Menu Filters

Uitgaven

Het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (TvNG) is een Nederlandstalig kwartaalblad dat wordt verspreid onder de leden van de aangesloten beroepsverenigingen in Nederland en België en onder belangstellenden die zich als abonnee hebben aangemeld. Doelstelling van het tijdschrift is het bevorderen van discussie en uitwisselen van kennis tussen beroepsbeoefenaren in de nucleaire geneeskunde.
1|...|14|15|16

Juni 2011

REVIEW ARTIKEL New [18F]radiofluorination methods Dr. A.D. Windhorst CASE REPORT PET/CT characteristics in the diagnosis of an endobronchial lipomatous hamartoma: a case report Dr. F.M. van der Zant OPLEIDINGEN E-learningsplatform voor nucleair geneeskundigen en AIOS gelanceerd Dr. R.H.J.A. Slart PROEFSCHRIFT Advanced monitoring of targeted therapy in cancer Dr. I.M.E. Desar Sentinel nodes in complex areas: innovating radioguided surgery Dr. L. Vermeeren Synthesis and evaluation of radiolabeled peptide multimers for tumor targeting Dr. ir. C.-B. Yim Strategies to reduce uptake of radiolabeled peptides in the kidneys Dr. E. Vegt Surgical implications of novel PET technologies in breast cancer, lung cancer and melanoma Dr. T.S. Aukema Radiolabelled monoclonal antibodies for molecular imaging of chronic inflammatory diseases Dr. G. Malviya PET and SPECT imaging of bone marrow disorders Dr. A. Agool BIJZONDERE CASUS Incidental colonic 18F-FDG uptake: colonic cancer detected in a patient with locally advanced breast cancer ABSTRACTS Wetenschappelijke Vergadering van de NVNG KLINISCHE TRAIL  The SYMPATHETIC study DIENST IN DE KIJKER Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), Gouda CURSUSEVALUATIE MEDEDELINGEN UIT DE VERENIGINGEN CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Van de Redactie Future in motion Dat ik trots ben op ons vak wist u natuurlijk al. Maar dat ik vind dat ons vak kracht heeft, en wel een middelpuntzoekende kracht, klinkt u misschien als grootheidswaanzin in de oren. Laat ik mijn standpunt eens grondig onderbouwen. Alle ziektes ontstaan door moleculair biologische veranderingen op celniveau, ten gevolge van een al dan niet bekende genafwijking. Waar wij tot dusver vooral in geïnteresseerd waren, zijn morfologische veranderingen die dus eigenlijk secundair zijn aan moleculair biologische veranderingen. En dat laatste is nu juist waar onze kracht ligt. Hoe langer hoe meer nieuwe generatie geneesmiddelen grijpen in op deze moleculair biologische veranderingen. Op dit punt kunnen wij als vakgebied van groot maatschappelijk èn economisch belang zijn. Door deze nieuwe geneesmiddelen radioactief te labelen kunnen we ervoor zorgen dat de farmacokinetiek in vivo gevisualiseerd en gekwantificeerd kan worden. We kunnen de imaging biomarkers gebruiken om upfront de geschikte patiëntenpopulaties te selecteren, zodat geneesmiddelen niet meer in de verkeerde c.q. ongevoelige patiëntenpopulaties getest worden. We kunnen farmacokinetische eindpunten definiëren, wat resulteert in dosering op basis van maximale receptorsaturatie. Proefpersonen hoeven niet langer belast te worden met onnodige bijwerkingen tengevolge van bepaling van de maximum tolereerbare dosis. Klinische trials kunnen bekort worden, doordat overleving geen eindpunt meer hoeft te zijn. Dit zorgt ervoor dat de kosten van nieuw te ontwikkelen geneesmiddelen drastisch teruggebracht kunnen worden en uiteindelijk veel vlotter en voor een lagere prijs beschikbaar zijn voor de patiënt. De patiënten krijgen therapie op maat, omdat zij met onze tools nauwkeurig geselecteerd worden voor het medicament, waarvan zij met grote waarschijnlijkheid profijt zullen hebben. Er zal geen geld en kostbare tijd meer verloren gaan en de patiënt zal niet meer hoeven te lijden onder de onnodige bijwerkingen van ineffectieve therapie. Therapie veranderingen zullen niet meer gebaseerd zijn op algemene protocollen, maar zullen geleid worden door de moleculair biologische veranderingen die optreden tijdens het vorderen van de desbetreffende ziekte en soms zelfs onder invloed van geneesmiddelen. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Maar hoe labelen wij die nieuwe geneesmiddelen dan en met welke isotopen? Fluor-18 is zeer geschikt voor het labelen van o.a. nieuwe “small molecule“ farmaca vanwege de ideale halfwaardetijd en de optimale positron energie. Klinkt eenvoudiger dan het is, want diezelfde halfwaardetijd kan ook nadelig zijn voor de radiochemische opbrengst. Je denkt dat de oplossing zit in het gebruik van snellere reactietechnieken, maar dat kan weer resulteren in bij-reacties en afbraak van het reactie product. Om deze en andere problemen op te lossen zijn nieuwe synthesemethoden vereist. Het hoofdartikel van Dr. Windhorst en Prof. Elsinga laat u de nieuwe mogelijkheden zien. Sommigen zijn zo nieuw dat we ze misschien zelfs futuristisch mogen noemen. Ik zal u niet langer ophouden, want ik voel dat u popelt om dit artikel te gaan lezen! Lioe-Fee de Geus-Oei, Hoofdredacteur

