Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
1|...|11|12»

Maart 2007

Van de Redactie - Het is mooi geweest . . .  Wie ‘op leeftijd’ komt heeft veel om op terug te zien. Dat geldt ook voor uw hoofdredacteur, die -voor zover hij zich kan herinneren-in 1988 toetrad tot de redactie van dit Tijdschrift (of was het zelfs nog het Nucleair Geneeskundig Bulletin?) en in 2002 Hans van Isselt opvolgde als hoofdredacteur. En er valt een hoop terug te zien! Ellinor Sokole gaf ons een prachtig historisch overzicht van de meest in het oog vallende ontwikkelingen. Op zich al genoeg stof voor een heel nummer. Nucleaire Geneeskunde mag terugkijkend gekenmerkt worden door fasen van hollen en stilstaan.Wat somber ingestelde mensen zagen een dreiging van achteruitgang maar zover is het nooit gekomen. We werden niet overgenomen door de radiologie, werden niet vervangen door CT noch ingehaald door MRI. Steeds opnieuw bleek weer dat Nucleaire Geneeskunde levensvatbaar en veerkrachtig was. Niet continu maar toch wel met regelmaat kwamen er nieuwe technieken en onderzoeksgebieden. Dat mag ook blijken uit de toename van oorspronkelijke artikelen die aan het Tijdschrift worden aangeboden en aan het aantal uitgekomen proefschriften met nucleaire onderwerpen. Omzien is eenvoudig, eenvoudiger dan vooruitzien. Tien jaar geleden kon al niet voorspeld worden hoe het vak er in 2007 uit zou zien, hoe het er uit zal zien in 2017 is nog moeilijker. De nucleair-geneeskundige wereld mag zich gelukkig prijzen dat in alle geledingen jonge en enthousiaste practici, wetenschappers en nucleaire werkers te vinden zijn die hun schouders er onder willen zetten om Nucleaire Geneeskunde verder uit te bouwen. Ook voor ons Tijdschrift geldt dit: van een eenvoudig periodiek is het uitgegroeid tot nog net geen glossy, maar wel een fraai ogend en goed leesbaar vaktijdschrift dat verspreid en gelezen wordt in het hele Nederlandstalige vakgebied. Vormgeving en afwerking zijn bij de uitgeverij Kloosterhof in goede handen en dit maakt werving van adverteerders ook weer eenvoudiger. Als hoofdredacteur heb ik dan ook geen zorgen voor de toekomst van het Tijdschrift. Ik geef het roer na 5 jaar met een gerust hart over omdat ik zeker weet dat we met Lioe-Fee de Geus-Oei als nieuwe hoofdredacteur een fantastisch goede stuurman hebben gevonden. Zij is al jaren lid van de redactie, heeft een paar jaar de voorpagina van het Tijdschrift kunstzinnig opgesierd en vele publicaties beoordeeld en afgehandeld. Met steun van de zittende redactieleden en de uitgever zal het haar zeker lukken om ons Tijdschrift nog verder uit te bouwen. Ze heeft ideeën genoeg!! Daarom kan ik u zeggen: Het wordt steeds mooier! Peter van Urk scheidend hoofdredacteur   INHOUD Kwaliteitscontrole en Klinische Fysica: Bijdrage aan de nieuwe Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde 2007 Sara H Muller, NKI-AVL, Amsterdam Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde 2007 Peter Barneveld Preklinische PET: de fysische aspecten  A.T.M.Willemsen, J.R. de Jong, A.M.J. Paans Molecular imaging techniques for assessing the lymph node status in prostate cancer patients: Comparison between Ferumoxtran-10 enhanced MRimaging and 11C-Choline PET Satoru Takahashi, Jelle O Barentsz VAN DE REDACTIE Afscheid Peter van Urk, hoofdredacteur ORATIE Translationele Fysica Dr. A.M.J. Paans PROEFSCHRIFTEN In vivo PET assay of functional P-gp in the blood-brain barrier G. Luurtsema The Hearing Brain in Males and Females L. Ruytjens Onderzoek naar de waarde van 18FDG-PET in longkanker: Van theorie naar praktijk. Harm van Tinteren ABSTRACTS Symposium ter ere van de oratie van Prof. Paans Afscheidssymposium Dr. H.Y. Oei Koninklijke onderscheiding en bronzen Erasmus beeld voor Dr. H.Y. Oei BOEKBESPREKING MOET JE NOU EENS KIJKEN?! DIENST IN DE KIJKER AANKONDIGINGEN MEDEDELINGEN VANUIT DE VERENINGINGEN CURSUS- EN CONGRESAGENDA