Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
1|...|11|12|13|...|16

December 2020

Wat ons verenigt Aan het einde van het jaar blikken we vaak terug. Wat is er dit jaar gebeurd? Wat hebben we bereikt? Wat heeft ons geraakt? Maar dit jaar zitten we nog midden in een hectische periode, de coronacrisis. Niemand had eind 2019 kunnen voorspellen wat er in 2020 allemaal op ons af zou komen, en vooruitkijken naar 2021 voelt ook een beetje als koffiedik kijken. We hopen allemaal op een vaccin dat ons leven weer enigszins  terugbrengt naar normaal, maar óf, hoe, en wanneer, dat is nog onduidelijk. Toch blijkt dat in heel veel opzichten 2020 ook best een normaal jaar is geweest. In grote lijnen zijn onze doelen hetzelfde gebleven. We willen gelukkig zijn op persoonlijk vlak, we willen de patiënten van een zo optimaal mogelijk zorg voorzien, en de meeste onderzoekers streven nog steeds de dezelfde wetenschappelijke doelen na. Alleen de manier waarop we daar komen is anders dan gebruikelijk en dat vraagt om extra veerkracht en flexibiliteit. Dat geldt ook zeker voor het TvNG. Wij als redactie zetten ons in voor het tijdschrift omdat we van ons vakgebied houden en het leuk vinden om daarover met elkaar en met jullie in gesprek te gaan. In 2020 hebben we slechts één normale redactievergadering meegemaakt, sindsdien zijn het allemaal zoom meetings. Weliswaar hartstikke efficiënt. Er blijven mooie edities van het TvNG verschijnen. Maar wat bij ons blijft hangen is dat we de echte interactie en de informele gesprekken over ons vakgebied missen. We hopen dan ook van harte dat dit in de nabije toekomst weer mogelijk is. Als we nog wat verder terugkijken naar december 2019 stond het themanummer volledig in het teken van de samenwerking tussen de nucleaire geneeskunde en radiologie. Twee specialismen met heel veel raakvlakken maar ook unieke eigen expertise. In het editorial van het themanummer 2019 werd onder andere gesproken over de eerste ‘Corona-aios’ op de werkvloer. In december 2020 roept het woord ‘Corona-aios’ bij menigeen hele andere associaties op. Maar de praktijk heeft het afgelopen jaar wederom laten zien dat wij als nucleair geneeskundigen en onderzoekers niet op een eiland zitten, en dat multidisciplinaire samenwerkingen essentieel zijn. Dit uit zich onder andere in de corona-crisis, waarbij verschillende ziekenhuizen nauw samenwerken en elkaars patiënten overnemen om de reguliere zorg zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Ook binnen ziekenhuizen wordt nauw samengewerkt tussen specialismen. AIOS en onderzoekers werken in de COVID-19 zorg op de ICU of verpleegafdeling. Nucleair geneeskundigen verslaan oncologische CTs en PET/CT scanners worden ingezet voor electieve CTs. Kortom, in korte tijd worden bruggen gebouwd en vernieuwingen doorgevoerd, waarvan een deel hopelijk blijvend de patiëntenzorg kan verbeteren. In het huidige themanummer bouwen we voort op het multidisciplinaire aspect van de nucleaire geneeskunde. Er komen verschillende voorbeelden aan bod waarbij de kracht van de nucleaire geneeskunde gecombineerd wordt met andere disciplines, variërend van technisch, tot biologisch en klinisch. Juist deze samenwerkingen maken het mogelijk dat we vanuit de nucleaire geneeskunde op een heel breed niveau impact hebben op de gezondheidszorg en het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en daarbuiten. Vooruitkijken naar 2021 is lastig. Kunnen we binnenkort weer terug naar het ‘oude normaal’ en welke veranderingen van de afgelopen periode willen we juist vasthouden? Ik waag me niet aan een uitspraak zoals Ben Bulten in het editorial van december 2019: “Uit ons (recente) verleden kunnen we in elk geval leren dat grote veranderingen mogelijk zijn”. Want dat bleek een schot in de roos dat niet in het huidige editorial kan worden overtroffen. Maar terugkijkend op de laatste edities van het TvNG wordt duidelijk dat de nucleaire geneeskunde juist vanwege haar multidisciplinariteit uitstekend toegerust is om veranderingen in de samenleving op te vangen. Dit multidisciplinaire aspect moeten we blijven inzetten om de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek vooruit te brengen. Dat is tenslotte wat ons verenigt. Sandra Heskamp Renato Valdés Olmos Ben Bulten   Themanummer Het translationele en interdisciplinaire in de Nucleaire Geneeskunde   Inhoud   Radioembolisatie met holmium-166: een brug tussen nucleaire geneeskunde en interventieradiologie J. Roosen, M. Arntz, M. Janssen, J. Fütterer, J. Nijsen   Tumor-gerichte tracers voor beeldgestuurde operatieve ingrepen: van laboratorium naar operatiekamer M. Schilham, J. de Gooyer, R. Merkx, M. Rijpkema   Radiobiologie van radionuclidentherapie; van DNA schade tot klinische toepasbaarheid J. Nonnekens, F. Verburg, M. Konijnenberg   Geavanceerde beeldanalyse technieken voor therapie-op-maat bij vroeg stadium nietkleincellig longkanker E. Aarntzen, F. Ciompi, C. Jacobs   Zelfontwikkelde AI-toepassingen: van concept naar klinische praktijk J. van Dalen, J. van Dijk, R. Metselaar, B. Vendel   Lymfedrainage scintigrafie voor radiotherapie planning W. Vogel, M. Donswijk, A. Al-Mamgani, W. Schreuder   De toegevoegde waarde van Klinisch Technologen voor de Nucleaire Geneeskunde L.F. de Geus-Oei, K. Slump, J. Harlaar, W. Grootjans   Current status of navigated robot-assisted radioguided surgery – examples in urology M. van Oosterom, P. van Leeuwen, D. Rietbergen, A. Mottrie, F. van Leeuwen   Translationeel onderzoek ten bate van hersenonderzoek binnen de nucleaire geneeskunde J. Booij, B. van Berckel   Moleculaire beeldvorming met 89Zr-immunoPET in translationele studies op het gebied van immuuntherapie D. Giesen, M. Lub-de Hooge, A.H. Brouwers   Hybride beeldvorming in de interventiekamer H. de Jong, M. Dietze, M. Lam

September 2020 (volledige uitgave, 18 artikelen)

