Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
1|2|3|...|12

Mrt '22. De functie van prostaat-specifiek membraan antigeen (PSMA) in de prostaat en de rol van PSM

Abstract. Prostate-specific membrane antigen (PSMA) is a glutamate carboxypeptidase II, with two enzymatic activities, folate hydrolase and NAALADase. It is expressed in benign prostate tissue and highly overexpressed in prostate adenocarcinomas. Therefore, PSMA-based imaging techniques, such as PSMA-targeted PET/CT, are important for the diagnosis of prostate cancer. However, the function of the PSMA expression and enzymatic activities in the prostate and oncogenesis are not well known. Understanding of the biological role of PSMA may help improve the diagnosis of prostate cancer.

Mrt '22. Asystole following regadenoson injection for myocardial perfusion imaging

Abstract. We present a patient who developed asystole immediately after intravenous injection of regadenoson. After cardiopulmonary resuscitation, she recovered without clinical sequelae. Subsequent myocardial perfusion imaging with dobutamine showed normal perfusion, wall motion and ejection fraction. Regadenoson has a low incidence of secondor third-degree AV-block and only a few isolated cases of systole have been published. The exact mechanism by which regadenoson might cause asystole is unclear. Postulated mechanisms include vagal stimulation caused by central A2A receptor activation or by activation of A2A receptors in sympathetic afferent nerves, and increased production of endogenous adenosine.

Mrt '22. Pas als je kijkt, kun je het zien

Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar ‘Translationele Moleculaire Beelvorming, in het bijzonder met PET’ aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 9 november 2021.

Mrt '22. Van beeldvorming naar besluitvorming

Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar ‘Multimodale beeldvorming van infecties en inflammatoire ziekten’ aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 9 november 2021.

Mrt '22. Translationele Nucleaire Geneeskunde

Sinds 1 april 2021 bekleedt prof. dr. Frederik A. Verburg de leerstoel "Translationele nucleaire geneeskunde" aan de Erasmus Universiteit en het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. De redactie van het TvNG vroeg prof. Verburg naar opdracht en doel van zijn leerstoel.

Mrt '22. Stichting PSMA forum NL

De kracht van samenwerking om PSMA diagnostiek en therapie op de juiste manier in te zetten voor patiënten met prostaatkanker

Mrt '22. Online wetenschappelijke vergadering NVNG

CWO Najaarssymposium NVNG

Mrt '22. Alkmaar cardiac PET/CT workshop

Cursusevaluatie

Mrt '22. Exploring drug safety of radiopharmaceuticals

Proefschrift

Mrt '22. [18F]Fluoroform - a versatile building block for PET tracer synthesis

Proefschrift

Mrt '22. New epidemiological and PSMA expression based insights in salivary gland tumors

Proefschrift

Mrt '22. Seek and Destroy

Proefschrift