Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
1|2|3|...|13

Sept '22. Onderwijs Stralingsbescherming voor nucleair radiologen in opleiding aangepast

In het gevolg van de fusie van de opleidingen nucleaire geneeskunde en radiologie is het onderwijs Stralingsbescherming herzien en volledig gericht op differentianten nucleaire radiologie. Klinisch fysicus Manfred van der Vlies legt als opleidingsverantwoordelijke in deze editie van het TvNG uit hoe en waarom de Boerhave Nascholing van het LUMC, een van de erkende opleidingsinstellingen in Nederland, het onderwijs stralingsbescherming heeft aangepast.

Sept '22. Dosisreductie door implementatie van het automatisch uitvul- en toedieningssysteem...

De laatste jaren is de populariteit van de Positron Emissie Tomografie (PET) als nucleair beeldvormend onderzoek sterk toegenomen, met name door de introductie van nieuwe radiofarmaca en verbeterde scantechnologieën (1). Vanuit het elektronisch patiëntendossier van de afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming (NGMB) van het Universitair Medisch Centrum te Groningen (UMCG) is in de afgelopen jaren een forse stijging van het aantal PET verrichtingen te zien. Dit heeft bij een gelijkblijvende dosering negatieve gevolgen op de ontvangen stralingsdosis van medisch nucleair werkers (MNW’ers).

Sept '22. Wetenschappelijke vergadering NVNG: Theranostics in de lift

De wetenschappelijke voorjaarsbijeenkomst van de NVNG werd op 10 juni 2022 in Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn gehouden met als thema “Theranostics in de lift”. Het was de eerste fysieke ontmoeting sinds het begin van de Covid-19 crisis in maart 2020.

Sept '22. Optimale behandeling van prostaatkanker met radioactieve stoffen

Het succes van radioligandtherapie wordt bepaald door het optimale gebruik van het zogenaamde therapeutische venster. Dit is het dosisbereik, waarin een celdodende stralingsdosis wordt afgegeven aan het doelweefsel zonder al te veel risico op schade in de gezonde organen.

Sept '22. Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+ (MUMC+) is een relatief jong academisch ziekenhuis, welke is geopend in 1986. Echter de geschiedenis van de geneeskunde in Maastricht gaat terug tot de tiende eeuw, met de oprichting van het Sint-Servaas gasthuis aan het Vrijthof in Maastricht centrum.

Sept '22. Stralingsonderwijs in de nucleaire geneeskunde door de jaren heen

Stralingsonderwijs werd vanaf de eerste jaren gekoppeld aan de opleiding nucleaire geneeskunde. Het waren de tijden waar de nucleaire geneeskunde als “de tak van de geneeskunde die radioactieve isotopen in de vorm van nietgefixeerde, niet-gesloten radioactieve bronnen als hulpmiddel gebruikt voor onderzoek en behandeling van zieken en voor de bestudering van fysiologische en pathologische processen” werd gedefinieerd.