Virtueel waarborgt continuïteit bijscholing   In de vorige editie van dit blad deed de redactie van het TvNG een oproep aan de lezers om hun ervaringen van de eerste COVID-19 maanden samen te vatten en in te zenden naar het blad. Gebundeld in een speciale rubriek onder de titel “Nucleaire geneeskunde en COVID-19”, verschijnen in de huidige uitgave een aantal ingezonden bijdragen die diverse facetten en persoonlijke ervaringen tijdens de eerste maanden van de pandemie illustreren en vormgeven aan een unieke documentatie van de periode. Inmiddels zijn wij een paar maanden verder maar COVID-19 blijft de agenda bepalen. Hoewel de acute zorg niet langer onder druk staat en de COVID-19 gerelateerde persconferenties van regeringsleden minder frequent zijn geworden, blijven de persisterende besmettingen een bron van zorg, zelfs leidend in de laatste weken tot een aanscherping van maatregelen in Amsterdam en Rotterdam, steden die door de hoge aantallen incidentele bezoekers steeds meer onder druk komen te staan. De COVID-19 pandemie heeft ook consequenties gehad voor de activiteiten van de wetenschappelijke verenigingen. Landelijk gezien is uitstel van vele geplande symposia en congressen in de eerste maanden van de COVID-19 crisis de norm geweest. Dit gebeurde ook met de wetenschappelijke voorjaarsvergadering van de NVNG. Verder blijken in het algemeen de huishoudelijke vergaderingen gebaseerd op fysieke aanwezigheid van de deelnemers door videoconferenties te zijn vervangen. Dit is het geval geweest voor bijvoorbeeld de laatste twee vergaderingen van de redactie van het TvNG en ook, afgelopen juni, voor de algemene ledenvergadering van de NVNG. De massale overgang naar virtueel is het meest te merken in de grote internationale vakcongressen. Althans voor dit jaar. Wat betreft de nucleaire geneeskunde is het congres van de Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI), oorspronkelijk gepland in New Orleans, volledig virtueel gehouden afgelopen juni. Een ander verplicht nummer voor beoefenaars van de nucleaire geneeskunde, het congres van de European Association of Nuclear Medicine (EANM), dit jaar gepland in Wenen, is een paar weken geleden in zijn totaliteit omgezet naar virtueel en zal plaats vinden tussen 22 en 30 oktober a.s. Het virtueel houden van congressen met een omvang zoals die van de SNMMI en EANM betekent ook een soort test voor de toekomst. De COVID-19 pandemie heeft de menselijke interactie in grote mate veranderd. Door de beperkingen aan grote presentiële congressen in de huidige tijden is het essentieel dat de wetenschappelijke verenigingen zich aanpassen om de continuïteit van bijscholing, kennisoverdracht en actualiseren van wetenschappelijke inzichten voor hun leden te waarborgen. Voorlopig biedt virtueel een oplossing. Zoals recentelijk becommentarieerd in een editorial (1), kan misschien een overgang naar een hybride vorm, met combinatie van presentiële en virtuele gedeeltes, als volgende stap een oplossing voor de toekomst bieden. Volledig virtueel betreft echter het gespróken woord. Het geschreven woord is allang naar een hybride vorm overgegaan. Het TvNG is hiervan een voorbeeld en in deze tijden van veranderde menselijke interactie voelt, volgens velen, het ontvangen van het tijdschrift per post thuis, als hartverwarmend. Dit is ook de hoop van de redactie met deze editie van het blad. Naast de bijdragen die diverse aspecten van het thema nucleaire geneeskunde in tijden van COVID-19 illustreren wordt in dit nummer van het TvNG, door middel van een interview met de voorzitter van de klankbordgroep Jules Lavalaye, aandacht besteed aan het eindverslag “Toekomst NVNG” waarvan de complete tekst sinds juni is te vinden op de internetsite van de NVNG. Onderzoeker in de kijker is dit keer professor Bert Windhorst, aan wie recentelijk een grote Europese subsidie van 30 miljoen euro voor het “Immune-Image” project is toegekend. De richtlijnen voor beeldvorming met 18F-FDG PET/CT in reuscelarteritis, een aandoening van de grootste slagaders van het lichaam, worden uitvoerig besproken met aandacht voor zowel de visuele als de semi-kwantitatieve benadering. Verder worden de samenvattingen van drie proefschriften, waarvan twee digitaal verdedigd, gepubliceerd. Na een bespreking over leidingwater en het jodiumbeperkt dieet, komt het Meander Medisch Centrum te Amersfoort naar voren in Dienst in de Kijker. Tenslotte wordt in Uit de Oude Doos aandacht gegeven aan het sociale tintje als aanvulling door de jaren heen van nucleair geneeskundige bijeenkomsten. De zomervakantie is voorbij. Zoekend naar een evenwicht tussen virtueel en fysiek gaan wij met vertrouwen het najaar tegenmoet. Te beginnen met deelname aan het komende EANM-congres. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Laat het ons weten. Renato Valdés Olmos & Ben Bulten Hoofdredacteuren   INHOUD KLANKBORDGROEP NVNG Eindverslag Klankbordgroep "Toekomst NVNG“ J. Lavalaye RICHTLIJNBESPREKING 18F-FDG PET/CT(A) imaging in giant cell arteritis: a summary of guidelines  R. Slart, K. van der Geest, M. Sandovici, A. Glaudemans, E. Brouwer ONDERZOEKER IN DE KIJKER Met behulp van beeldvorming immuuntherapie beter begrijpen B. Windhorst NUCLEAIRE GENEESKUNDE & COVID-19 Follow-up FDG PET/CT scans van een bevestigde COVID-19 patiënt met optreden van enkele (on) gerelateerde complicaties G. Stormezand Impact van de COVID-19 crisis op oncologische imaging trials L. de Geus-Oei, M. Smits COVID-19: Effect op de werkzaamheden van de nucleair geneeskundige A. Korsten Invliegarts op de COVID-afdeling van het Meander Medisch Centrum F. Intema Promotieonderzoek ten tijde van COVID-19 P. Hendriks, M. Dotinga, T. Kalisvaart, W. Noortman, H. Pouw Research Seminar in the COVID-19 Era F. Marsili Promoveren in tijden van COVID-19 D. Hellingman Opleiding nucleaire radiologie in tijden van COVID-19 N. Wever MBB’er tijdens het hoogtepunt van de COVID-19 pandemie in Nederland Jurrian Butter PROEFSCHRIFT Imaging biomarker development and optimizationof 195mPt-cisplatin and 68Ga-DOTATATE E. Aalbersberg Optimization of nuclear medicine techniques to improve clinical management in solid cancers D. Hellingman Radiopharmaceuticals for translational imaging studies in the field of cancer immunotherapy E. van der Veen PRAKTISCHE ZAKEN Leidingwater en het jodiumbeperkt dieet A. Kok, S. Runia, B. de Keizer DIENST IN DE KIJKER Nucleaire Geneeskunde Meander Medisch Centrum, Amersfoort J. de Klerk UIT DE OUDE DOOS Het sociale tintje CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Juni 2020

Het TvNG daagt de lezer uit! We schrijven 18 mei 2020, 14.09 uur. Zojuist is bekend geworden dat de St. Pietersbasiliek weer open is voor bezoekers. De eerste rijexamens worden vanaf vandaag weer afgenomen. Koningin Máxima trakteert het hele land op het recept van haar favoriete koekjes. Het is merkwaardig om te constateren dat ’14 nieuwe sterfgevallen’ eigenlijk wel meevalt. Dit is blijkbaar het ‘nieuwe normaal’. Sinds ons vorige nummer is er een wervelstorm over de zorgwereld getrokken. Het nieuws wordt al maandenlang gedomineerd door Corona-cijfers, persconferenties van Rutte, Grapperhaus en de Jong, en Corona-experts van divers allooi die ons voorzien van duiding van de nieuwsfeiten. Indrukwekkende tijden, voor velen nog aangevuld met ervaringen in het eigen ziekenhuis opgedaan. Wellicht bent u ingezet geweest als IC-arts, zaalarts, of opname-coördinator. Of heeft u deelgenomen aan peer support. Hoe dan ook is het ongebruikelijk geweest en misschien oncomfortabel. Inmiddels lijkt er controle te zijn en wordt de reguliere zorg stukje bij beetje opgestart. Nog even en we belanden in de fase van evaluatie. Wat hebben we geleerd? Hoe kan het beter in het vervolg? Om hier alvast een voorschot op te nemen daagt de redactie van het TvNG u uit uw ervaringen van de afgelopen tijd samen te vatten en in te zenden naar het blad. Want wij zijn enorm benieuwd naar hoe u de afgelopen tijd heeft beleefd en wat leerpunten zijn die u met uw collega’s wil delen. Heeft u er überhaupt wat van gemerkt? Ben u elders ingezet en hoe ging dat? Zijn er logistieke wijzigingen op de afdeling doorgevoerd die gehandhaafd blijven? Wij zullen de reacties bundelen in de volgende editie van het TvNG. Ondertussen kunt u terecht op de website van het Tijdschrift, waar met regelmaat het laatste nieuws omtrent COVID-19 en Nucleaire Geneeskunde wordt gedeeld. In het huidige nummer geen COVID-19 (ook wel eens fijn!), maar wel ruimschoots interessante artikelen om te compenseren voor de wetenschappelijke voorjaarsvergadering die, uiteraard, afgelast is. Allereerst wordt de recent herziene richtlijn mamacarcinoom besproken aan de hand van twee leerzame casussen. Daarna komt de internationaal befaamde prof. Juhani Knuuti aan het woord, die ons vertelt over de nieuwste inzichten op het gebied van onder andere cardiac PET/CT. Professor Fijs van Leeuwen licht daarna zijn leerstoel aan het LUMC toe. Onderzoeker in de kijker is dit keer dr. Sandra Heskamp, aan wie eind vorig jaar een KWF-subsidie is toegekend voor het project ‘Radionuclidetherapie met alfastralers voor de behandeling van nierkanker’. Vervolgens wordt een tweetal recente proefschriftverdedigingen doorgenomen, waaronder één die digitaal is gepasseerd (ook een wijziging die blijft bestaan?) met als opponent een van de hoofdredacteurs van het TvNG. Ook de richtlijn beeldvorming bij M. Parkinson is recentelijk gereviseerd, met bijzondere aandacht voor de vraag of deze beeldvorming regionaal mede beoordeeld moet worden door een expertisecentrum. Tot slot een nieuwe Dienst in de Kijker betreffende het Medisch Centrum Leeuwarden en de rubriek Uit de Oude Doos, dit keer met aandacht voor de opkomst van de computer in ons vakgebied. Wij wensen al onze lezers gezondheid de komende zomer en duimen voor een aanhoudende controle van de Corona-crisis. Hoe mooi zou het zijn als we bij het volgende nummer kunnen zeggen dat nul nieuwe sterfgevallen het nieuwe normaal geworden is? Ben Bulten & Renato Valdés Olmos, Hoofdredacteuren   INHOUD RICHTLIJNBESPREKING Richtlijn Borstkanker anno 2020 C.D.L. Bavelaar-Croon, L.M. Pereira Arias-Bouda INTERVIEW New horizons for PET and noninvasive imaging: from research to clinical routine J. Knuuti LEERSTOEL TOEGELICHT Moleculaire beeldvorming en beeldgeleide therapie F.W.B. van Leeuwen ONDERZOEKER IN DE KIJKER Alfastralers voor de behandeling van nierkanker S. Heskamp  PROEFSCHRIFT Biomarkers in de differentiaal diagnostiek van dementie; Liquor merkstoffen en moleculaire beeldvorming F.E. Reesink Engineering precision surgery - Design and implementation of surgical guidance technologies M.N. van Oosterom  RICHTLIJNBESPREKING Regionale (mede)beoordeling van nucleaire onderzoeken bij patiënten met parkinsonisme: is de tijd er rijp voor? J. Booij, S. Eshuis, A. Meijer, M. van het Hoofd, H. Berendse  DIENST IN DE KIJKER Medisch Centrum Leeuwarden H. Balink UIT DE OUDE DOOS Emblematische computersystemen van weleer en hun rol in het ontstaan van dynamische studies in de nucleaire geneeskunde  CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Maart 2020 (volledige uitgave, 12 artikelen)