Maart 2011

BESCHOUWING De robot in het PET centrum Dr. V. Caveliers CBO RICHTLIJN Richtlijn Oesofaguscarcinoom Dr. G.W. Sloof PROEFSCHRIFT Cytoreductive Surgery and Radioimmunotherapy to treat Peritoneal Carcinomatosis of Colorectal Cancer Dr. F. Aarts 22q11 deletion syndrome and neurotransmitter systems in unchallenged and challenged conditions Dr. E. Boot Radionuclide Imaging of Angiogenesis Dr. T.H. Stollman Positron Emission Tomography in Staging and Surveillance of Oral and Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma Dr. C.A. Krabbe Adjuvant radioimmunotherapy in experimental colorectal cancer Dr. G.M. de Jong  18F-FDG PET in patients with colorectal liver metastases Dr. B. Wiering 18F-FDG PET in sarcoidosis Dr. R.G.M. Keijsers KLINISCHE TRIAL 16α-[18F]-17ß-estradiol (FES)-PET imaging of ER density to guide and improve tailored therapy for acquired antihormonal resistant breast cancer BOEKBESPREKING Atlas of Nuclear Cardiology CURSUSEVALUATIE WINNAAR VAN DE WOLDRING PRIJS 2010 ABSTRACTS BIJZONDERE CASUS MEDEDELINGEN UIT DE VERENIGINGEN CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Van de Redactie The Devil is in the detail De laatste maanden heeft in het teken gestaan van een aantal redactionele verschuivingen. En omdat redactieleden de motor zijn achter de totstandkoming van ons blad hecht ik eraan de gaande en komende redactieleden zeer te bedanken voor hun geleverde en te leveren bijdragen. Het valt op dat de nieuwe leden snel zijn ingewerkt. Ons team voelt weer als vanouds compleet. Nu we toch een kijkje achter de schermen nemen wil ik graag stilstaan bij het redactie werk, want ondanks de almaar verbeterende software blijft er heel veel handwerk nodig. Ons vak wemelt bijvoorbeeld van de afko’s, die de eerste keer voluit geschreven dienen te worden. In verband met uniformiteit spraken we af dat we voor 99mTc kozen en niet voor [Tc-99m]. Maar wat doen we met de vierkante haken bij (R)-carbon-11 [1-(2-chlorophenyl)-N-methyl-N-(1-methyl-propyl)-3-isoquinolinecarboxamide] oftewel (R)-11C-PK11195 en 18F-FDDNP, voluit 2-(1-{6-[(2-fluor-18 fluoroethyl) (methyl)amino]-2-naphthyl}ethylidene)malononitrile? Juist ja, u begrijpt het al… maar waarom dit geneuzel zult u denken? We hebben ons ten doel gesteld in aanmerking te komen voor PubMed kwalificatie. Wat dan vanzelfsprekend als belangrijkste criterium geldt is de inhoud van de artikelen over een langere periode. Met vier jaargangen, en dan met name de vier hoogkwalitatieve themanummers, denken we dat de tijd rijp is om het selectie proces in te gaan. Nog een voorwaarde is consistentie op lay-out, interpunctie, schrijfwijze etc. Dit zeer arbeidsintensieve klusje valt helaas niet te automatiseren en doet denken aan het aloude letterzetten uit vervlogen tijden, waardoor de Devil inderdaad vaak in de details zit. Maar goed, in iedere tuin moet onkruid gewied worden en om dat te beperken proberen we tools te ontwikkelen die daarbij behulpzaam zijn, zoals de auteursrichtlijn die u zorgvuldig de weg wijst en de EndNote en Reference Manager Sjablonen die op de NVNG website te vinden zijn. Er moest een formeel redactiestatuut komen en het werd noodzakelijk dat er niet één maar twee reviewers de oorspronkelijke artikelen beoordeelden. Ik merk dat het een feitelijk woordje is wat ik tot u richt deze keer. Dan wil ik ook deze wetenschap met u delen, formeel viel ons Tijdschrift onder de Stichting ter Bevordering van de Nucleaire Geneeskunde, maar nu deze opgeheven is vallen wij sinds januari juridisch onder de NVNG, uiteraard met instemming van de andere door de SBNG vertegenwoordigde verenigingen. Dat ons Tijdschrift nu een officiële uitgave van de NVNG geworden is zal inhoudelijk echter niet merkbaar zijn, omdat de andere verenigingen onveranderd vertegenwoordigd blijven in de redactie. We hopen dat dit inkijkje in het redactiewerk u geamuseerd heeft. Lioe-Fee de Geus-Oei, Hoofdredacteur

December 2010

The High Flux Reactor in Petten resumes the vital roles of production of medical radioisotopes and nuclear research E.J. de Widt, MSc Covidien’s role in the supply chain of Molybdenum-99 and Technetium-99m generators F. de Lange, MSc How to make nuclear medicine a killer app for medical imaging? J.F. Verzijlbergen, MD, PhD The economics of the Molybdenum-99/Technetium-99m supply chain  An increase in the sales price at the reactor level might be unavoidable H.J.J. Seeverens, MD Alternative methods for producing Molybdenum-99 Prof. D.M. Lewis Molybdenum-99 supply shortage: is cyclotron-produced Technetium-99m a realistic alternative? R.G. Zimmermann, PhD Delft University of Technology working on short and long-term solutions to the molybdenum crisis Prof. H.Th. Wolterbeek PALLAS : the new nuclear research reactor in the Netherlands B. van der Schaaf, MSc Service in the spotlight Department of nuclear medicine and molecular imaging, University Medical Center Groningen A.W.J.M. Glaudemans, MD SOCIETAL NOTICES COURSES & CONFERENCES   Editorial The good news or the bad news first? Well, we had many crises the past years and some of them are still continuing. Dear reader, we decided to analyse in-depth the latest crisis on molybdenum production. Because of its importance and world-wide impact, we invited both national and international professionals to make their contribution. Consequently, this issue is published in English. We have got good news and bad news for you. To start with the good: Molybdenum-99, the raw material generally used for the production of our beloved Technetium-99m, is now once again widely available for nuclear medicine purposes. The bad news is, however, that without structural changes, the current and future supply chain of this essential isotope is far from guaranteed. For this Special Issue ten outstanding professionals were asked to describe the causes of the shortages and how they were dealt with, to analyse the underlying economics, and to suggest improvements and alternatives that may help prevent or alleviate future crises. De Widt, as manager of Irradiation Services, was directly involved in the repair project and restart of the High Flux Reactor (HFR) in Petten. HFR is a key supplier of medical isotopes, covering about 70% of the European demand. It is the world’s second largest supplier of Molybdenum-99, right after National Research Universal Chalk River in Canada. De Widt provides us with a very personal eye-witness and project manager’s report of the recent outage of the HFR and the unique repair project that finally returned it to full production last September. De Lange, site director at Covidien’s Petten plant, describes the short-term shortage impact and the way the Molybdenum-99 processing industry has dealt with it. He even successfully called in Maria’s help, Maria being the Polish research reactor Covidien recently contracted into the supply chain. During the latest crisis, Verzijlbergen, as president and spokesman of the Dutch Society of Nuclear Medicine, was closely involved in communication about the Molybdenum-99 shortages. He discusses alternatives to the use of Technetium-99m labeled tracers. Although conversion towards PETtechniques might reduce our dependency on Technetium-99m to some extent, Technetium-99m labeled agents will still remain the workhorse of Nuclear Medicine for many years, he reveals. In his article Seeverens presents a summary of the recent report of the High-level Group on the security of supply of Medical Radioisotopes. This international group of 20 experts analysed the economics of the current Molybdenum-99 supply chain and came up with a number of highly relevant conclusions and suggestions. As former medical specialist and current policy advisor within the Dutch government, Seeverens gives his personal opinion on the report. Three separate contributions, by Lewis of CERN, Zimmermann and Geets of IBA and Wolterbeek of Delft University of Technology, discuss several alternative methods for producing Molybdenum-99. A variety of methods, in various states of maturity and feasibility, is summarized. Recently Delft has offered to make its research reactor available for back-up Molybdenum-99 production, using conventional fission of Uranium-235 targets. A novel production method Delft is investigating might eliminate the need for Uranium-235 targets in the future. This in-depth analysis is concluded by Van der Schaaf and De Jong who present PALLAS, the projected successor of the aged High Flux Reactor in Petten. They report on the progress made towards its realisation. We hope this Special Issue will illuminate the way forward to a stable long term supply of all medical isotopes. Editors-in-Chief of this Special Issue Bertjan Arends Nuclear medicine physicist, Catharina-ziekenhuis, Eindhoven, Filiz Celik Nuclear medicine physician, Deventer Ziekenhuis, Deventer,  

