Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
1|2|3|...|9

Nucleaire beeldvorming en therapie in immuno-oncologie

Sinds 1 maart 2021 bekleedt prof. dr. Sandra Heskamp de leerstoel “Nucleaire beeldvorming en therapie in immuno-oncologie” aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij vroegen prof. Heskamp naar het doel en de relevantie van haar leerstoel.

De combinatie van ziekenhuisfarmacie en nucleaire geneeskunde voor gepersonaliseerde behandeling van

Marjolijn Lub-de Hooge (Amersfoort, 1974) heeft de opleiding Farmacie gevolgd aan de Universiteit Utrecht. In 1999 is ze verhuisd naar Groningen voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker in het Academisch Ziekenhuis Groningen, welke zij combineerde met de verantwoordelijkheid als apotheker voor de radiofarmacie binnen de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Dose Rate Levels in Patients Undergoing [177Lu]Lu-PSMA-617 Therapy

The frequency of [177Lu]Lu-PSMA therapy is increasing. At present most therapies are given in Germany during a 48-hour hospital admission. Shortened hospital stays are desirable. Dutch guidelines rely on dose rate levels <20 μSv/h at 1 m for discharge. Our aim was to define the optimal length of hospital admission within national safety guidelines.

Het werken met therapeutische doses radionuclidenpotentiële blootstelling voor derden: a game change

Context en afbakening. Sinds tientallen jaren worden patiënten in Nederland behandeld met radionucliden. In de loop van de jaren is zowel het aantal centra waar therapieën worden uitgevoerd als het aantal beschikbare therapieën toegenomen, met vooral de laatste jaren een duidelijke toename in het aantal therapieën.

Online wetenschappelijke vergadering NVNG: Radionuclide therapie

De wetenschappelijke voorjaarsbijeenkomst van de NVNG georganiseerd door de Commissie Wetenschappelijke Ontmoetingen (CWO) werd op 11 juni 2021 volledig virtueel gehouden met als thema “Radionuclide therapie”. Het programma van de eerste ochtendsessie begon met een presentatie van radiochemicus dr. Robin de Kruijff (Reactor Instituut Technische Universiteit Delft) over radionuclide productie en radiochemie. Vervolgens behandelde nucleair geneeskundige dr. Tessa Brabander (Erasmus MC Rotterdam) diverse aspecten van peptide receptor radionuclide therapie (PRRT) bij neuroendocriene tumoren en de ervaringen met [177Lu]Lu-DOTA-TATE. In de tweede ochtendsessie besprak nucleair geneeskundige/radiotherapeut dr. Wouter Vogel (Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam) het gebruik van [177Lu]Lu-PSMA. Vervolgens presenteerde prof. dr. Erik Verburg (Erasmus MC Rotterdam) de eerste ervaringen met [225Ac]Ac-PSMA in relatie tot andere therapeutische mogelijkheden. De sessie werd afgesloten met een presentatie van ziekenhuisapotheker dr. Hendrikus Boersma (UMC Groningen) over implementatie van alfa en beta emitters in de ziekenhuissituatie.

Technical Development of Interventional Nuclear Imaging

Several forms of medical imaging (e.g. MRI/CT) are, in addition to disease diagnosis, used for the guidance of interventional treatments. This dynamic setting places specific demands on the scanner designs, the acquisition protocols, and the subsequent data processing.

Spicing Up Prostate Cancer Theranostics

Prostate cancer (PCa) is the most commonly diagnosed malignancy in the western world and represents the second-ranked cause of cancer mortality among men in the Netherlands.

A New Light on Prostate Cancer

The main objective of radical prostatectomy is to ensure complete prostate tumour resection while minimizing damage. Despite technical advances in surgery, irradical resection of PCa still occurs frequently.

Parathyroid Gland Detection in Hyperparathyroidism with [18F]fluorocholine PET/CT

Accurate preoperative localisation of hyperfunctioning parathyroid glands is important in patients with primary hyperparathyroidism who are planned for parathyroidectomy, especially since minimally invasive surgical procedures are regularly used nowadays.

In Memoriam: Marion Hendriks-de Jong

Zondag 16 mei ontvingen we het verdrietige bericht dat Marion Hendriks-de Jong, een gewaardeerde collega, is overleden aan de gevolgen van kanker. Ondanks haar ziekte bleef Marion positief, vol met plannen en dankbaar voor het leven.

Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam

Geschiedenis van het ziekenhuis. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam Zuid is voortgekomen uit de fusie van het Zuiderziekenhuis en het Sint Clara Ziekenhuis.

De dynamiek van de mobiele PET periode

Omstreeks 2000 hadden slechts drie ziekenhuizen in Nederland een PET scanner. Alle drie waren medische centra verbonden aan universiteiten: de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze scanners werden destijds het meest ingezet voor longkanker maar het was in de verwachting dat er een uitbreiding naar diagnostiek van maligne lymfomen, hoofdhalstumoren, melanomen en colorectaal carcinomen zou komen.