Een blik op de toekomst In de, met veel lof ontvangen, gezamenlijke editie van het TvNG en MemoRad van december 2019 werd onder het motto “Kruispunt in Beeldvorming” het accent gelegd op diverse aspecten van de nucleaire geneeskunde en radiologie welke een belangrijke rol kunnen of zullen spelen in een nabije toekomst. Onder al deze nieuwe ontwikkelingen zijn er een paar, inherent aan de nucleaire geneeskunde, die de potentie hebben om tot een verandering in onze denkwijze te leiden. Zoals bijvoorbeeld de total body PET scanner. Hoewel sommigen vraagtekens plaatsen bij de praktische aspecten van zo’n twee meter lang systeem en de voorkeur geven aan een kortere uitvoering ervan, is het concept, dat aan de basis staat van deze nieuwe generatie scanners, iets dat de huidige paradigma’s kan doen switchen. Een game changer zoals Adriaan Lammertsma treffend karakteriseerde in zijn beschouwing. Het dynamisch kunnen scannen en vervolgens kwantificeren heeft de potentie om de beeldvorming voor zowel diagnostiek als therapierespons in een andere context te plaatsen. Ook de ontwikkeling en plaatsbepaling van nucleair geneeskundige cardiovasculaire beeldvorming blijkt gepaard te gaan met zo’n paradigma verandering. De introductie van generator gebaseerde doorbloedingstracers zoals Rubidium maakt het haalbaar, reeds nu, met de huidige generatie PET/CT toestellen, de absolute kwantificatie van de myocardiale perfusie te waarborgen zoals Hein Verberne en coauteurs benadrukten in hun artikel van de gezamenlijke editie van het TvNG met MemoRad. Als mogelijk alternatief voor de kwantificatie van de myocardperfusie wordt het gebruik van 99mTc gelabelde perfusietracers met gammacamera’s met CZT (Cadmium Zinc Telluride) detectoren naar voren geschoven. Inmiddels is dezelfde CZT-technologie geïncorporeerd in SPECT/CT systemen, wat tomografische total body beeldvorming in plaats van de traditionele planaire benadering mogelijk maakt. Eveneens veelbelovend is wat experts uit diverse hoeken van de nucleaire geneeskunde in een collectief interview lieten weten. Niet alleen een uitbreiding in het pakket van diagnostische tracers voor grote patiëntengroepen met bijvoorbeeld 68Ga-FAPI (fibroblast-activated protein inhibitors) naast 18F-FDG en met 18F of 68Ga gelabelde PSMA wordt voorspeld maar ook meer mogelijkheden voor therapie met onder andere 177Lu-PSMA, 177Lu-FAPI en radionuclide therapie met alpha-emitters. De blik op de toekomst van de TvNG & MemoRad uitgave werd gecompleteerd met beschouwingen over entrepreneurschip in de beeldvorming, radioembolisatie en protonentherapie. Allemaal processen in ontwikkeling met een belangrijke bijdrage vanuit de nucleaire geneeskunde. Van de vorige editie naar de eerste uitgave van het TvNG dit jaar: ook één die zeer speciaal is. Het tijdschrift begint aan haar vijfde decennium met een tweetal beschouwingen die specifieke richtlijnen over beeldvormende technieken bij fractuur-gerelateerde infecties en Hodgkin lymfoom bij volwassenen bespreken. Verder wordt, in een dubbelpublicatie met MemoRad, casuïstiek over cardiale amylodoïse op een skeletscan gepresenteerd. Vervolgens wordt een nieuwe leerstoel radiochemie en een viertal proefschriften, drie ervan PET betreffend, toegelicht. Het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft is in deze uitgave gast in de rubriek Dienst in de Kijker. Tenslotte, naast de samenvattingen van vrije inzendingen gepresenteerd tijdens de wetenschappelijke vergadering van de NVNG van 22 november 2019 wordt in de rubriek Uit de Oude Doos aandacht besteed aan promovendi van weleer en hoe het gebruik van nucleair geneeskundig instrumentarium een centrale rol in hun proefschriften speelde. Voor veel lezers blijft de gedrukte versie van het TvNG de belangrijkste vorm van communicatie met het tijdschrift. Inmiddels biedt de internetsite van het tijdschrift ook mogelijkheden tot kennisneming met opinievormende multimedia stukken en videomateriaal, voor het eerst gepost in november 2017. In 2019 startte het TvNG met het publiceren van video interviews met een internationaal karakter. Gesprekken met vooraanstaande nucleair geneeskundigen zoals Rodney Hicks en Ignasi Carrió zijn de eerste twee die op het YouTube kanaal van het TvNG te bezichtigen zijn. Beide hoogleraren bespreken specifieke onderwerpen en geven hun visie op de toekomst. Wij hopen dat dit initiatief door de lezers van het tijdschrift zal worden gewaardeerd en gesteund. Per slot van rekening betreft de toekomst van de nucleaire geneeskunde ons allemaal. Welkom in het nieuwe decennium van het TvNG! Renato Valdés Olmos & Ben Bulten Hoofdredacteuren   INHOUD RICHTLIJNBESPREKING Imaging techniques in fracture-related infections A. Glaudemans CASUÏSTIEK Cardiale amyloïdose op een skeletscan T. van de Weijer, A. Korsten LEERSTOEL TOEGELICHT Translationele moleculaire beeldvorming - in het bijzonder PET E. de Vries RICHTLIJNBESPREKING 18F-FDG PET/CT gestuurde behandeling in de nieuwe richtlijn Hodgkin lymfoom bij volwassenen A. Arens, J. Zijlstra  PROEFSCHRIFT The impact of FDG-PET/CT on treatment individualisation in NSCLC E. Usmanij Response monitoring during neoadjuvant targeted treatment in early stage non-small cell lung cancer M. van Gool High-risk melanoma patients, identification, surgical management and follow-up A. Nijhuis Small lesion detection with new PET technology D. Koopman  NAJAARSSYMPOSIUM NVNG Wetenschappelijke vergadering NVNG, 22 november 2019: Neuro-imaging DIENST IN DE KIJKER Reinier de Graaf Gasthuis te Delft E. te Beek, M. ten Broek, A. Lafeber, J. Postema, J. Teunissen NIEUWS UIT DE INDUSTRIE Rubicard nu geregistreerd als geneesmiddel C. Baggerman UIT DE OUDE DOOS Toen en Nu: Promovendi en hun nucleair geneeskundige instrumentaria CURSUS- EN CONGRESAGENDA