September 2010

WETENSCHAPPELIJKE PRESENTATIE DUTCH OESOPHAGEAL CANCER GROUP Toepassingsmogelijkheden van PET of PET/ CT bij slokdarmcarcinoom Prof. dr. J.Th.Plukker KLINISCHE LES Asymmetric ischiopubic synchondrosis in case of non traumatic hip complaints: a dilemma for the imaging specialist? Drs. L.A. de Leeuw ORATIE Plooibare hersenen Prof. dr. J. Booij PROEFSCHRIFT Immune responses in ovarian cancer patients treated with intraperitoneal yttrium-90 labeled HMFG1 Dr. A.L.M. Oei Imaging Alzheimer’s disease pathology in vivo: towards an early diagnosis Dr. N. Tolboom OPLEIDINGEN Implementatie E-learningsplatform voor nucleair geneeskundigen (i.o.) Dr. R.H.J.A. Slart Implementatie van e-learning voor studenten Prof. dr. M. Gotthardt E-learning als onderdeel van het moderniseringsproces binnen het opleidingscontinuüm van medisch specialisten: het VUmc Digital Imaging Skills Lab Prof. dr. E.F.I. Comans Technische geneeskunde: een nieuwe discipline binnen de nucleaire geneeskunde Onderwijsinnovatie in Utrecht Integratie nucleaire geneeskunde en radiologie Drs. J.A.F. de Jong KLINISCHE TRIAL I-131 Remnant Ablation in Differentiated Thyroid Cancer - optimal treatment with maximal outcome BOEKBESPREKING Principles and Practice of PET and PET/CT DIENST IN DE KIJKER Isala Klinieken MEDEDELINGEN UIT DE VERENIGINGEN CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Van de Redactie Een leven lang leren Dit enkele jaren terug gekozen Europees onderwijsadagium is van toepassing op een groot deel van de inhoud van dit nummer. Natuurlijk, onze beroepsgroep is van oudsher gewend en getraind om in gesprek met elkaar tijdens overdracht, refereeravonden, congressen en andere nascholingsactiviteiten onze medische kennis te verversen en uit te breiden, maar in iedere tijd vinden innovaties plaats in de manier waarop dat gestalte krijgt. Niet alleen het ‘wat’ verandert en vernieuwt, maar ook het ‘hoe’. Nieuwe didactische inzichten volgen oude op en nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden om kennis aan te bieden, te vergaren en te toetsen. Was het vroeger gebruikelijk om in een 4-jarige meester-gezelverhouding ‘learning on the job’ het vak je eigen te maken, hoe anders wordt dat de komende tijd met een 5-jarige competentiegerichte opleiding waarin de AIOS samen met de opleider een bijna individueel opleidingsplan samenstelt waarin multimodality imaging veel meer centraal komt te staan. Over multimodality imaging gesproken, in het stuk van collega de Jong kunt u lezen dat inmiddels al tijdens het basiscurriculum geneeskunde in Utrecht sprake is van geïntegreerd onderwijs ‘beeldvorming’, waarin ons vak zeer ruim aan bod komt. En ook tijdens een 6 weken durend co-schap beelvorming is het mogelijk om gedurende 2 weken een zeer gestructureerde stage nucleaire geneeskunde te lopen. Al met al een mooie kweekvijver om de Nachwuchs van enthousiaste en getalenteerde toekomstige collega’s te faciliteren. Tevens binnen de context van ‘onderwijsinnovaties’ treft u drie artikelen in het kader van E-learning waarbij zowel studenten, AIOS, alsook gearriveerde medisch specialisten op moderne wijze geaccrediteerd onderwijs kunnen volgen. Deze benchmarkingprogramma’s zorgen ervoor dat u kunt zien welk kennisniveau er van u verwacht wordt, hoe u presteert ten opzichte van collega’s en wat uw vorderingen in de tijd zijn. Wilt u het onderwijs individueel, tijd- en plaatsonafhankelijk volgen, of prefereert u ‘blended learning’ en ‘Skills Lab sessies’? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden door de enorme inspanningen van enkele collega’s. Maar zoals u in het stuk van collega Slart kunt lezen kunt u hier binnenkort zelf ook een bijdrage aan leveren. Over onderwijsinnovaties gesproken, wie heeft nog niet kennis gemaakt met onze nieuwe collega, de ‘technisch geneeskundige’? Was deze tot voor kort waarschijnlijk nog stagiair, inmiddels hebben de eerste afgestudeerden de weg naar de arbeidsmarkt gevonden. En wat zijn ze gewild! In dit nummer geven twee jonge klare technisch geneeskundigen toelichting op het studiecurriculum en laten zij zien hoe zij hun kennis toepassen in hun eerste baan. Lioe-Fee de Geus-Oei, Hoofdredacteur