Juni 2022

Einde van een tijdperk, startsein voor een nieuwe periode   Met de recente inschrijving van Imke van den Brink als laatste nucleair geneeskundige in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) werd een tijdperk afgesloten. Een periode begonnen met de officiële erkenning van de nucleaire geneeskunde als medisch specialisme op 24 januari 1984. Sinds die tijd groeide het specialisme geleidelijk van een totaal van 27 geregistreerde nucleair geneeskundigen die lid waren van de NVNG tot een aantal van 189 in 2020 (1). Tegelijkertijd steeg het aandeel vrouwen van 4% in 1985 tot een 37% in 2020. Ter vergelijking: in 2019 bedroeg het aandeel vrouwen in de radiologie 32% op een totaal van 1427 werkzame specialisten (2). Hoewel het RGS register voor nucleair geneeskundigen formeel als niet gesloten wordt beschouwd, zullen in de komende jaren uitsluitend AIOS met de differentiatie nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie hun opleiding afronden en als nucleair radiologen in het register van de RGS worden ingeschreven. Volgens informatie van het Bureau NVNG is deze tendens nu al merkbaar met twaalf kersverse nucleair  radiologen aangemeld als lid van de NVNG in 2022 ten opzichte van twee het jaar ervoor. Het einde van het tijdperk betreffende inschrijving van nieuwe nucleair geneeskundigen in het RGS register betekent uiteraard niet het einde van de nucleaire geneeskunde als specialisme in Nederland. Niet alleen een geleidelijke groei in het aantal leden van de NVNG maar ook de continue aanvoer van publicaties van Nederlandse origine in geïndexeerde internationale tijdschriften getuigen van een vak in beweging. Vele van deze publicaties betreffen zowel klinische evaluaties als onderzoeken op translationeel niveau. Ook in het TvNG is deze dynamiek merkbaar en naast de verschillende originele stukken en beschouwingen gepubliceerd in 2021 zijn er zestien proefschriftsamenvattingen (waarschijnlijk zullen er een paar extra zijn die niet worden aangemeld) verschenen. Met de introductie in recente jaren van diverse tracers en apparatuur worden ook, zoals verwoord in een editorial van het TvNG vorig jaar, nieuwe nucleair geneeskundige renpaarden ingevoerd. Een nieuwe generatie total body PET scanners is reeds in functie, of zal dit binnenkort zijn, in verschillende academische centra. Andere groeiende gebieden betreffen theranostiek, translationele moleculaire beeldvorming en interventie nucleaire geneeskunde. De huidige editie van het TvNG, de tweede volledig digitaal, weerspiegelt ook in zekere mate de dynamiek van de Nederlandse nucleaire geneeskunde. In een interessante casus wordt door Rachèl Hezemans en collegae de waarde van twee verschillende PET tracers bij het moeilijk af te beelden invasief lobulair mammacarcinoom besproken, één daarvan een oude bekende in een nieuw jasje. Vervolgens verklaart Imke van den Brink in een interview haar keuze van destijds voor de opleiding nucleaire geneeskunde, kortgeleden afgerond. Haar bewijs van inschrijving in het RGS register als laatste nucleair geneeskundige werd ondertekend door Roel Bennink, die zijn benoeming als nieuw voorzitter van de RGS en een aantal andere kwesties in een kort interview behandelt. De eerste ervaringen met een 106 cm long axial field of view (LAFOV) total body PET toestel worden besproken door van Sluis et al. aan de hand van een vergelijking met een conventionele PET/CT. Na de samenvattingen van de proefschriften van Rik Schalbroek en Annemiek Dickhout bespreekt Jules Lavalaye in een opiniestuk de lessen geleerd met radioimmunotherapie in het verleden aan de vooravond van de grootschalige introductie van PSMA therapie in Nederland. Na een trialaankondiging van een recent gestarte cardiologische studie betreffende non-invasieve ischemie detectie wordt in rubriek Uit de Oude Doos aandacht besteed aan de kortgeleden beëindigde periode van 38 jaar opleiding nucleair geneeskundigen. Bij het eindigen van een periode start er een nieuwe. Wellicht met een gewijzigde invulling, maar onmiskenbaar met de nucleaire geneeskunde stevig aan de basis.  Renato Valdés Olmos & Ben Bulten   INHOUD CASE REPORT Comparing [18F]FACBC and [18F]FES as high potential non-FDG PET tracers in ILC: Don’t forget about the forgotten tracer FACBC! R. Hezemans, A. van de Burgt, F. Smit, L. Pereira Arias-Bouda  INTERVIEW Laatste AIOS Nucleaire Geneeskunde rondt opleiding af I. van den Brink  Toetsen en registreren: in het kort aan het woord de nieuwe voorzitter van de RGS prof. dr. Roel Bennink R. Bennink OORSPRONKELIJK ARTIKEL First experience in UMCG with LAFOV PET: opportunities & challenges J. van Sluis, J. van Snick, W. Noordzij, A. Brouwers, R. Boellaard, R. Dierckx, A. Glaudemans, A. Lammertsma, C. Tsoumpas, R. Slart PROEFSCHRIFTEN Social defeat as a risk factor for psychosis in autism R. Schalbroeck  Painting proteins to study cardiovascular pathology A. Dickhout  OPINIE Terugkijken om vooruit te kijken - Van Zevalin naar PSMA therapie, in 7 stappen om de valkuilen heen J. Lavalaye TRIALINFORMATIE Klinische uitkomsten en kosten effectiviteit van upfront CTCA met selectieve non-invasieveischemie detectie vergeleken met standaard zorg bij pijn op de borst: CLEAR-CAD trial R. Planken, P. Damman, J. Henriques UIT DE OUDE DOOS Van 1984 tot 2022: 38 jaar nucleair geneeskundigen in spe  CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Jun '22. Comparing [18F]FACBC and [18F]FES as high potential non-FDG PET tracers in ILC: Don’t forge

A 64-year-old woman presented with a palpable mass in her left breast and palpable axillary lymph nodes in the left axilla. Mammography and ultrasoundguided biopsy revealed metastasis of invasive lobular carcinoma (ILC) in a left axillary lymph node, but no primary tumour in the left breast...

Jun '22. Laatste AIOS Nucleaire Geneeskunde rondt opleiding af

Interview met Imke van den Brink

Jun '22. Toetsen en registreren: in het kort aan het woord de nieuwe voorzitter van de RGS prof. dr.

Interview met R. Bennink

Jun '22. First experience in UMCG with LAFOV PET: opportunities & challenges

One of the first long axial field of view (LAFOV) scanners, the Biograph Vision Quadra PET/CT (Siemens Healthineers), was installed at the University Medical Centre Groningen and this article describes the purchasing considerations for investing in such an expensive PET/CT system, first experience in daily clinical practice, and future clinical and research challenges and opportunities.

Jun '22. Social defeat as a risk factor for psychosis in autism

Proefschrift