December 2019

Editorial - Kruispunt in beeldvorming. We lopen op het eind van het tweede decennium van het derde millennium. Een decennium met ups en downs, waarin historie werd geschreven en toekomst is gevormd. In hun boek Why Nations Fail stellen Acemoglu en Robinson dat de toekomst van een natie wordt bepaald door de respons van die natie op bepaalde kritische punten in een verder niet te beïnvloeden verloop van gebeurtenissen. Dergelijke kritische punten waren er te over de afgelopen tien jaar. Bijvoorbeeld de Jasmijnrevolutie in het Midden-Oosten eind 2010, de positieve (lees: negatieve) uitkomst van het Brexit-referendum, de verkiezing van president Trump en de anti-China protesten in Hong Kong. Hoe deze kritische punten de jaren 20 zullen beïnvloeden weten we nu nog niet, maar het aardige van de theorie van Acemoglu en Robinson is dat onze reactie op deze gebeurtenissen ons lot bepaalt. We hebben het dus zelf in de hand. Op een andere schaal geldt dit ook voor de kritische punten die het afgelopen decennium hebben plaatsgevonden op het gebied van medische beeldvorming. Als eerste in de wereld zijn wij in Nederland vijf jaar geleden gestart met een volledig geïntegreerde opleiding radiologie en nucleaire geneeskunde. Een ambitieus plan, zeker, waarbij in de afgelopen jaren vraagtekens zijn gezet bij de haalbaarheid. De ‘beeldvormer van de toekomst’ moet namelijk beschikken over een brede algemene basiskennis van de radiologie en nucleaire geneeskunde en excelleren op tenminste één klinisch gebied. Twee specialismen van samen tien jaar opleidingstijd, gereduceerd tot een opleiding van slechts vijf jaar. De reuring is begrijpelijk. Desondanks zijn de eerste Corona-aios afgelopen jaar op de werkvloer verschenen en is de nieuwe nucleair radioloog een feit. Tegelijkertijd blijven de ontwikkelingen binnen beide vakgebieden zich in rap tempo opvolgen. De implementatie van nieuwe radiofarmaca, hetzij in een therapeutische, hetzij in diagnostische setting, is in de jaren 10 buitengewoon snel verlopen. Multifasische CT’s en 3T MRI-scanners behoren tot de standaarduitrusting van de radioloog. Het succes van intra-arteriële therapie is indrukwekkend. Onze vakken kennen een technologische vooruitgang waar we nog middenin zitten, of misschien zelfs nog aan het begin van staan. Met de opkomst van artificiële intelligentie en theranostics verwachten we een nieuwe, revolutionaire verandering binnen ons vak die onze werkzaamheden verder zal bepalen. Tot slot is er de steeds luidere roep vanuit de maatschappij om zinvol met middelen om te gaan. Meer en meer moet er nagedacht worden over efficiency en de toegevoegde waarde van een diagnostische en therapeutische procedure. En over hoe men zich dient te organiseren binnen een ziekenhuis. Deze kritische punten dwingen ons na te denken over de reactie die wij als persoon, als beroepsgroep en als wetenschappelijke vereniging willen uitdragen. Voor ons als twee afzonderlijke redacties van de twee vakbladen was dit het uitgelezen moment om kennis met elkaar te maken en (vooralsnog eenmalig) de handen ineen te slaan voor een gezamenlijk themanummer. Zodat we kunnen laten zien dat wij de toekomst in eigen hand hebben. Wat de ‘beeldvormer van de toekomst’ precies zal doen moet in het komende decennium nog blijken. Hoe de verdere versmelting van onze twee vakken zal verlopen, eveneens. Uit ons (recente) verleden kunnen we in elk geval leren dat grote veranderingen mogelijk zijn. En, misschien is het allerbeste devies nog wel: laat de toekomst gewoon op je af komen. Voor nu, veel leesplezier! Ikrame Oulad Abdennabi en Ben Bulten   Nucleaire Geneeskunde & Radiologie Gemeenschappelijke uitgave; TvNG & MEMORAD Eerste nucleair radiologen in Nederland – wat gaan ze doen?  Interview met T. van de Weijer en I. Bosma Plaatsbepaling van nucleair geneeskundige cardiovasculaire beeldvorming in het Corona-tijdperk H. Verberne, D. Verschure, A. Scholtens, A. Glaudemans, R. Slart Entrepreneurship in de beeldvorming: modeverschijnsel of toekomstrealiteit? W. Grootjans, O. Hertgers, M. van Buchem De toekomst van PET A. Lammertsma De toekomst van radioactieve tracers voor diagnostiek en therapie Interview met zeven experts Visualising the future of journals on nuclear medicine and molecular imaging Interview with Ignasi Carrió Gasset Protonentherapie en multimodale beeldvorming D. Vriens en M. van Vulpen Short update on radioembolisation in the Netherlands A. Braat Cursus- en congresagenda

September 2019

Editorial - Molybdexit. Het internationale nieuws word de laatste met regelmaat gedomineerd door de Brexit en alles wat daarbij komt kijken. Of je wil of niet, je wordt ermee geconfronteerd: eerst met het referendum rondom de kwestie, vervolgens de berichtgeving over het eindeloze, absurdistische schaakspel in de onderhandelingen tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) en meer recent de verkiezing van Brexit-hardliner (zoals dat dan wordt genoemd), Boris Johnson, als nieuwe premier van de vertrekkers. Ruim een maand na het verschijnen van deze editie van het TvNG, op 31 oktober 2019, moet het er dan toch echt van komen, die Brexit. Goede reden om dit jaar nog even snel op vakantie te gaan in Engeland, volgend jaar zou het zo maar een stuk ingewikkelder kunnen worden… Naast alle meer voor de hand liggende vraagstukken, zoals hoe om te gaan met een vakantie naar het VK in 2020, het effect van de Brexit op de economie van zowel de EU als het VK en de wijze waarop de afzonderlijke gebieden zich de komende jaren zullen ontwikkelen, zijn er natuurlijk ook meer specifieke doch niet minder relevante problemen die om aandacht vragen. Uitgaande van een ‘no-deal’ scenario wordt de import van medische hulpmiddelen uit het VK een stuk complexer, doordat deze dan moeten voldoen aan de regels van twee toezichthouders in plaats van één, met alle registratielast van dien en voor veel fabrikanten mogelijk veel gedoe en/of een dure aangelegenheid. Vice versa zal dit natuurlijk ook gelden: en dan specifiek voor de export van radio-isotopen naar het VK (zie ook http://www.scientistsforeu.uk/medical_radioisotopes_nodeal). In het VK is geen kernreactor beschikbaar voor de productie van Molybdeen. Kortdurende verstoring van de aanvoer van Molybdeen door incidenten in de Kanaaltunnel (brand in 2008 en stakingen in 2015) leidden destijds al tot problemen in de logistiek, maar een structurele verstoring van het logistieke proces is problematisch voor de ziekenhuizen en patiënten in het VK. Niet alleen wordt het complexer de radiofarmaca op het goede moment op de goede plek te krijgen, maar tegelijkertijd door de langere transporttijden ook stukken duurder. Daarnaast zorgt de verwachte verdere daling van de waarde van de Britse pond (vanaf begin ’16 is deze al bijna 20% gedaald) voor nog hogere kosten. Over de alternatieve mogelijkheden, bijvoorbeeld het per vliegtuig bezorgen van de isotopen, is nog veel scepsis daar de capaciteit van specialistische handling beperkt is. Door strenger grensbeleid en het ontbreken van regelgeving rondom radiofarmaca op het moment van uittreden van het VK, en de beperking van de invloed die het VK kan uitoefenen in Euratom, is het nog maar de vraag óf en hoeveel mogelijkheid er is voor transport van de isotopen naar het eiland. Hoe dan ook is een no-deal scenario, waar het VK, onder leiding van Johnson, steeds standvastiger op af lijkt te stevenen, voor de Nucleaire Geneeskunde aldaar, maar vooral voor de circa 1 miljoen patiënten die er per jaar behandeld worden, slecht nieuws. Hoewel niemand enig idee heeft hoe groot de problemen zullen gaan worden. En dan te bedenken dat dit alleen dit hele specifieke onderwerp betreft: wat is het fijn om geen Brit te zijn… Want in Nederland kunnen we ons gewoon concentreren op de dagelijkse gang van zaken. Met in deze editie van het Tijdschrift de recente oratie van prof. Hugo de Jong, onderzoeker-in-de-kijker Tessa Brabander over Actinium-225-PSMA, een toelichting op de leerstoel van prof. Riemer Slart (nieuw item!), een drietal case reports, bijdragen betreffende de wetenschappelijke voorjaarsvergadering en het BELNUC congres, een overzicht van de dienst Nucleaire Geneeskunde uit het Alrijne Ziekenhuis en tot slot een stukje uit de Oude Doos. Ben Bulten & Renato Valdés Olmos Hoofdredacteuren INHOUD ORATIE Zen en de kunst van het scanneronderhoud Inaugurele rede en interview Hugo de Jong   ONDERZOEKER IN DE KIJKER De brug naar PSMA-Therapie met een Alfa-Emitter voor gemetastaseerd prostaatcarcinoom Interview met Tessa Brabander   CASE REPORT Voriconazole induced periostitis S. Poort, R. van Rheenen, W. Noordzij   LEERSTOEL TOEGELICHT Multimodale Cardiovasculaire Beeldvorming R.H.J.A. Slart CASE REPORT Radiation segmentectomy using Yttrium-90 labelled resin microspheres in a case of relapsing colorectal liver metastasis after previous microwave ablation E.B. Veenstra, W. Noordzij   CASE REPORT Bijmilt als valkuil in PSMA PET/CT: casusbeschrijving en literatuuroverzicht S.G.F. Erdkamp, J.J. Reimerink, S.M.A. Jansen, S. Jap-A-Joe, P.C. Baars, F. Sivro, R.A. Valdés Olmos  VOORJAARSYMPOSIUM NVNG Wetenschappelijke vergadering NVNG 24 mei 2019: Kunsmatige intelligentie in de kijker  BELNUC Sfeerimpressie BELNUC symposium te Luik, 10-12 mei 2019 J. Emmering  DIENST IN DE KIJKER Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp R. Hezemans, F. Smit, S. de Boer, L. Pereira Arias-Bouda  UIT DE OUDE DOOS Toen en Nu: techniek en kwaliteitscontrole voorop  CURSUS- EN CONGRESAGENDA 

