. Niet bepaald een toonbeeld van progressie… De vorige crisis (COVID-19, anybody?), hoewel niet voorbij, neemt langzamerhand af. Maatregelen worden versoepeld en er is gelukkig weer volop ruimte voor de behandeling van ‘electieve’ patiënten. Zo lijkt de polikliniek endocrinologie weer overuren te draaien, waarbij dit langzaam zijn weerslag begint te vinden in de patiënten die in aanmerking komen voor radioactief jodiumbehandeling. Helaas was de beschikbaarheid van diverse radiofarmaca, waaronder jodium, de afgelopen maanden zeer beperkt, waardoor een behoorlijk deel patiënten nóg langer moest wachten op het verlossende bericht van de afdeling  nucleaire geneeskunde. Ook deze aanvoerproblematiek – door sommigen ook een crisis genoemd, hoewel dat in het licht van de huidige ontwikkelingen een wrange overdrijving lijkt – verdient een oplossing, en  vermoedelijk is een centrale rol voor Europa hierin zeker zo belangrijk. Drukke tijden dus in Brussel. Ondertussen draait de wereld door en moeten er patiënten geholpen worden en wetenschap verricht. Hoewel dit wellicht wat cynisch klinkt, is dit niet zo bedoeld. Want in tijden van crisis is het niet alleen zinvol om houvast te verkrijgen uit de structuur in de dagelijkse beslommeringen, maar is het voor patiënten zelfs essentieel dat dit door blijft gaan. Want individuele gezondheid gaat boven  alles, ook in tijden van oorlog en pandemie. In dat licht zetten wij onze tocht richting de toekomst voort. Beroepsmatig en als wetenschappelijke vereniging. Ook in 2022 zal het Tijdschrift proberen weer een afspiegeling te zijn van de vooruitgang die wordt  geboekt. Vanaf heden alleen nog maar in digitale vorm, maar wel voor iedereen beschikbaar, zonder extra kosten en zonder een account aan te maken. Zodat door iedereen laagdrempelig kennis kan worden  genomen van alles wat ons vakgebied zo mooi en speciaal maakt! We beginnen dit jaar zeer gevarieerd, met (in willekeurige volgorde) allereerst een casusbeschrijving van collega Bavelaar aangaande de discrepantie tussen primaire tumor en metastasen van een  mammacarcinoom, gevolgd door een overzicht van M.S. Roos et al. over de functionele rol van PSMA in benigne en maligne prostaatweefsel. Verder een interview met Daniela Oprea over de activiteiten van het  PSMA-forum Nederland. Vervolgens aandacht voor hoogleraren in de integrale dubbeloratie van collega’s Glaudemans en de Vries van november j.l. in Groningen en een ‘Leerstoel toegelicht’ van collega Verburg te Rotterdam. Dit wordt aangevuld door een actualisering van de tijdlijn hoogleraarschap met betrekking tot nucleaire geneeskunde in Nederland in de rubriek ‘Uit de oude doos’. Na een case-report betreffende  asystolie door regadenoson injectie is er een viertal proefschriften, zowel op preklinisch als klinisch gebied en een cursusevaluatie van één van de weinige fysieke nascholingen van het afgelopen jaar. Tot slot een verslag van het NVNG-najaarssymposium 2021 met de samenvattingen van de vrije inzendingen en de uitreiking van de Woldring Prijs aan Elly van der Veen.  In de digitale tijden van het TvNG die nu beginnen vragen wij u zich vooral te blijven bemoeien met de inhoud van het tijdschrift en uw bijdragen of ideeën in te sturen. Zodat ook dat specifieke stukje van ons  prachtige vak voor iedereen inzichtelijk wordt gemaakt. Ondanks alle pandemische en geopolitieke perikelen gaan wij er een mooi jaar van proberen te maken. Eén dat de vaart der volkeren op een positieve wijze  wil weergeven. Voor iedereen die dit kan gebruiken! Ben Bulten & Renato Valdés Olmos   INHOUD CASUSBESPREKING Groot verschil SUVmax op [18F]FDG PET/CT scan tussen het mammacarcinoom en de axillaire lymfeklier metastase: vraag ook PA van de axilla aan! C.D.L. Bavelaar-Croon REVIEW De functie van prostaat-specifiek membraan antigeen (PSMA) in de prostaat en de rol van PSMA in de oncogenese en progressie van prostaatkanker M.S. Roos, H. Veerman, W. Vogel, M Donswijk, A.N. Vis, D.E. Oprea-Lager, P.J. van Leeuwen, E. Bekers, prof. H.G. van der Poel CASE REPORT Asystole following regadenoson injection for myocardial perfusion imaging A.M.J. de Jong-Koene, L. Warmelink, E.T. te Beek ORATIE Pas als je kijkt, kun je het zien E.F.J. de Vries Van beeldvorming naar besluitvorming A.W.J.M. Glaudemans LEERSTOEL TOEGELICHT Translationele Nucleaire Geneeskunde F.A. Verburg INTERVIEW Stichting PSMA forum NL: De kracht van samenwerking om PSMA diagnostiek en therapie op de juiste manier in te zetten voor patiënten met prostaatkanker Interview met Daniela Oprea-Lager CWO NAJAARSSYMPOSIUM NVNG Online wetenschappelijke vergadering NVNG: Recente ontwikkelingen binnen klinische nucleaire geneeskunde CURSUSEVALUATIE Alkmaar cardiac PET/CT workshop PROEFSCHRIFTEN Exploring drug safety of radiopharmaceuticals N. Schreuder [18F]Fluoroform - a versatile building block for PET tracer synthesis A. Pees New epidemiological and PSMA-expression based insights in salivary gland tumors M.H. Valstar Seek and destroy, theranostics of hyperinsulinemic hypoglycemia using exendin-based tracers M. Boss UIT DE OUDE DOOS Chronologie van het hoogleraarschap met betrekking tot nucleaire geneeskunde in Nederland CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Mrt '22. Groot verschil SUVmax op [18F]FDG PET/CT scan tussen het mammacarcinoom en de axillaire lym

Abstract. A 75 years old woman was diagnosed with breast cancer and lymph node metastasis. The breast tumour was diagnosed as a lobular breast cancer with 100% oestrogen receptor expression and HER2 negative. In the axilla a lymph node metastasis was proved but there was no immunohistochemistry information of this metastasis. The patient underwent a [18F]FDG PET /low-dose CT for staging. This PET scan revealed a very low maximum standardized uptake value (SUVmax) of 1.9 in the breast tumour, which is commonly seen in patients with a lobular breast cancer, but there was a very high SUVmax of 9,6 in the axillary metastasis.