Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
1|2|3|...|17

Dec '23. The International Networking Symposium on Artificial Intelligence and Informatics in Nuclea

Van 9 tot en met 11 oktober 2023 werd in Groningen voor het eerst een AI congres georganiseerd dat zich volledig richtte op toepassingen binnen de nucleaire geneeskunde. Het werd bezocht door circa 200 deelnemers uit 20 verschillende landen, bestaande uit onder meer nucleair geneeskundigen, fysici, AI specialisten en promovendi.

Dec '23. Appropriateness of pre-treatment [18F]FDG PET/CT in women with advanced ovarian cancer

Ovarian cancer is a leading cause of death among women and one of the ten most deadliest malignancies. Current imaging modalities remain insufficient for making optimal treatment decisions, leading to unnecessary surgeries in patients with unresectable tumours.

Dec '23. XXIX Congress of the Latin American Association of Societies of Biology and Nuclear Medicin

The XXIX Congress of the Latin American Association of Societies of Biology and Nuclear Medicine (ALASBIMN) was celebrated in Buenos Aires between 15 and 18 November 2023. With more than one thousand participants coming from 13 Latin-American countries, 7 European countries, South Africa and United States, the congress was considered a complete success.

Dec '23. Moleculaire beeldvorming met PET scans bij de behandeling van patiënten met kanker

Tumorheterogeniteit vormt een grote uitdaging in het behandelen van patiënten met kanker. Biomarkers die deze heterogeniteit van de individuele patiënt in beeld kunnen brengen zijn essentieel om vooral de effectiviteit van de behandeling te verbeteren en onnodige toxiciteit te voorkomen.

Dec '23. Whole-body PET imaging in metastatic breast cancer with a focus on hormone receptors

Breast cancer is the most common type of cancer diagnosed in women, a women’s lifetime risk of breast cancer is about 1 in 7. Approximately 5-6% of women present with metastatic breast cancer at diagnosis, and still 26% of women diagnosed with breast cancer develop distant metastases.

Dec '23. Image guided radiotherapy treatment planning optimization in locally advanced uterine cervi

Het doel van dit proefschrift is om de mogelijkheden te onderzoeken om beeldgestuurde radiotherapiebehandelingsplanning bij lokaal gevorderde baarmoederhalskanker (LACC) verder te optimaliseren.