Juni 2010

OORSPRONKELIJK ARTIKEL Suppression of 18F-FDG myocardial uptake using a fat-allowed, carbohydrate-restricted diet Drs. H. Balink Changes in 18F-FDG distribution in skeletal muscles and viscera in a case of cerebral palsy as shown on PET scan Prof. dr. I Goethals De acute afhandeling van stralingsongevallen in ziekenhuizen: een voorstel Drs. J.J.J. Borm Samenvatting VMS thema ‘Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen’ H.A. Nienhuis-Brands FORUM Ingezonden brief Dr. O.E. Nieweg PROEFSCHRIFT Quantification of brain PET studies Dr. M. Yaqub Optimal reconstruction algorithms for high-resolution PET Dr. F.H.P. van Velden Myocardial Perfusion Studies in Abnormal Ventricular Activation Dr. T.J.F. ten Cate Validation of PET imaging for non-invasive characterization of head and neck tumors Dr. E.G.C. Troost BIJZONDERE CASUS Primaire progressieve afasie E-BOEKRECENSIE Geschiedenis schildklierdiagnostiek en therapie, Hans van Isselt ABSTRACTS Wetenschappelijke Vergadering van de nvng DIENST IN DE KIJKER St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein IN MEMORIAM Dr. Hwie Song Han, 1931-2010 MEDEDELINGEN UIT DE VERENIGINGEN CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Van de Redactie Primeur: de eerste TvNG e-book publicatie! Ik ben er trots op dat in de geschiedenis van ons tijdschrift heden de eerste e-book publicatie, getiteld “The philosophy of science: a history of radioiodine and nuclear medicine” (http://www.nvng.nl/tijdschrift/vanisselt.history.html), verschenen is. Eén van mijn illustere voorgangers, oud-hoofdredacteur Hans van Isselt schrijft deze primeur op zijn naam. Na een uitvoerig – of moet ik zeggen: doorwrocht – exposé ontrolt hij op zeer boeiende wijze het historisch discours van ons vakgebied. Vanzelfsprekend passeren alle grote namen uit de wetenschapsgeschiedenis van de nucleaire geneeskunde de revue. Tot slot eindigt van Isselt zijn imposante e-book met een paar filosofisch-politiek getinte gedachten waarin hij de sprong maakt naar de nabije toekomst. Hij beperkt zich hierdoor dus niet alleen tot een enumeratie van historische feiten en fascinerende vertellingen, maar opent een aantal zeer interessante vensters naar de toekomst. Gelet op de lancering van een aantal innovatieve gadgets deze maand (de i-pad, de n-pad en wie weet wat nog meer) een goede gelegenheid om het e-book op die wijze tot u te nemen. Van een heel andere orde, maar evenzeer een standaard werk wat u gelezen moét hebben, is het stuk van Judocus Borm, één van de weinige niveau-2 stralingsdeskundigen uit ons vakgebied die ons land telt, inzake de acute afhandeling van stralingsongevallen in ziekenhuizen. Hij bepleit een generieke aanpak die u binnen de rampenbestrijdingsplannen van uw ziekenhuis bijna één op één een plek kunt geven. Collega Borm verdient hulde aangezien hij dit stuk zonder auteursrechten ons allen ter beschikking stelt. Op de scheidslijn van de ARBO- en milieudienst en de Chemische Biologische Radiologische en Nucleaire security (CBRN-security) ligt hier werkelijk een prachtig uitgewerkt panklaar plan. Indien wij de suggesties van collega Borm ter harte nemen en zijn adviezen implementeren, zijn wij maximaal voorbereid op ernstige calamiteiten. De realiteit van de afgelopen jaren doet ons helaas beseffen dat wij onze ogen niet kunnen sluiten voor onverwachte hinderlijke interventies, maar dat wij op de juiste wijze voorbereid moeten zijn. Dat mag de samenleving van ons verwachten. Het thema veiligheid heeft op het ogenblik veel landelijke aandacht. Eén van de tien thema’s uit het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) programma, te weten “Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen” wordt door Gonda Nienhuis-Brands en Wendy Schreurs heel praktisch uitgewerkt. Ongetwijfeld heeft eenieder van u, die in het bezit is van een hybride scanner (PET/CT dan wel SPECT/CT), hier al ruim aandacht aan geschonken, maar wellicht biedt dit stuk aanknopingspunten om uw protocollen verder aan te scherpen. Met deze en nog vele andere interessante bijdragen, hopen wij weer een betekenisvolle editie voor u samengesteld te hebben. Lioe-Fee de Geus-Oei, Hoofdredacteur

Maart 2010

OORSPRONKELIJK ARTIKEL Optimizing administered FDG dose for PET imaging Dr. J.A. van Dalen Yttrium-90-radioembolisatie ter behandeling van niet-reseceerbare levermaligniteiten: nieuw in Nederland! Dr. M.G.E.H. Lam Uitvoering van de schildwachtklierprocedure bij het mammacarcinoom in Nederland, een enquête Dr. G.M.M. Gommans Surgical treatment of a hyperparathyroid crisis; a case report Dr. R.J.J. Knol CBO-RICHTLIJN Landelijk CBO richtlijn ‘Pijn bij Kanker’: Gebruik van radionucliden bij pijnlijke skeletmetastasen Dr. J.M.H. de Klerk OPLEIDINGEN Opleiding en deskundigheidsgebied klinisch fysicus bij wet geregeld Ir. A.J. Arends PROEFSCHRIFT Improving radionuclide therapy in prostate cancer patients with metastatic bone pain Dr. M.G.E.H. Lam Preklinische studies aan holmium-166 poly(L-melkzuur) microsferen voor radioembolisatie van de leverslagader Dr. M. Vente Radiotracer imaging in PD; value of in vivo presynaptic dopaminergic measures in animal models and human disease Dr. S.A. Eshuis Radiopharmaceutical and clinical aspects of sentinel lymph node procedures in breast cancer patients Dr. G.M.M. Gommans Differentiated Thyroid Carcinoma Nuclear Medicine Studies Dr. R.B.T. Verkooijen Image derived input functions for cerebral PET studies Dr. J.E.M. Mourik ABSTRACTS Wetenschappelijke Vergadering van de nvng KLINISCHE TRIALS DIENST IN DE KIJKER Deventer Ziekenhuis CURSUSEVALUATIE MEDEDELINGEN UIT DE VERENIGINGEN CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Van de Redactie Klifio’s……………..! Heel graag presenteren wij weer een rijk gevuld, maar vooral boeiend nummer met een veelheid aan interessante artikelen en andere bijdragen. Kon u vorige keer lezen over de modernisering van de opleiding nucleaire geneeskunde voor AIOS, nu presenteert Ir. A.J. Arends u de wettelijke kaders rond de opleiding van klifio’s. Met recht krijgt deze opleiding nu de status die deze verdient, het beroep is nu formeel ondergebracht in de wet BIG. Hiermee is officieel onderkend dat klinisch fysici een grote medische verantwoordelijkheid dragen doordat hun metingen en de kwaliteitsborging van apparatuur van invloed kunnen zijn op de eindresultaten van diagnostisch onderzoek. Omdat vervolgens dosimetrische berekeningen direct van invloed zijn op radionucliden therapieën valt een deel van hun handelingen aan te merken als geneeskundige handelingen. Het is dan ook meer dan terecht dat wordt onderkend dat zij onmisbaar zijn in de multidisciplinaire keten als medisch ondersteunend specialist in een ondersteunend medisch specialisme. Een mooi voorbeeld van de schoonheid van het vakgebied van de klinisch fysici treft u aan in het artikel van de hand van mede redactielid Dr. Jorn van Dalen. Hij beschrijft hierin zijn bevindingen van het gebruik van een door hem ontwikkelde innovatieve calculatie techniek ter bepaling van de meest optimale toe te dienen dosis ter bevordering van de beeldkwaliteit van PET scans van obese patiënten. Met een knipoog naar de complexiteit van de behandeling van obese patiënten lukt het de klinisch fysici wèl om door de bomen weer het bos te zien in patiënten met deze groeiende westerse welvaartsziekte. Overigens, over bomen en bos gesproken, ten behoeve van het reduceren van handmatige correcties in de nog steeds groeiende aanwas van ingezonden artikelen hebben wij speciale “Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde-templates” voor Reference Manager, Endnote en Bookends op de NVNG website geplaatst. Hierbij is rekening gehouden met zowel Microsoft- als Mac-gebruikers. Wij bevelen het gebruik van deze templates zeer gaarne aan om het leven van u als auteur, maar ook het leven van ons als redactie, te veraangenamen! Lioe-Fee de Geus-Oei, Hoofdredacteur