Juni 2019

Editorial - ​Redenen voor optimisme. Ieder voorjaar wordt de redactie van het TvNG door de NVNG gevraagd om een jaarverslag op te stellen. Wat maakt zo’n jaarverslag bijzonder dit jaar? Ten eerste het feit dat de NVNG in 2018 haar vijftigjarig bestaan heeft gevierd met als hoogtepunt het congres van 14 december gehouden in De Efteling. Het collectief trotse gevoel van die dag is reeds gememoreerd door de hoofredactie in de editorial van het vorige nummer van het TvNG. De dubbeldikke jubileumeditie van het TvNG voorzien van een cover met een gouden randje, kan echter worden beschouwd als de punt van een ijsberg die tijdens 2018 o.a. 13 beschouwingen, 5 originele stukken, 10 interviews, 16 proefschriftsamenvattingen en twee Dienst-in-de-Kijker bevatte. De oplage van het TvNG groeide in dezelfde periode tot 1250 exemplaren. Maar ook de gemoderniseerde internetsite van het TvNG beleefde bewogen tijden. Gedurende het afgelopen jaar zijn 33 berichten en 15 video’s met achtergrondinformatie of interviews verschenen. Deze internetsite van het tijdschrift wordt in toenemende mate bezocht. Dit is te meten aan de hand van het aantal weergaven, aangegeven tussenhaakjes, van de top-5 van gepubliceerde interviews: Dirk Wyndale (233), Differentianten aan het Woord (221), Fijs van Leeuwen (101), Kees Hoefnagel (73) en Het OLVG in de Kijker (56). Het laatste punt dat het jaarverslag dit jaar zo bijzonder maakt en waarop de redactie met voldoening terugkijkt, is de enthousiaste reactie op de oproep van het TVNG voor het inzenden van fotomateriaal voor de rubriek Uit de Oude Doos, die vanaf 2019 een vaste plaats in het tijdschrift heeft gekregen. We kunnen samenvatten op basis van al deze feiten dat het TvNG in 2018 een gedecideerde stap heeft gemaakt op weg naar een permanente bron van documentatie binnen de vereniging. Er zijn echter redenen om de jubileumstemming nog voort te zetten. Want dit 2019 is een jaar waarin het TvNG zijn veertigjarig bestaan viert. In het kader van deze unieke gebeurtenis wil de redactie de komende maanden aandacht besteden aan de toekomst. In samenwerking met het officiële kwartaalblad van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, MemoRad, zijn er een aantal auteurs gevraagd voor een bijdrage betreffende hun toekomstvisie over specifieke aspecten van beeldvorming en nucleaire geneeskunde. Dit zal vormkrijgen als beschouwing of interview en zal in het themanummer van december gepubliceerd worden. Van een blik op de toekomst naar de realiteit aan het heden. In dit tweede nummer van 2019 besteedt het TvNG, door middel van een interview met Karlijn Codée-van der Schilden en Sander de Groot, aandacht aan het FIELD-LAB project dat de NRG (Nuclear Research and consultancy Group) vanuit Petten heeft gelanceerd, naar verwachting zal dit initiatief de komende jaren een belangrijke plaats in de nucleaire geneeskunde in Nederland krijgen. Daarnaast wordt, in een tweede artikel in het TvNG over het onderwerp dit jaar, de waarde bevestigd van 18F-FDG PET/CT acquisitie op maat bij het melanoom. Na een stuk van de klankbordgroep NVNG wordt de EANM Focus Meeting, recent gehouden in Cannes, over moleculaire beeldvorming van dementie, gerecenseerd. Vervolgens benadrukt een case report het belang van het op tijd stoppen van immunoglobulinen die een relatief hoge glucosegehalte bevatten om een adequate PET/CT met 18F-FDG te krijgen. Na de samenvatting van een proefschrift worden in een beschouwing PSMA-PET/CT bevindingen bij lymfogene- en hematogene metastasering in het licht van de TNM-classificatie en de nomogrammen voor risicoschatting bij het prostaatcarcinoom besproken. Tenslotte memoreert de rubriek 'Uit de Oude Doos' de ereleden van de NVNG door de jaren heen. We kunnen concluderen dat er voor het TvNG genoeg redenen zijn om de optimistische klanken die het afgelopen jaar afsloten, in 2019 te continueren. Renato Valdés Olmos & Ben Bulten Hoofdredacteuren   INHOUD ONDERZOEK IN DE KIJKER FIELD-LAB initiatief: Ontwikkeling van nieuwe nucleaire geneesmiddelen vanuit Petten voor gepersonaliseerde behandeling van kankerpatiënten Interview met K. Codée-van der Schilden en S. de Groot  ORIGINEEL ARTIKEL Clinical benefit of routine true-whole-body 18F-FDG PET/CT for patients with malignant melanoma A.M. van den Berk, J.P. Esser  KLANKBORDGROEP NVNG Een kort stukje over de klankbordgroep NVNG  J. Lavalaye ONDERWIJS IN DE KIJKER EANM Focus Meeting 2: 'Molecular imaging of dementia, the future is here' G. Stormezand  CASE REPORT 'A spoonful of sugar helps the medicine go down' but interferes with image quality: The importance of adequate patient preparation for 18F-FDG PET/CT L.W. van Golen, Chahid, F.S. Kleijwegt, H.J. Verberne  PROEFSCHRIFT The two sides of the coin of psychosocial stress: evaluation by positron emission tomography  P. Kopschina Feltes BESCHOUWING PSMA-PET/CT bevindingen bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom in het licht van de TNM-classificatie J.J. Reimerink, S.M.A. Jansen, P.C. Baars, M.T.J. Bus, S. Jap-A-Joe, F. Sivro, R.A. Valdés Olmos  UIT DE OUDE DOOS Ereleden van de NVNG door de jaren heen  CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Maart 2019

Editorial - Een trots gevoel. Kun je trots zijn op iets dat je niet zelf hebt gepresteerd? Ja, dat kan heel goed. Bijvoorbeeld als het Nederlands Elftal in de WK-finale staat. Of als één van de kinderen zwemdiploma C haalt. Of als je beste vriend promoveert. Zo’n gevoel van trots overviel mij kort geleden tijdens het lustrumcongres van de NVNG. Veel bekenden in de zaal en het gevoel dat we als vak vooruit gaan en goed bezig zijn. Het gevoel van ‘Dat hebben we met z’n allen toch maar mooi gedaan’, al heb ik persoonlijk (sorry voor de ik-vorm, maar ik heb deze keer toestemming van mijn medehoofdredacteur) vrij weinig te maken met de ontwikkeling van, pak ‘m beet, somatostatine receptortherapie of de dosimetrie van radio-embolisaties. Het congres van afgelopen december was een mooie aaneenschakeling van hoogtepunten die ons kleine vak hebben voortgestuwd en zo het trotse gevoel behoorlijk wisten op te voeren. Met dank, uiteraard, aan degenen die het echte werk hebben verricht! De groei van de Nucleaire Geneeskunde in Nederland in de laatste twee decennia is misschien wel het mooist af te meten aan de groepsfoto’s die de covers van het jubileumnummer en de huidige editie van het TvNG sieren. Tussen 1998 en 2018 lijkt er grofweg een verdubbeling te zijn geweest van de aanwezige leden op het betreffende lustrumcongres. Prachtig cijfer. Dat deze groei wordt weerspiegeld in de bekendheid die ons vak inmiddels ook bij niet-medici heeft verworven, ondervind ik aan den lijve. Waar ik, toen ik AIOS Nucleaire was, nog vaak moest uitleggen wat ik in vredesnaam de hele dag uitvoerde, en mijn uitleg werd beantwoord door fronzende wenkbrauwen en vragende blikken, daar hoef ik nu slechts te vermelden dat wij kijken naar PET- en botscans, en er wordt instemmend gehumd. Maar er zitten helaas ook schaduwkanten aan deze bekendheid... Regelmatig moet ik de medische wereld in het algemeen en de Nucleaire in het bijzonder verdedigen. Dit heeft vaak, zo niet atijd, te maken met dingen waar ik totaal geen invloed op heb. Neem nu de ‘prijswijziging’ van Lutathera van afgelopen jaar, of die van de germaniumgeneratoren kort daarna. Leg dat maar eens uit, vooral nu er (al dan niet terecht) scherp op prijzen wordt gelet door verzekeraar en overheid. Monopolisme? Of terechte vergoeding van ontwikkelingskosten? Ik weet zelf het antwoord niet en kom dan ook zelden ongeschonden uit deze discussies. Natuurlijk haast ik me dan te zeggen dat ik geen grip heb op de grillen van de marktwerking. Beetje laf wel, en hypocriet ook, aan de ene kant wel plaatsvervangend trots mogen zijn op de voortgang die we boeken, maar niet plaatsvervangend aansprakelijk voor de prijs die deze voortgang blijkbaar kost. Heeft er iemand een manier om deze discrepantie uit de weg te ruimen? Ik houd me aanbevolen... Onderwijl heb ik gelukkig wel invloed op wat er in het TvNG wordt gepubliceerd en daar mogen we best trots op zijn. Naast de samenvatting van het lustrumcongres, de integrale beschouwing van collega Wouter Vogel ten aanzien van ‘past, present and future’ van ons vak, zoals gepresenteerd op het lustrumcongres. Daarnaast een beschouwing betreffende het in 2018 gewijzigde stralingsbesluit, een mooi artikel over de waarde van whole body imaging bij melanomen, diverse proefschriften en een uitgebreid interview met collega Idris Bahce, winnaar van de Woldringprijs met zijn proefschrift over karakterisering van longtumoren met diverse nieuwe radiotracers. Voorts een casusbespreking waar de richtlijnen betreffende het nietkleincellig longcarcinoom onder een vergrootglas worden geplaatst en een tweede case report betreffende sarcoïdose van de parotis. Tenslotte in Dienst in de Kijker een bijdrage van onze Belgische collega’s van het UZ Leuven en dan, in het verlengde van het jubileumnummer, een artikel van collega Berkman in de nieuwe rubriek ‘Uit de Oude Doos’. Ben Bulten & Renato Valdés Olmos Hoofdredacteuren INHOUD REVIEW Limited whole-body FDG PET/CT in malignant melanoma; can we use the primary tumour site as an indicator for the imaging field of view? B. van der Hiel BESCHOUWING Gevolgen van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 2018 J. van Osch LUSTRUMSYMPOSIUM NVNG Van wereld vol wonderen naar de wondere wereld van de nucleaire geneeskunde BESCHOUWING Past, present and future W. Vogel NIEUWS IN DE KIJKER De lange weg naar het FIELD-LAB in Petten W. Vogel WOLDRINGPRIJS IN DE KIJKER Woldringprijs 2018: gebruik van doelgerichte geneesmiddelen gelabeld met PET-tracers in patiënten met longkanker op de voorgrond I. Bahce CASUSBESPREKING De eeuwige strijd tussen sensitief en specifiek: FDG PET bij het niet-kleincellig longcarcinoom P. Jager PROEFSCHRIFT Endocarditis, improving the chain of care A. Gomes Radiotherapie voor longkanker: balanceren tussen effectiviteit en bijwerkingen R. Wijsman Diagnosing fracture-related infections: getting it right first time G. Govaert CASE REPORT Sarcoidosis of the parotid glands in Heerfordt’s syndrome M. den Dekker DIENST IN DE KIJKER UZ Leuven C. Deroose UIT DE OUDE DOOS Foto’s en herinneringen van een klinisch fysicus in een groot perifeer ziekenhuis J. Berkman CURSUS- EN CONGRESAGENDA