Dec '23. Nucleaire geneeskunde in het Laurentius Ziekenhuis Roermond

September 2023

Saamhorigheid Deze editie van het TvNG verschijnt op het moment dat het EANM-congres net gehouden is. Anders dan in andere jaren werd dit Europees congres in 2023 vervroegd naar de maand september met als gevolg een  wat abrupte omschakeling van zomervakantie naar congressfeer gepaard gaande voor sommigen met een verkorte voorbereidingstijd voor eventuele presentaties. Met meer dan duizend geaccepteerde abstracts, duizenden deelnemers en online uitgezonden sessies bevestigt dit evenement de wederopleving van de EANM-congressen in post pandemische tijden. Dit vertaalt zich ook in de participatie aan het congres vanuit Nederland gekenmerkt niet alleen door een talrijke afvaardiging, maar ook door vele wetenschappelijke presentaties. Deze enthousiaste congresdeelname werd eveneens op sociaal gebied waargenomen en dit jaar werd voor het eerst sinds 2020 een diner georganiseerd voor NVNG leden en beroepsgenoten als een eervolle voortzetting van de traditionele Hollandse avond van vóór de Covid-19 crisis. Deze avond werd gehouden in een geest van samenzijn en saamhorigheid. Deze collectieve gevoelens vormen ook de bron van inspiratie voor de aanstaande viering van 55 jaar NVNG op 15 december in Noordwijk. Naast een wetenschappelijk programma met aandacht voor  technologische innovaties en gamechangers in de nucleaire geneeskunde zal een breed gamma van onderwerpen ter discussie gebracht worden. In deze editie van het TvNG legt Jules Lavalaye, voorzitter van de jubileumcommissie van de NVNG, in een interview uit waarom reflectie, verbinding en toekomstvisie de context zullen geven aan de lustrumviering. Met een soort thematische aanpak worden in de rubriek Uit de Oude Doos, op basis van grafisch materiaal en reflecties van protagonisten van destijds, jubileumsymposia van weleer gememoreerd met specifieke aandacht voor de jaren 90 van vorige eeuw. Met het jubileum van december aanstaande in zicht besteedt de huidige editie van het TvNG verder aandacht aan andere belangrijke onderwerpen. In een oorspronkelijk artikel, dat deel van haar masterthesis is, presenteert Bernadette Bosveld de uitkomsten van een onderzoek gericht op de evaluatie van SPECT/CT als een alternatief voor planaire scintigrafie in de uitvoering van de schildwachtklierprocedure bij borstkanker. Vervolgens in de rubriek Onderzoeker in de Kijker, een interview met Sophie Veldhuijzen van Zanten naar aanleiding van een aan haar recent toegekende KWF subsidie voor een project betreffend de rol van [18F]F-FAPI voor de identificatie van onbekende primaire maligne tumoren. De meest recente richtlijn osteoporose en fractuurpreventie wordt uitvoerig besproken door Marc ten Broek et al. In een ander artikel bespreken Paulissen en coauteurs de aspecten betreffende kosten van radium-223 en de apotheekbereiding [177Lu]Lu-PSMA-I&T voor gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom in Nederlandse ziekenhuizen. Voorts worden de proefschriften van Danique Giessen, Wyanne Noortman en Marion Chomet door de kersnieuwe doctors zelf samengevat. Vóór de bovengenoemde jubilea rubrieken worden programma en vrije inzendingen van de wetenschappelijke voorjaarsvergadering van de NVNG gehouden in Apeldoorn toegelicht. Deze reguliere editie van het TvNG hoopt het succes van de uitgave van juni te continueren. Met als thema Radionuclidentherapie gaven twaalf artikelen een compleet overzicht van wat in Nederland wordt gedaan op het gebied van radionuclide behandelingen. Zoals gasthoofredacteur Marnix Lam benadrukte in de editorial van het themanummer staat multidisciplinaire samenwerking aan de basis van een succesvolle implementatie. In aansluiting hierop is de TvNG redactie van mening dat een hoge graad van cohesie van de nucleaire geneeskunde als vak en discipline de sleutel is tot succes van het werk met andere disciplines. In dat perspectief krijgen collectieve participaties in evenementen zoals het EANMcongres en het NVNG-jubileum een toegevoegde waarde waarbij reflectie, verbinding en toekomstvisie maar ook saamhorigheid centraal moeten staan.   Renato Valdés Olmos & Ben Bulten   INHOUD   OORSPRONKELIJK ARTIKEL SPECT/CT bij sentinel node procedure borstkanker: eenvoudig en doeltreffend B. Bosveld ONDERZOEKER IN DE KIJKER Missiegedreven onderzoek, blik op de toekomst Interview met S. Veldhuijzen van Zanten RICHTLIJNBESPREKING Richtlijn osteoporose en fractuurpreventie, augustus 2022  M.R.J ten Broek, E.T. te Beek, P. van den Berg, R.H.J.A. Slart, J.P. van den Bergh BESCHOUWING Kosten van radium-223 en de apotheekbereiding [177Lu]Lu-PSMA-I&T voor gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom in Nederlandse ziekenhuizen J.H.J Paulissen, S.W. Quist, R.D. Freriks, D.N.J. Wyndaele PROEFSCHRIFTEN 89Zr-radiopharmaceuticals to study whole-body distribution and response to antibody-based cancer immunotherapies D. Giesen Radiomics in [18F]FDG PET/CT: a leap in the dark? W. Noortman 89Zr-immuno-PET in translational development of biopharmaceuticals M. Chomet CWO VOORJAARSSYMPOSIUM NVNG Wetenschappelijke vergadering NVNG: Veiligheid voor alles LUSTRUMSYMPOSIUM 2023 Lustrumsymposium in Noordwijk: 55 jaar NVNG in het kader van reflectie, verbinding en toekomstvisie UIT DE OUDE DOOS Lustrumsymposia door de jaren heen, saamhorigheid voorop CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Sept '23. SPECT/CT bij sentinel node procedure borstkanker: eenvoudig en doeltreffend

In nuclear imaging prior to sentinel lymph node biopsy (SLNB) in breast cancer, scanning protocols are generally based on planar scintigraphy with Single Photon Emission Computed Tomography combined with Computed Tomography (SPECT/CT) used exclusively in cases of inadequate sentinel lymph node (SLN) visualisation. We investigated whether only a SPECT/CT 2h p.i. could replace our planar protocol.

Sept '23. Missiegedreven onderzoek, blik op de toekomst

Sophie Veldhuijzen van Zanten heeft geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze is gepromoveerd op het diffuus intrinsiek ponsglioom, een zeldzame, tot nog toe niet-behandelbare hersentumor bij kinderen.

Sept '23. Richtlijn osteoporose en fractuurpreventie, augustus 2022

Met de vergrijzing van de bevolking zullen incidentie en kosten van osteoporose-gerelateerde fracturen in de komende jaren waarschijnlijk significant gaan stijgen (1-3). Om hieraan het hoofd te kunnen bieden, is zorgvuldige afstemming nodig van diagnostiek, behandeling en nazorg voor optimale preventie van fracturen.

Sept '23. Kosten van radium-223 en de apotheekbereiding [177Lu]Lu-PSMA-I&T voor gemetastaseerd castr

Objective. This study compared the costs of two radiopharmaceutical treatments for metastatic castrationresistant prostate cancer (mCRPC) in Dutch hospitals.