Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
1|...|10|11»

September 2007

Van de Redactie - Als rijpe appelen… De herfst valt vroeg in, dit jaar. Hoewel pas eind augustus wanneer ik dit schrijf reageert de natuur op grillige wijze en kost het me geen moeite om me in te leven in het moment dat dit 3e nummer bij u op de mat valt. In dit nummer dan ook een aantal ‘bewogen’ onderwerpen. Zo schrijft mevrouw Van der Laan over de veelomvattende gevolgen van een kleine lekkage in een leiding van de reactor te Petten, waarbij zij vanuit haar expertise als communicatie adviseur inzoomt op de turbulente omgang met de media. Nu viel deze calamiteit uiteindelijk gelukkig mee, maar wat te denken als er werkelijk iets ernstigs gebeurt? Heel goed dat er dan deskundigheid bestaat en ook hier protocollen voorhanden zijn om in voorkomende gevallen één en ander in goede banen te leiden. Misschien niet stormachtig, maar wel weer een belangrijke stap voorwaarts in het verder professionaliseren van ons tijdschrift is de presentatie op pagina 123 van onze adviescommissie. Van deze hooggeleerden verwachten wij in de nabije toekomst ondersteuning in onze visieontwikkeling. Omdat zij verschillende aandachtsgebieden hebben, kunnen zij ons alert maken op zaken die binnen hun specifieke kennisveld spelen. Ook zullen wij bij het peer-reviewed proces dankbaar van hun expertise gebruik maken. Dat brengt ons bij het onderwerp accreditatie. U weet het waarschijnlijk al, maar sinds enige tijd is ons tijdschrift peer-reviewed, waardoor u als auteur accreditatie kunt verdienen! Op pagina 108 leest u alle details over de digitale ontwikkeling ook op dit gebied, want het GAIA systeem is inmiddels niet meer weg te denken. En mocht u dan toch al in de pen geklommen zijn om wetenschappelijke bespiegelingen op papier te zetten, neemt u dan vooral ook de gelegenheid te reageren op ons forum. Ditmaal kiezen wij het ons allen bezighoudende onderwerp ‘The White Paper’, dat wij u graag voorleggen in de verwachting dat u wederom uw mening met ons allen deelt. Onstuimig is zeker te noemen het verschijnen van de definitieve richtlijn Niercelcarcinoom, waar lang naar is uitgekeken. Om u te ontlasten dit 100 pagina’s tellende document geheel zelf te bestuderen, hebben we de experts, die als vertegenwoordigers namens onze beroepsgroep zitting namen in de werkgroep, bereid gevonden een samenvatting te geven van de voor ons relevante aspecten. Tenslotte wijs ik u op onze volgende Thema-uitgave die geheel zal worden gewijd aan Nucleaire Cardiologie. Maar eerst ontmoeten wij elkaar tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde die in het kader zal staan van de standaardisatie van PET. Op pagina 132, schrijft Prof. Dr. O.S. Hoekstra alvast een inleiding, getiteld ‘E Pluribus Unum’,waarin het belang van uniformering met betrekking tot kwantificatie belicht wordt en waarbij inhoudelijk verwezen wordt naar de tekst van de Nederlandse FDG PET(-CT)-Standaard oftewel NEDPAS.Wij wensen u veel leesplezier tijdens de donker wordende avonden of bij mooi herfstweer overdag. Lioe-Fee de Geus-Oei Hoofdredacteur   INHOUD CBO-richtlijn niercelcarcinoom Dr. V. Bongers en Dr. A.H. Brouwers Accreditatie op de schop Dr. R.J. Bennink Het omgaan met de pers, een vak apart Mevr. J. van der Laan-Jenniskens PROEFSCHRIFT Oesoophageal cancer: novel diagnostic and therapeutic modalities Dr. M. Westerterp Kidney protection during peptide recptor radionuclide therapy Dr. E.J. Rolleman Tumor targeting avb3 integrin binding peptides and peptidomimetics: synthesis and biological evaluation Dr. Ir. I. Dijkgraaf FORUM The white paper Dr. F. Verzijlbergen Presentatie adviescommissie DIENST IN DE KIJKER Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis het beste ziekenhuis (volgens de consumentenbond); de afdeling nucleaire geneeskunde CWZ de beste afdeling? Drs. E. Schoenmakers MOET JE NOU EENS KIJKEN! Hemiagenesie van de schildklier bij een patiënt met M. Graves Drs. S. Jap-A-Joe, Prof. Dr. B. van Eck-Smit MEDEDELING UIT DE VERENIGING Bureau NVNG NVMBR BOEKBESPREKING Molecular Anatomic Imaging Drs. F. Celik CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Juni 2007