December 2018

Editorial - Een gouden randje vol betekenis. Een halve eeuw bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) geeft vorm en inhoud aan het themanummer van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) voor 2018. Hoewel vijftig jaar, naar historische begrippen, als een relatief korte periode kan worden beschouwd is de geschiedenis van de NVNG rijk aan ontwikkelingen die tot nu toe relatief weinig gedocumenteerd zijn. Terugkijkend op al deze jaren zou men dit tekort aan opslag kunnen verklaren doordat de Nederlandse nucleaire geneeskunde in vele aspecten in een van dag-tot-dag dynamiek heeft gedraaid zonder veel aandacht voor grafische documentatie en archivering, ook niet wat betreft het memoreren van hoogtepunten en mijlpalen. Desalniettemin vonden wij in het traject leidend tot het publiceren van dit themanummer omvangrijke documentatie die context kan geven aan het in herinnering brengen van een aantal gebeurtenissen van deze vijftig jaar geschiedenis. Zoals bijvoorbeeld het Koninklijk besluit van 1968 betreffende de oprichting van de NVNG, of de benoeming van de eerste hoogleraar nucleaire geneeskunde in 1971, of de officiële erkenning van het medisch specialisme nucleaire geneeskunde in 1984. Het initiatief voor een jubileumeditie van het TvNG hield ook een beroep in op het individuele en collectieve geheugen binnen (de leden van) de vereniging en (de lezers van) het tijdschrift. Het resultaat van al deze inspanningen is te zien in het huidige nummer van het TvNG. Drie tijdlijnen betreffende het hoogleraarschap met betrekking tot nucleaire geneeskunde in Nederland, het voorzitterschap van de NVNG en het redacteurschap van het TvNG bieden de lezers een chronologische synopsis vergezeld van grafische collages van de mensen die een hoofdrol hebben gespeeld in deze vijftig jaren. Daarnaast heeft de redactie in de vorm van beschouwingen, interviews, herinneringen en reflecties diverse groepen en collegae, niet altijd met succes, uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Projecten en belevenissen te evalueren als groep of individueel en het vormgeven aan de context waarin deze momenten plaatsvonden, zijn inherent aan een vereniging als de NVNG. Vanuit deze optiek is deze editie eerder een verzameling van standpunten en momenten dan een volledige en evenwichtige geschiedschrijving in boekvorm. Het resultaat, hoe onvolledig en fragmentarisch dan ook, is echter een eerste stap op de weg naar documentatie binnen de vereniging. Wellicht ligt hier een uitdaging voor de komende generaties om in een toekomstige jubileumeditie de hier onderbelichte aspecten uit te werken c.q. te completeren. Een begin is gemaakt met het creëren door de redactie van de vaste rubriek Uit de Oude Doos die in 2019 zal worden gecontinueerd alsmede met het starten van een specifiek kanaal met video-interviews dat actuele achtergrondinformatie van de nucleaire geneeskunde verstrekt. De NVNG is gesticht in 1968 als een multidisciplinaire vakvereniging onder wier vleugels zestien jaar later het specialisme nucleaire geneeskunde werd erkend. En hoewel de opleiding van het zelfstandig specialisme, als gevolg van de opleidingsfusie met de radiologie, in 2015 ten einde gekomen is, is de NVNG als vakvereniging blijven bestaan. Op haar rug steunt de Nederlandse nucleaire geneeskunde. Een vakgebied niet alleen multidisciplinair maar ook met een sterk translationele component die jaarlijks voor honderden wetenschappelijke publicaties en tientallen proefschriften zorgt. Een belangrijk aspect dat op grond van deze jubileumeditie niet alleen een karakteristiek van de laatste decennia blijkt te zijn, maar dat in concept en praktijk reeds door de pioniers in de nucleaire geneeskunde toegepast werd en een belangrijke motivatie was voor de oprichters van de NVNG in de jaren zestig van de vorige eeuw. Tot slot. Als gasteditors van deze jubileumeditie danken wij de redactie van het TvNG voor haar vertrouwen en steun. Wij kijken met voldoening naar het eindresultaat. Het gouden randje van de cover symboliseert ons inziens niet alleen een halve eeuw NVNG, maar is tevens een hommage aan iedereen die door de jaren heen heeft meegeholpen met het hooghouden van de fakkel van de nucleaire geneeskunde. Renato Valdés Olmos & Peter van Rijk Gastredacteuren Jubileumeditie     INHOUD TIJDLIJN HOOGLERAARSCHAP BESCHOUWING Opleiding Nucleaire Geneeskunde door de jaren heen B.L.F. van Eck-Smit, E.F.I. Comans, R.J. Bennink  UIT DE OUDE DOOS Benoeming prof. Karel Ephraim (1971) Registratie prof. Jan van der Schoot als nucleair geneeskundige (1984)  NUCLEAIRE GENEESKUNDE TOEN Nucleair geneeskundige in spe in de jaren 80 Monique van Buul NUCLEAIRE GENEESKUNDE NU Differentianten aan het woord Eidrees Ghariq, Irene Bosma , Susan Meijer TIJDLIJN VOORZITTERSCHAP NVNG De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) werd opgericht in 1968 INTERVIEW PETER VAN RIJK De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde en het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde UIT DE OUDE DOOS Koninklijk Besluit betreffende oprichting NVNG (1968) NUCLEAIRE GENEESKUNDE TOEN Een vereniging met secties opgetuigd Piet Inia NUCLEAIRE GENEESKUNDE NU De NVNG aan de vooravond van een beslissende periode Marcel Stokkel TIJDLIJN HET TIJDSCHRIFT VOOR NUCLEAIRE GENEESKUNDE NUCLEAIRE GENEESKUNDE TOEN Een noodzakelijk groeiproces Lioe-Fee de Geus-Oei Aanbevelingen nucleair geneeskundige diagnostiek: van werkvoorschrift tot wet? Koos Blokland BESCHOUWING Opmars van peptide receptor radiofarmaca voor beeldvorming en therapie J.J.M. Teunissen, B.L.R. Kam, T. Brabander, L.H. Graven, R.A, Feelders, J. Hofland, W.W. de Herder, M. Hendriks-de Jong, E.P. Krenning INTERVIEW KEES HOEFNAGEL De opkomst van nucleaire therapie bij kinderoncologie: hoe magisch waren de MIBG-bullets? BESCHOUWING PET in Nederland: Een lelijk eendje dat een zwaan werd P.H. Elsinga, J. Pruim, A. van Waarde, A.T.M. Willemsen INTERVIEW EMILE COMANS De evolutie van de klinische indicaties voor nucleaire geneeskunde in de oncologie en het ontstaan van de MDO’s BESCHOUWING De behandeling van het schildkliercarcinoom met jodium-131. Verleden, heden en toekomst. Theranostics avant la lettre. A.H. Brouwers, T.P. Links, D.A. Piers INTERVIEW ELLINOR SOKOLE-BUSEMANN De weg naar SPECT en SPECT/CT BESCHOUWING Preklinische nucleaire beeldvorming: rat & muis race om resolutie Marlies Goorden, Freek Beekman Beknopte geschiedenis van de productie van radiofarmaca in Nederland Marja Hoeke, Peter Vermeeren De historie van een Nederlandse ontwikkeling voor de behandeling van levertumoren Van radioactieve holmiumbol tot QuiremSpheres Frank Nijsen, Fred van het Schip, Bernard Zonnenberg NUCLEAIRE GENEESKUNDE TOEN EN NU De opkomst van de PET-tracers voor research en klinische zorg Peter Laverman, Philip Elsinga INTERVIEW RENATO VALDÉS OLMOS De zoektocht naar schildwachtklieren BESCHOUWING Mijmeringen, Pionieren in Nederland in de nucleaire cardiologie (1968-1993) P.P. van Rijk NUCLEAIRE GENEESKUNDE HET SOCIALE TINTJE Saamhorigheid in de sneeuw Geesje Abels-Fransen Hollandse avond nieuwe stijl: Bij aftrap in het beste restaurant ter wereld Ton Rijnders UIT DE OUDE DOOS CURSUS- EN CONGRESAGENDA