December 2009

OORSPRONKELIJK ARTIKEL New developments in radiation oncology Prof. dr. J.A. Langendijk The use of FDG PET to target tumours by radiotherapy Prof. dr. D.K.M. De Ruysscher The role of pET in radiotherapy of head and neck cancers Drs. E.G.C. Troost  Hercules op het kruispunt Dr. W.V. Vogel PROEFSCHRIFT Op zoek naar de schildwachtklier Dr. I.M.C. van der Ploeg OPLEIDINGEN Modernisering van de opleiding nucleaire geneeskunde; komt er nog wat van? Prof. dr. B.L.F van Eck-Smit BIJZONDER CASUS Arteritis temporalis op PET-CT Dr. R.J. Bennink DIENST IN DE KIJKER Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (NKI-AVL), Amsterdam MEDELINGEN UIT DE VERENIGINGEN CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Voorwoord E Pluribus Unum Er loopt een, hoewel op het eerste gezicht wat merkwaardige, parallel tussen het wapenschrift van de Verenigde Staten van Amerika (“e pluribus unum”), het land met het machtigste leger op de aarde, en de dagelijkse strijd tegen kanker door een legertje medisch specialisten en de patiënt. Laat ik deze vreemde parallel wat verder uitwerken. In de krijgskunde is in de laatste eeuw een ontwikkeling op gang gekomen waarbij het luchtwapen een steeds belangrijker rol is gaan spelen. In de 1e Wereldoorlog gooiden de piloten van de twee- en driedekkers met de hand een bom op de vijandelijke troepen, in de hoop die dan ook te raken. In de 2e Wereldoorlog had men geleerd van z’n missers: men gooide hele bommentapijten op het vijandelijk gebied in de hoop dat dan ook het doel wel zou zijn uitgeschakeld. Eenzelfde beeld doemt op uit de Vietnamoorlog. Maar daarna vindt er een kentering plaats in de ontwikkeling van het luchtwapen. Men wil de vijand uitschakelen, maar burgerslachtoffers, de zogenaamde ‘collateral damage’ wil men tot een minimum beperken. We hebben daarvan vanuit Irak en Afghanistan spectaculaire beelden gezien, gemaakt door de piloten van de gevechtsvliegtuigen. We zien nu lasergestuurde bommen die door een muur vliegen, en pas aan de binnenkant tot ontploffing komen. Ook in ons werk zijn wij dagelijks in oorlog. Een oorlog tegen kanker. Die strijd is een zware strijd. In de eerste plaats voor de patiënt (en zijn of haar verwanten). Maar het is ook een strijd voor de betrokken specialisten. De afgelopen decennia zien we dat de behandeling van patiënten met kanker door middel van radiotherapie een stormachtige ontwikkeling doormaakt. Vaak als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling, maar steeds meer ook alleenstaand. Het oude adagium dat chirurgie de meeste kankerpatiënten geneest, gaat nog steeds op. Maar hoe lang nog? De ontwikkeling wordt gedreven door technische ontwikkelingen enerzijds, en anderzijds de wens om het middel niet erger te doen zijn dan de kwaal. Kortom, ook in deze oorlog bestaat de wens om effectiever de vijand uit te schakelen met een minimum aan ‘collateral damage’. Als ondersteunend specialisten krijgen we ook met deze ontwikkeling te maken. In dit nummer van het Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde wordt er daarom dieper op ingegaan en wordt getracht een overzicht te geven van de actuele stand van zaken. Op die manier hopen we de rol van ondersteuners als radioloog en nucleair geneeskundige in de ‘war on cancer’ wat helderder te krijgen. Langendijk et al. schetsen de technische ontwikkelingen van de laatste jaren binnen de radiotherapie en welke ontwikkelingen nog voor de deur staan. In de eerste plaats moet hier gedacht worden aan protontherapie, bij uitstek een methode voor een betere ‘targeting’. Maar de schrijvers maken ook duidelijk dat, voor een verdere implementatie van die technieken, het van het grootste belang is om op de juiste wijze een tumor te kunnen afbeelden en te kunnen karakteriseren. De Ruysscher et al. hebben hun sporen verdiend met betrekking tot de toepassing van 18F-FDG PET bij de radiotherapeutische planning. In hun overzichtsartikel geven ze per tumortype de stand van zaken weer, telkens terugvoerend naar 2 basisvragen: 1. staat 18F-FDG PET een meer accurate begrenzing van de tumor toe, en 2. verbetert 18F-FDG PET de uitkomst voor de patiënt? Uit hun overzicht wordt duidelijk dat er weliswaar al veel bekend is geworden, maar dat met betrekking tot de kernvragen ook nog veel onderzoek nodig zal zijn. Een boodschap die spoort met die van de andere schrijvers. Troost en al. focusseren op het hoofdhalscarcinoom. Naast het 18F-FDG PET hebben zij ook oog voor alternatieve radiofarmaca om in te zetten voor de karakterisering van tumoren. In dit kader is met name de aanwezigheid, en dus het aantonen ervan, van hypoxie van belang. Immers, hypoxie leidt tot een grotere weerstand tegen straling en vermindert dus het effect van radiotherapie. Het aantonen van hypoxie in een tumor geeft in ieder geval de theoretische mogelijkheid om de hypoxische gebieden met een extra boost te bestralen. De toekomst zal moeten leren of dit ook werkelijkheid kan worden en of dit de gewenste effecten heeft. Vogel et al. kijken in hun bijdrage nog verder in de toekomst. Zij maken duidelijk dat om in de toekomst alle vragen van de radiotherapeut te kunnen beantwoorden CT, PET of PET-CT onvoldoende zullen zijn. Ook andere modaliteiten zullen een rol opeisen om ‘het plaatje compleet te maken’. Deze visie is in lijn met een ontwikkeling waarbij we zien dat diverse modaliteiten bijna simultaan, en tegenwoordig zelfs daadwerkelijk simultaan, worden ingezet om de anatomische grenzen van een tumor te lokaliseren, en tegelijkertijd metabole processen binnen de tumor te karakteriseren. Tijdens het World Molecular Imaging Congress in Montreal, dat in september j.l. werd gehouden, werden van deze ontwikkelingen meerdere voorbeelden getoond voor het proefdiermodel. Maar naar mijn stellige overtuiging vormen de ontwikkelingen daar het voorland van de ontwikkelingen die we op termijn in de kliniek kunnen verwachten. Aan het eind pleiten Vogel et al. voor een goede protocollering en validering, kortom voor standaardisering om te voorkomen dat de radiotherapeut verdwaalt in het wonderland van de (metabole) beeldvorming. Eenzelfde waarschuwing laten ook de andere schrijvers horen. Ik sluit me graag bij deze pleidooien aan. We moeten ons realiseren dat we aan het begin staan van een nieuwe ontwikkeling, maar wel een ontwikkeling die grote consequenties zal hebben voor ons vak. Ik denk dat we dus ook verder moeten kijken. We moeten ons realiseren dat een standaardisering zoals voorgesteld en de daaruit voortvloeiende nauwe samenwerking consequenties zal, ja consequenties mòet hebben voor de opleiding van nieuwe generaties nucleair geneeskundigen, radiologen en radiotherapeuten. Handhaven van de status quo is geen optie. Zelfs het nieuwe curriculum dat na 1 januari 2011 zal worden ingevoerd, dreigt dus snel te verouderen en aanpassing te behoeven van de competenties. Dat vraagt van onze beroepsgroep een ‘state of mind’ van continue verandering. Het enige dat niet verandert is de verandering zelf. Geen ‘je maintiendrai’, maar ‘e pluribus unum’. Samen staan we sterk in de strijd tegen kanker. Ook op dit gebied. Jan Pruim Afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Universitair Medisch Centrum Groningen