Van de Redactie - ​Vol goede moed... stap ik in het hoofdredacteurschap van het u zo vertrouwde Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde. En met mij starten ook enkele nieuwe redactieleden: zeer recentelijk zijn Filiz Celik en Ferdinand van der Weel toegetreden en enkele maanden geleden Ronald Boellaard en Leonie Rijks. Gelukkig kunnen wij gebruik blijven maken van de jarenlange ervaring van onze aftredende hoofdredacteur Peter van Urk. Als rots in de branding zal hij ons in de redactie blijven vergezellen. Vanaf deze plaats wil ik hem danken voor 19 jaar bouwen aan dit prachtblad dat hij nu aan ons, de nieuwe generatie, toevertrouwt. Peter was niet alleen hoofdredacteur van ons vakblad, maar heeft ook als redactielid meegewerkt aan verschillende versies van hét Leerboek en dé Aanbevelingen. Na gedane arbeid is het goed rusten zou je zeggen ... Maar van rusten komt het niet bij Peter. Volgend jaar kunnen we zijn vierde lustrum in de redactie gaan vieren, voorwaar een indrukwekkende staat van dienst! Iets anders waar wij ons gelukkig mee prijzen is ons uitgeversbureau. Ze verdienen het om met naam en toenaam genoemd te worden, onze uitgever Eric Vullers en onze bureauredacteur Loes Helwegen. U had misschien al bemerkt dat wij de afgelopen anderhalf jaar een professionaliseringsslag gemaakt hebben. Op de achtergrond verzorgden zij al langere tijd de acquisitie, echter sinds zij actief hun intrede gemaakt hebben in de nucleaire geneeskunde is alles anders. Dat is niet alleen te zien aan ons tijdschrift, maar ook aan de gedrukte versie van de geheel herziene druk van de “Aanbevelingen voor Nucleaire Geneeskunde 2007”. Deze nieuwe versie kunt u te zijner tijd raadplegen via de website van de NVNG, maar ook in dit digitale tijdperk blijft het fijn af en toe een papieren versie ter hand te kunnen nemen. Indien u dit boekwerk nog wilt bestellen maar niet meer in het bezit bent van de bestelkaart, dan kunt u de bestelling ook per e-mail plaatsen (info@kloosterhof.nl). Genoeg over de Aanbevelingen, nu weer terug naar het tijdschrift. Het nummer dat voor u ligt staat weer boordevol wetenswaardigheden. Door middel van de samenvattingen van recente proefschriften van ’s lands vakgenoten proberen we u niet alleen op wetenschappelijk terrein bij te praten, maar ook op het gebied van “ontspanning” komt u aan uw trekken. Want wanneer u zelf niet van de partij bent geweest bij het eerste skiweekend met nucleair geneeskundige vakbroeders, dan weet ik zeker dat u na het lezen van de sfeerverslagen, geschreven door verschillende generaties, “in the mood” zal komen. Het gerucht gaat dat men ernaar streeft hier een traditie van te maken. Dus houd een eventuele vooraankondiging in ons tijdschrift in de gaten! Maar naast ontspanning ook serieuzere zaken: mocht het ZonMW rapport over de PET-capaciteit in Nederland u ontgaan zijn, dan kunt u zich hierover in dit nummer laten informeren. Dit rapport zal het eerste discussieonderwerp worden van onze nieuwe rubriek “Forum”. Het doel van deze rubriek is een interactief podium te creëren waarop door u als lezer gediscussieerd kan worden over uiteenlopende onderwerpen. Wij dagen u uit om uw mening te geven en zien uw (on-)gezouten reacties gaarne tegemoet! Lioe-Fee de Geus-Oei Uw nieuwe hoofdredacteur   INHOUD Kwaliteitscontroles aan radiofarmaca. Nuttig of tijdverspilling? Ewoudt MW van de Garde ORATIES Eendracht maakt macht Rudi AJO Dierckx De schoonheid van het verval, Nucleaire biologie geweldig in ontwikkeling Marion de Jong PROEFSCHRIFTEN Evaluating and improving sentinel lymph node biopsy in breast cancer and melanoma patients Maartje van Rijk Positron emission tomography with 18F-fluorodeoxyglucose in fever of unknown origin and infectious and non-infectious inflammatory diseases Chantal P. Bleeker-Rovers Possibilities of FDG-PET in the diagnosis of pre-malignant gastrointestinal disorders and early cancers of the digestive system Mariëtte van Kouwen SYMPOSIUM Dertiende Symposium van het Belgisch Genootschap voor Nucleaire Geneeskunde Young Nuclearist Challenge Awards 2007 FORUM PET-capaciteit groot in Nederland DIENST IN DE KIJKER Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming, UMC Groningen MOET JE NOU EENS KIJKEN Verdelingspatroon In-111-DTPA in liquor bij meningitis AFSCHEIDSSYMPOSIUM De Rijkdom van het Beeld SKI-WEEKEND Met de groep Curie op de ski! MEDEDELINGEN UIT DE VERENIGING BOEKRECENSIE CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Maart 2007