September 2018

Editorial - De zomer voorbij, op naar het jubileum. Nu het prachtige weer (aldus de één) / de verzengende hitte (aldus een ander) uit Nederland is vertrokken en de meeste mensen hun koffers weer aan de spreekwoordelijke wilgen hebben gehangen, verschijnt de derde editie van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde in 2018. Hoewel de zomer zich normaliter kenmerkt als een tijd vol weinig relevant nieuws, waarin het moelijk is de derde editie van het Tijdschrift gevuld te krijgen met interessante artikelen, ging het de afgelopen tijd vlot met de ingezonden stukken en hebben wij naar onze mening een goedgevulde editie voor ons liggen. Bij deze het verzoek vooral te blijven inzenden! Afgelopen maand heeft de redactie de Adviesraad (zie het colofon achterin) gevraagd welke thema’s en onderwerpen er volgens hen ontbreken. De respons was divers, met vele suggesties voor allerlei onderwerpen. Indien er buiten de Adviesraad om nog suggesties zijn voor bepaalde onderwerpen, dan vragen wij u die met ons te delen, zodat het TvNG voldoende recht kan doen aan alle aspecten en alle praktijken die onze wetenschappelijke vereniging rijk is. Het vertrek van onze Vlaamse collega De Winter uit de redactie laat een plekje open voor een nieuw redactielid uit België. Na een korte zoektocht, is de redactie per 1 september gecompleteerd met collega dr. Gheysens van de Katholieke Universiteit Leuven. Wij zijn zeer verheugd dat de banden met onze zuidelijke buren aldus gehandhaafd kunnen worden en kijken uit naar de inbreng die collega Gheysens ongetwijfeld zal toevoegen. Zoals inmiddels gebruikelijk, zal de volgende editie (de vierde van het jaar) een themanummer zijn. U heeft vast al meegekregen dat het nummer uiteraard in het teken zal staan van het 50-jarig bestaan van de NVNG. Het themanummer is reeds in een vergevorderd stadium en zal zeker gestalte geven aan de viering van het jubileum op 14 december a.s. in de Efteling. De huidige editie van het Tijdschrift bevat een beschrijving van de stand van zaken van de PALLAS-reactor, interview met maar liefst twee onderzoekers die uitgelicht worden, een uitstekend overzicht van de recente ontwikkelingen betreffende de PSMA-PET/CT, een artikel over de vernieuwde visitatiemethode, een case report en meerdere proefschriften. Kortom, een nummer vol lezenswaardige stukken, met een mix van onderwerpen. Tot in 2019! Ben Bulten & Renato Valdés Olmos Hoofdredacteuren   INHOUD BESCHOUWING The PALLAS-reactor: a new horizon for nuclear medicine in the Netherlands H.J van der Lugt, T.M.H.E. Tielens, E.A.L Geldermans ONDERZOEKER IN DE KIJKER Marnix Lam “Op zoek naar een sleutelrol voor PET/CT beeldvorming bij het prostaatcarcinoom”  CASUSBESPREKING Detecteerbaar PSA ondanks radicale prostatectomie bij een patiënt met prostaatkanker: waarde van PSMA-PET en plaats in de huidige richtlijnen O.R. Brouwer, M.L. Donswijk, P.J. van Leeuwen, E. Vegt  BESCHOUWING De geschiedenis van visitaties: van een informeel bezoek tot de toetsing van normen V.R. Krones  ONDERZOEKER IN DE KIJKER Fijs van Leeuwen “Meerdere signalen in de operatiekamer kunnen detecteren en daarop navigeren ter geleide van robot-geassisteerde prostaatkankerchirurgie”  ERRATUM Erratum artikel ''De klinische impact van PET/CT resolutie modellering op de interpretatie van PET/CT studies bij patiënten met een maligne lymfoom"  CASE REPORT Clinical use of virtual reality for claustrophobia during PET/CT H. Adams  PROEFSCHRIFT Breathing and metal artefact reduction in combined PET/CT imaging C.S. van der Vos  Image guided surgery: clinical validation of lesion identification technologies and exploration of nerve sparing approaches G.H. KleinJan  Multiple aspects of plasma cell dyscrasia E. de Waal  Multimodal image-guided interventions using oncological biomarkers M.A. Stammes  DIENST IN DE KIJKER Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam P. Baars, S. Jap-A-Joe, F. Sivro  CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Juni 2018