September 2009

AFSTUDEERPROJECT Effects of the long range positrons emitted by 124I: implications for clinical PET/CT C.J.A. Urbach SAMENVATTING VROM-RAPPORT Het medisch gebruik van radioisotopen tot 2025 Drs. F. Celik NUCLEAIRE AVONTUREN Dr. P.L. Jager PROEFSCHRIFT Pharmacoresistance in epilepsy Dr. L. Liefaard Carotid Surgery Potential of Cerebrovascular PET measurements Dr. A. Rijbroek Endocrine Tumours - Molecular Radiation on Target Dr. J.J.M. Teunissen KLINISCHE TRIALS HOVON 75 MCL CURSUSEVALUATIE BIJZONDER CASUS Een bijzondere bevinding bij 131I-NaI scintigrafie posttherapie Prof. dr. B.L. van Eck-Smit DIENST IN DE KIJKER Medisch Spectrum Twente (MST), Enschede BOEKBESPREKING ONDERSCHEIDING Koninklijke onderscheiding voor Mr. Annie K. van Zanten en Prof. dr. Anne M. J. Paans MEDEDELINGEN UIT DE VERENIGINGEN CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Van de Redactie Canadian Summer The Canadese reactor in Chalk River is deze nazomer nog altijd niet operationeel. De continuïteit in het beschikbaar zijn van isotopen blijft derhalve een hot issue. De huidige top-4 reactoren, die mondiaal verantwoordelijk zijn voor 96% van de polybdeenproductie, zijn ieder bijna aan het einde van hun life cycle, waardoor ze steeds afwisselend – of erger nog – tegelijkertijd in gepland of ongepland onderhoud zijn. Investeren in de ontwikkeling en bouw van nieuwe reactoren of alternatieve productiemethoden is vanzelfsprekend een kostbare aangelegenheid. Het zal duidelijk zijn dat er voorafgaand aan dergelijke investeringen grondige studie gedaan wordt naar de beschikbaarheid van en behoefte aan isotopen voor medische beeldvorming over een langere termijn. Vanuit het ministerie van VROM is onlangs een lijvig rapport verschenen om die mondiale behoefte aan isotopen tot en met 2025 in kaart te brengen. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn de demografische ontwikkeling, de welvaartsstijging en de ontwikkeling op het gebied van de verschillende imaging modaliteiten. Al met al een belangwekkend rapport waarvan u in deze editie een samenvatting kan vinden, geschreven door collega Celik in samenwerking met de voorzitter van de NVNG, collega Verzijlbergen. Misschien bent u niet alleen geïnteresseerd in hoe de reactor in Chalk River het maakt, maar vindt u het ook boeiend om te lezen wat het “fee for service” systeem teweeg brengt of hoe de “straight nukes” gepositioneerd zijn aan de overkant van de oceaan. Dit en ander nieuws uit Canada kunt u vinden in het stuk van collega Jager. Een kleine wijziging waarover ik u graag wil informeren betreft de publicatie van samenvattingen van proefschriften op ons vakgebied. Het nieuwe beleid is dat wij voortaan alle promovendi in de gelegenheid willen stellen om hun samenvatting in ons vakblad te publiceren. Om dit mogelijk te maken is er een nieuw maximum gesteld van 500 woorden per proefschrift met daarnaast de mogelijkheid tot publicatie van twee images of ander grafisch materiaal. Tenslotte wil ik uw aandacht vragen voor het afstudeer project van twee MBRT-studenten Christian Urbach en Shahriar Tahmasebi wat onder begeleiding van dr. Kemerink en prof. dr. Teule resulteerde in het fraaie artikel “Effects of the long range positrons emitted bij 124I: implications for clinical PET/CT”. Ik wens u veel leesplezier! Lioe-Fee de Geus-Oei, Hoofdredacteur