Van de Redactie - Het is mooi geweest . . .  Wie ‘op leeftijd’ komt heeft veel om op terug te zien. Dat geldt ook voor uw hoofdredacteur, die -voor zover hij zich kan herinneren-in 1988 toetrad tot de redactie van dit Tijdschrift (of was het zelfs nog het Nucleair Geneeskundig Bulletin?) en in 2002 Hans van Isselt opvolgde als hoofdredacteur. En er valt een hoop terug te zien! Ellinor Sokole gaf ons een prachtig historisch overzicht van de meest in het oog vallende ontwikkelingen. Op zich al genoeg stof voor een heel nummer. Nucleaire Geneeskunde mag terugkijkend gekenmerkt worden door fasen van hollen en stilstaan.Wat somber ingestelde mensen zagen een dreiging van achteruitgang maar zover is het nooit gekomen. We werden niet overgenomen door de radiologie, werden niet vervangen door CT noch ingehaald door MRI. Steeds opnieuw bleek weer dat Nucleaire Geneeskunde levensvatbaar en veerkrachtig was. Niet continu maar toch wel met regelmaat kwamen er nieuwe technieken en onderzoeksgebieden. Dat mag ook blijken uit de toename van oorspronkelijke artikelen die aan het Tijdschrift worden aangeboden en aan het aantal uitgekomen proefschriften met nucleaire onderwerpen. Omzien is eenvoudig, eenvoudiger dan vooruitzien. Tien jaar geleden kon al niet voorspeld worden hoe het vak er in 2007 uit zou zien, hoe het er uit zal zien in 2017 is nog moeilijker. De nucleair-geneeskundige wereld mag zich gelukkig prijzen dat in alle geledingen jonge en enthousiaste practici, wetenschappers en nucleaire werkers te vinden zijn die hun schouders er onder willen zetten om Nucleaire Geneeskunde verder uit te bouwen. Ook voor ons Tijdschrift geldt dit: van een eenvoudig periodiek is het uitgegroeid tot nog net geen glossy, maar wel een fraai ogend en goed leesbaar vaktijdschrift dat verspreid en gelezen wordt in het hele Nederlandstalige vakgebied. Vormgeving en afwerking zijn bij de uitgeverij Kloosterhof in goede handen en dit maakt werving van adverteerders ook weer eenvoudiger. Als hoofdredacteur heb ik dan ook geen zorgen voor de toekomst van het Tijdschrift. Ik geef het roer na 5 jaar met een gerust hart over omdat ik zeker weet dat we met Lioe-Fee de Geus-Oei als nieuwe hoofdredacteur een fantastisch goede stuurman hebben gevonden. Zij is al jaren lid van de redactie, heeft een paar jaar de voorpagina van het Tijdschrift kunstzinnig opgesierd en vele publicaties beoordeeld en afgehandeld. Met steun van de zittende redactieleden en de uitgever zal het haar zeker lukken om ons Tijdschrift nog verder uit te bouwen. Ze heeft ideeën genoeg!! Daarom kan ik u zeggen: Het wordt steeds mooier! Peter van Urk scheidend hoofdredacteur   INHOUD Kwaliteitscontrole en Klinische Fysica: Bijdrage aan de nieuwe Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde 2007 Sara H Muller, NKI-AVL, Amsterdam Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde 2007 Peter Barneveld Preklinische PET: de fysische aspecten  A.T.M.Willemsen, J.R. de Jong, A.M.J. Paans Molecular imaging techniques for assessing the lymph node status in prostate cancer patients: Comparison between Ferumoxtran-10 enhanced MRimaging and 11C-Choline PET Satoru Takahashi, Jelle O Barentsz VAN DE REDACTIE Afscheid Peter van Urk, hoofdredacteur ORATIE Translationele Fysica Dr. A.M.J. Paans PROEFSCHRIFTEN In vivo PET assay of functional P-gp in the blood-brain barrier G. Luurtsema The Hearing Brain in Males and Females L. Ruytjens Onderzoek naar de waarde van 18FDG-PET in longkanker: Van theorie naar praktijk. Harm van Tinteren ABSTRACTS Symposium ter ere van de oratie van Prof. Paans Afscheidssymposium Dr. H.Y. Oei Koninklijke onderscheiding en bronzen Erasmus beeld voor Dr. H.Y. Oei BOEKBESPREKING MOET JE NOU EENS KIJKEN?! DIENST IN DE KIJKER AANKONDIGINGEN MEDEDELINGEN VANUIT DE VERENINGINGEN CURSUS- EN CONGRESAGENDA