Editorial - Het beeld bij het woord gevoegd, De nieuwe internetsite van het TvNG. Kortgeleden startte het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) een digitale Nieuwsbrief die naar verwachting viermaal per jaar zal worden verspreid onder haar abonnees, ongeveer zes weken na het verschijnen van de reguliere editie van het tijdschrift. Het initiatief van deze Nieuwsbrief gaat gepaard met het moderniseren van de website van het TvNG en heeft als doel belangrijk achtergrondnieuws onder de aandacht van haar lezers te brengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van links naar uitgebreide informatie of videomateriaal die op de internetsite van het TvNG te vinden zijn. Het gaat met name om interviews die het woord met beeld verrijken, ter illustratie van wat zich binnen de nucleair geneeskundige gemeenschap ontwikkelt. De lezer wordt kijker. De redactie van het TvNG wil haar lezers graag aanmoedigen om de website te bezoeken en hen tevens uitnodigen om bijdragen voor de Nieuwsbrief aan te leveren. Op de site zijn ook de reguliere edities van het TvNG vanaf 2007 te vinden. Voor nauwkeurige lezers een uitmuntende bron van informatie, ook voor auteurs in spe. Deze modernisering van het TvNG indt plaats op het moment dat het tijdschrift het vierde decennium van haar bestaan nadert. Geboren als Nucleair Geneeskundig Bulletin in 1979, heeft het tijdschrift door de jaren heen een belangrijke rol vervuld in de ontwikkeling en het consolideren van de nucleaire geneeskunde in Nederland. Ook wat betreft historische documentatie, dit jaar op de voorgrond naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG). In zekere zin zijn deze aspecten ook te vinden in de huidige editie van het TvNG. Ten eerste in het artikel gewijd aan de inaugurele rede van Roel Bennink bij de aanvaarding van de leerstoel Radiologie, in het bijzonder voor opleiding en onderwijs in nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie, aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ook in het interview van Adriaan Lammertsma naar aanleiding van zijn afscheidsrede afgelopen februari aan de Vrije Universiteit. Delen van de interviews van beide hoogleraren zijn ook als video’s te vinden op de site van het TvNG. Verder kijken wij in deze editie, in een stuk geschreven door de Imaging Werkgroep van de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON), naar de klinische impact van PET/CT resolutie modellering op de beeldinterpretatie bij patiënten met een maligne lymfoom. In een tweede beschouwing komt het toenemend gebruik van galliumgeneratoren in het licht te staan: deze generatoren spelen in diverse ziekenhuizen reeds een rol in de bereiding van radiofarmaca voor PET onderzoek bij het prostaatcarcinoom en neuroendocriene tumoren. Tenslotte besteden wij in dit TvNG aandacht aan het belang van een koolhydraatarm dieet ter vermindering van 18F-FDG myocarduptake, aan een vijftal proefschriften alsmede een afstudeerproject, aan een verslag betreffende een EANM Focus meeting en aan de samenvattingen van de vrije inzendingen gepresenteerd op het wetenschappelijk voorjaarssymposium van de NVNG. Omstreeks de deadline van deze editie bereikte de aankondiging van het lustrumsymposium van de NVNG de redactie. Niet alleen internationale gastsprekers maar ook de fantasieprikkelende locatie zoals de Efteling zullen speciaal gestalte geven aan het evenement dat op 14 december zal plaatsvinden. Ook het TvNG zal aanwezig zijn om het themanummer betreffende hoogtepunten en mijlpalen van de nucleaire geneeskunde gedurende 50 jaar NVNG te presenteren. Een mooi perspectief. Renato Valdés Olmos & Ben Bulten Hoofdredacteuren   INHOUD ORATIE Inaugurele Rede Prof. Dr. Roel Bennink; Het geheim - Samen opleiden voor de toekomst R. Bennink  BESCHOUWING De klinische impact van PET/CT resolutie modellering op de interpretatie van PET/CT studies bij patiënten met een maligne lymfoom HOVON Imaging Werkgroep  ORIGINEEL ARTIKEL Is het voorschrijven van dieetmaatregelen en verlengd vasten ter vermindering van de fysiologische 18F-FDG uptake in het myocard succesvol? M.J. Roef BESCHOUWING Status update galliumgenerator geregistreerd, de implicaties N. Bouwman AFSCHEIDSREDE Afscheidsrede prof. dr. Adriaan Lammertsma; Nog steeds… A. Lammertsma  PROEFSCHRIFTEN 213Bi-DOTATATE for targeted alpha therapy in neuroendocrine tumours H.S. Chan Diffusion-weighted MRI and 18F-FDG PET/CT in head and neck cancer: prediction and response evaluation C.S. Schouten FDG PET/CT in severe infectious diseases and fever of unknown origin I.J.E. Kouijzer Exploring new molecular imaging concepts of prostate cancer M. Wondergem New possibilities for molecular imaging and intervention in breast cancer and other female malignancies A. Collarino MBRT AFSTUDEERPROJECT Dosisreductie zonder verlies van diagnostische informatie door middel van een enkele attenuatiecorrectie CT scan bij een myocardperfusiescintigrafie S. Groenen ABSTRACTS VOORJAARSSYMPOSIUM NVNG Wetenschappelijk Voorjaarssymposium van de NVNG “Prostaatcarcinoom: een update”  ONDERWIJS IN DE KIJKER EANM Focus Meeting: “Molecular Imaging and Theranostics in Prostate Cancer” W. Noordzij CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Maart 2018

Editorial - De PALLAS-reactor. Een sprong in het bassin? Eind januari bereikte ons het bericht dat de Stichting voorbereiding PALLAS-reactor de aanbestedingsprocedure voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe bassinreactor in Petten heeft afgerond. Het Argentijns-Nederlandse bedrijf ICHOS heeft de langdurige procedure – het besluit om de huidige hogefluxreactor (HFR) te vervangen stamt reeds uit 2012 en de aanbestedingsprocedure startte in 2015 – het succesvolst van de drie consortia volbracht en mag de volgende fase in. Volgens voorzitter van der Lugt van de Stichting PALLAS heeft ICHOS laten zien “een zeer capabel bedrijf [te zijn], dat de veiligheid en succesvolle uitvoering van de projecten garandeert, waarbij de vastgestelde deadlines worden gehaald en de overeengekomen budgetten niet overschreden worden”. Geruststellend nieuws, want dit brengt de realisatie van de nieuwe reactor en de stabiele productie van medische isotopen weer een stukje dichterbij. Zaak is echter wel dat er voldoende snelheid in het project blijft zitten om de gestelde deadline van 2025 te halen. Zoals bij alle (grote) projecten, is het niet ondenkbaar dat er een kink in de kabel komt die de oplevering van de nieuwe reactor ernstig vertraagd. Dit zou zeer onwenselijk zijn, omdat het onduidelijk is of de toenemende vraag naar medische isotopen, bij een afnemende productie in de HFR, wel opgevangen kan worden door buitenlandse productie of productie op kleinere schaal. Daarnaast is een kritische blik op de financiën geen overbodige luxe. De geraamde kosten van het gehele project benaderen een half miljard en de financiering geschiedt gecombineerd publiek-privaat. Stichting PALLAS heeft een, naar eigen zeggen, solide business case in elkaar gezet voor de financiering van het private gedeelte en is nu bezig investeerders te benaderen. Het is uiteraard de vraag welke investeerders dit zullen zijn en welk effect dit heeft op de uiteindelijke marktprijs van de te leveren producten. Desondanks is dit een hoopvolle ontwikkeling die we de komende jaren op de voet zullen volgen. Hopelijk zal ICHOS zich aan zijn beloften houden... Ondertussen kijken wij in dit Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) naar innovatie op iets kortere termijn (of die al heeft plaatsgevonden): in de huidige editie is er aandacht voor originele artikelen betreffende uptakemetingen en imaging van Alzheimer, een beschrijving van de IMPACT studie over het personaliseren van de behandeling van mammacarcinoom, een casusbespreking die de nieuwe richtlijn mammacarcinoom onder de aandacht brengt en een Dienst in de Kijker over het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. Bovendien zijn er vele proefschriftsamenvattingen vanuit het hele land: geconcludeerd kan worden dat onze recente oproep zin heeft gehad. Aan promovendi (en hun promotoren) blijft evenwel de boodschap: wij ontvangen zeer graag de samenvatting van uw proefschrift! Verder bespreken wij de abstracts van de afgelopen wetenschappelijke vergadering en is er speciale aandacht voor de Woldring prijs. Naast inhoudelijke innovatie, is er ook aandacht voor innovatie op estetisch vlak: sinds het afgelopen thema-nummer is de complete layout van het Tijdschrift vernieuwd. Hopelijk valt dit in de smaak, zo niet, licht ons in, maar de redactie is in elk geval blij met het eindresultaat. Ook heeft onze uitgever hard gewerkt aan een update van de website en de digitale beschikbaarheid van het TvNG. Hoewel dit proces nog niet geheel afgerond is, zijn de eerste voortekenen hier eveneens gunstig. Wij houden u op de hoogte! Helaas is het niet louter optimisme: in dit nummer zijn er wederom een tweetal ‘In memoriam’ voor gerespecteerde collega’s die ons recent zijn ontvallen, Anne Paans en Clemens Ticheler. Wij danken hen voor de inzet voor de Nucleaire Geneeskunde in de afgelopen jaren en de wijze waarop zij innovatie door de jaren heen mede mogelijk hebben gemaakt. Ben Bulten en Renato Valdés Olmos Hoofdredacteuren   INHOUD ORIGINEEL ARTIKEL Klinische toepassing van 18F-florbetaben amyloïd-β PET op de geheugenpolikliniek B. de Kwaasteniet, J. de Klerk, J.P. Esser, T. Raaijmakers ORIGINEEL ARTIKEL Thyroid uptake measurements with the CoTI device, accuracy in practical use E. Kranenborg, J. Habraken, C. van Gils, A. Gelderblom, R. van der Boor CASUSBESPREKING Diagnostische dilemma’s bij okselklierpositieve borstkanker: de nieuwe Nederlandse Borstkanker richtlijn onder een vergrootglas R. Raghoo, L. Pereira Arias-Bouda WOLDRINGPRIJS IN DE KIJKER Woldring Prijs 2017: hybride aanpak koppelt radiogeleide chirurgie aan fluorescentie in de operatiekamer  PROJECT IN DE KIJKER De IMPACT-studies: molecular imaging met PET tracers in de oncologie  PROEFSCHRIFTEN Investigating neurobiological mechanisms underlying comorbid cognitive symptoms in psychosis and substance use C. Vingerhoets  123I-mIBG assessed cardiac sympathetic activity: standardising towards clinical implementation D. Verschure Innovative approaches to understanding the neurobiology of psychosis G. Bakker  Tumour characterisation using radiolabelled anti-cancer drugs in NSCLC patients I. Bahce  Breast cancer tailored staging using molecular imaging S. Teixeira  Multiparameter en multimodale beeldvormende technieken in gemetastaseerd colorectaal carcinoom in de lever E. ter Voert  Side effects after PRRT with 177Lu-DOTATATE H. Bergsma  ABSTRACTS NAJAARSSYMPOSIUM NVNG Technische ontwikkelingen in de radiotherapie  ADDENDUM Workshop Lymfoom: de Lugano classificatie  DIENST IN DE KIJKER Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen  IN MEMORIAM Anne M.J. Paans Clemens H.J.M. Ticheler  CURSUS- EN CONGRESAGENDA