Juni 2009

OORSPRONKELIJK ARTIKEL Optimisation of the acquisition time for brain 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography studies Prof. dr. I. Goethals Therapeutic status and serious complications of radiosynoviorthesis Dr. W.U. Kampen ORATIE Oratie Emile Comans Prof. dr. E.F. Comans CBO Richtlijn Toevoeging aan de richtlijn Schildkliercarcinoom op Oncoline Dr. C.C.M. Beerendonk PROEFSCHRIFT Imaging proliferation with 18F-FLT-PET: therapy evaluation studies Dr. L.B. Been Radiation synovectomy of the ankle, knee and upper extremity joints Dr. F. van der Zant Staging, treatment and follow-up of penile carcinoma Dr. J.A.P. Leijte KLINISCHE TRIALS NVALT-8A en 8B BIJZONDER CASUS Divertikel van Meckel bij een kind met melaena Drs. V. Bissessur, Dr. R.J. Bennink BOEKBESPREKING REGIO BIJEENKOMSTEN NVNG Prof. dr. B.L.F. van Eck-Smit FORUM MEDEDELINGEN UIT DE VERENIGINGEN CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Van de Redactie Hoe gaat ú dit jaar het hoofd leegmaken? Een blik op de kalender leert dat het jaar alweer half voorbij is. De zon nadert de kreeftskeerkring, de zomervakantie staat voor de deur. Doorgaans tijd voor het onderbreken van de dagelijkse medische routine. Afstand nemen van de vele belangrijke en minder belangrijke besprekingen, van de geslaagde en minder geslaagde pogingen een bijdrage te leveren aan …de wetenschap…de vorming van studenten of collega’s in spé, het hogere management, de ellenlange to-do lijsten die harder aangroeien dan weggewerkt kunnen worden en…. ga zo maar door. Waar gaat ú dit jaar het hoofd leegmaken en hoé? Wordt het geestelijke ontspanning door lichamelijke inspanning? Wordt het een stedentrip, luieren aan het strand of liever een zeil-, fiets- of wandelvakantie? Hopelijk bént u in de gelegenheid om uit dit brede palet aan mogelijkheden te kiezen. Om u even wreed van die roze wolk af te plukken: helaas geldt dit namelijk niet voor mensen met actieve inflammatoire gewrichtsaandoeningen. Dit brengt ons bij het hoofdthema van dit nummer: “radiosynoviorthesis”. Wij presenteren u twee fraaie bijdragen over dit onderwerp van collega Willm Uwe Kampen uit de Spitalerhof Kliniek te Hamburg en collega Friso van der Zant, van het Medisch Centrum Alkmaar, die onlangs op dit onderwerp gepromoveerd is. Het is positief te constateren dat er op dit gebied veel artikelen gepubliceerd zijn met een sterke bewijsvoering, dat er zich weinig complicaties voordoen, mits u het juiste radionuclide uitkiest voor het gewricht in kwestie en dit in de meest optimale dosis toedient met aandacht voor een zorgvuldige injectie- en immobilisatie techniek. Als nucleair geneeskundigen kunnen wij het zieke gewricht misschien niet genezen, maar kunnen wij wel bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. En toch ook aan een mooie vakantie voor hen…? Tenslotte wil ik u wijzen op het fraaie originele artikel “Optimisation of the acquisition time for brain FDG PET studies” van mederedactielid prof. dr. Ingeborg Goethals, van het Universitair Ziekenhuis te Gent. Zij toont ons dat het PET breinprotocol stevig ingekort kan worden, zonder het brein te kort te doen. Als u de minimale scanduur aanhoudt voorkomt u dat u straks niet met een al te “leeg hoofd” zit! Lioe-Fee de Geus-Oei, Hoofdredacteur

Maart 2009

OORSPRONKELIJK ARTIKEL “SPECTopic” parathyroid: a case report Mw. drs. M.S. Roukema Logistieke aanpassingen bij ablatie met recombinant humaan TSH Dr. W.V. Vogel CBO RICHTLIJN Richtlijn ‘Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudende contrastmiddelen’ Drs. P.C. Barneveld VERSLAG CHERNOBYL Bezoek aan Chernobyl, 22 jaar na de ramp Dr. J. Lavalaye PROEFSCHRIFT Biological characterization of squamous cell carcinomas of the head and neck by means of 123I-IL2 and 99mTc-HYNIC-Annexin V scintigraphy Dr. D. Loose Metabole beeldvorming van therapiegeïnduceerde veranderingen in lymfomen: een (micro)PET studie Dr. L. Brepoels Synthesis and in vivo evaluation of 123I-3-I-CO, a potential SPECT tracer for the serotonin 5-HT2A receptor Dr. P. Blanckaert ABSTRACTS Molecular Imaging, to Image or to Imagine CURSUSEVALUATIE BIJZONDER CASUS Een dubbelzijdig probleem DIENST IN DE KIJKER Het Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) BOEKBESPREKING VISIEDAG FORUM MEDEDELINGEN UIT DE VERENIGINGEN CURSUS/ EN CONGRESAGENDA   Van de Redactie Cross Learning Misschien is het u ook wel eens overkomen. U komt terug van een relatief klein congres of onbekende cursus en u denkt “wow, dit was zinvol”. Vanaf nu kunt u uw ervaringen delen in de rubriek “cursusevaluatie”, zodat andere collegae uit den lande getipt kunnen worden. Wij zijn hierbij niet benieuwd naar de kwaliteit van het hotel, maar willen graag wel heel specifiek weten waarom juist deze cursus u verder gebracht heeft. Was het omdat het precies aansloot bij datgene waar u mee bezig bent? Vond u misschien dat ene puzzelstukje dat nog ontbrak? En voor welke collegae, die zich in welke niche bevinden is de cursus geschikt? Voor de kick-off van deze rubriek hebben we ervoor gekozen de opbouw over te laten aan de inzichten van de auteur zelf, maar vanaf het volgende nummer is er een speciale template ontwikkeld, die u binnenkort op de NVNG website kunt vinden. Een ander mooi voorbeeld van “cross learning” vindt u in het artikel van collega Vogel uit het NKI. Hij beschrijft zijn ervaringen over de invoering van recombinant humaan TSH ten behoeve van ablatie van een schildklierrest bij gedifferentieerd schildkliercarcinoom. U krijgt praktische tips met betrekking tot de logistiek, selectie van patiënten, patiëntenvoorbereiding en -informatie, waardoor u morgen aan de slag kunt gaan in uw eigen kliniek. Nu we het toch over “learning” hebben: een samenvatting van de voordrachten die gehouden zijn op het NVNG-lustrumsymposium treft u ook in deze editie aan. Wat had de organisatie ons een geweldig feestelijke dag bezorgd, van inhoudelijk hoog niveau! By the way, hebt u zich al opgegeven voor het 14e Belnuc-NVNG symposium in mei? Ook daar hopen wij u weer in groten getale te ontmoeten! Tenslotte willen wij u nog attenderen op een kleine, doch belangrijke wijziging bij de rubriek “dienst in de kijker”. Tot dusver werd u door de redactie benaderd, maar vanaf nu leggen we graag het initiatief bij u neer. Voortaan kunt u zelf contact met ons opnemen als u uw afdeling “in de kijker” wilt zetten. Want we blijven uiteraard benieuwd naar de lezenswaardige ontwikkelingen van de “diensten” in België en Nederland. Lioe-Fee de Geus-Oei, Hoofdredacteur

December 2008

OORSPRONKELIJKE ARTIKELEN Octreotide analogues for radionuclide therapy: current status and future outlook Prof. dr. ir. M. de Jong ImmunoSPECT and PET imaging: towards patient tailored targeted therapy Dr. M.N. Lub-de Hooge Scintigraphic imaging of angiogenesis Prof. dr. O.C. Boerman Ontwikkeling van een nieuw radiofarmacon in een academische, niet-commerciële setting Drs. M.G.G. Sturkenboom Fibrose activiteit bij patiënten met longfibrose: mogelijkheden van molecular imaging Dr. J. Lavalaye Amyloid imaging in Alzheimer’s disease: a promising new direction in Nuclear Medicine Dr. B.N.M. van Berckel BESCHOUWING Ruimtelijke voorzieningen bij de bereiding van radiofarmaca: welke regels gelden wanneer? Dr. K.J.M. Schimmel Metabole PET tracers voor neuroendocriene tumoren: een verhalende beschrijving Dr. P.L. Jager CONGRESVERSLAG 14th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals Dr. E.F.J. De Vries DIENST IN DE KIJKER Het Radionuclidencentrum van het VUmc MOET JE NOU EENS KIJKEN Skeletscintigrafie behulpzaam bij het diagnosticeren van recidief uterus adenosarcoom BOEKBESPREKING MEDEDELINGEN UIT DE VERENIGINGEN CURSUS- EN CONGRESAGENDA   Van de Redactie Nieuwe radiofarmaca: samen meer mogelijk maken Dat onderzoek naar nieuwe radiofarmaca zeer actueel is blijkt wel uit een PubMed search die ik eerder dit jaar deed: in 2007 werden in de medische literatuur meer dan 90 verschillende concept radiofarmaca beschreven. In dit themanummer heb ik geprobeerd een aantal sprekende artikelen bijeen te brengen om te illustreren dat onderzoek naar nieuwe radiofarmaca ook op eigen bodem zeer actueel is. Zo bevat dit themanummer zes oorspronkelijk artikelen over veelbelovende radiofarmaca waaronder F18-DOPA, Y90-DOTATOC, F18-PIB en F18-galacto-RGD. Een onderzoeksrichting die ik graag apart wil noemen is het labelen van biologicals ten behoeve van het voorspellen en monitoren van de respons op deze middelen (artikelen van Boerman et al. en Lubde Hooge). Een ontwikkeling die zeer goed kan gaan bijdragen aan het doelmatig inzetten van de ‘dure’ biologicals. Wellicht komt er ooit een themanummer over farmaco-economisch onderzoek rondom de plaatsbepaling van deze radiofarmaca. Iets anders waar ik u graag op attent maak is het uitgebreide congresverslag van het 14e European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals (de Vries et al.). Hoewel vaak nog in het stadium vóór klinisch onderzoek geeft dit wel prachtige voorbeelden van de richtingen waarin momenteel onderzoek naar nieuwe radiofarmaca plaatsvindt. Met elkaar moeten we ook constateren dat het landschap waarin tegenwoordig onderzoek met radiofarmaca kan worden gedaan sterk verandert. Een actueel voorbeeld is de herziene GMP Annex 3 (manufacture of radiopharmaceuticals) die op 1 september jongstleden door de Europese Commissie is geaccordeerd. De eisen in deze norm zijn vanzelfsprekend strenger dan voorheen. Twee artikelen in dit themanummer gaan specifiek in op deze veranderende eisen (artikelen Sturkenboom et al. en Schimmel et al.). Deze strengere regelgeving kan ook een rem betekenen op innovatief onderzoek. Maar dit hoeft niet zo te zijn. Juist door goede samenwerking tussen een beperkt aantal goed geoutilleerde laboratoria/ bereidingsafdelingen en diverse klinisch werkende onderzoekers is het wat mij betreft goed mogelijk om innovatie én veiligheid voor onze patiënten maximaal mogelijk te maken. En hier bedoel ik met name samenwerking over de muren van de ziekenhuizen heen. Het artikel van Lavalaye et al. in dit themanummer is hier een goed voorbeeld van. Dr. Ewoudt M.W. van de Garde, ziekenhuisapotheker-radiofarmaceut hoofdredacteur themanummer

Juni 2008

OORSPRONKELIJK ARTIKEL Functional imaging of neuroendocrine tumours Dr. A.N.A van der Horst-Schrivers Broken heart: a case report Drs. F.M. van der Zant Waar komt het toekomstig technetium vandaan? Dr. M.C. Duijvestijn Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen Dr. J.W. van Isselt Ambassadeur van de puntjes op de i Ir. A. Eek PROEFSCHRIFT Tracer development for detection and characterization of neuroendocrine tumors with PET Dr. O.C. Neels Metabolic PET Tracers for Neuroendocrine tumors Dr. K.P. Koopmans MOET JE NOU EENS KIJKEN 18F-FDG-PET/CT bij een patiënt met chronische lymfatische leukemie DIENST IN DE KIJKER Catharina-ziekenhuis Eindhoven Auteursinstructies Mededelingen uit de verenigingen Cursus- en Congresagenda   Van de Redactie Oranjegevoel Om maar meteen met de deur in huis te vallen: als het aan ons ligt zult u zich deze zomer niet vervelen. Daarmee doel ik natuurlijk niet op de vele sportevenementen die op Europees en mondiaal niveau worden gehouden waardoor supermarkten en soms complete straten van kleur verschieten. Nee, hiermee doel ik op deze zeer interessante editie van ons vakblad, een uitgave met als hoofdthema neuroendocriene tumoren. Het toeval wil namelijk dat ook neuroendocriene tumoren oranje op kunnen lichten. Wij hebben de experts uit Groningen bereid bevonden een overzichtsartikel te schrijven met betrekking tot dit thema, waarbij het accent gelegd wordt op neuroendocriene tumoren van dunne darm en pancreas, medullair schildklier carcinoom, feochromocytomen en paragangliomen. Hieraan verwant vindt u twee besprekingen van proefschriften uit Groningen, van Oliver Neels en Klaas Pieter Koopmans, die over de ontwikkelingen van nieuwe PET-tracers voor de beeldvorming van neuroendocriene tumoren rapporteren. Zij bestudeerden het biochemisch gedrag en de diagnostische waarde van deze nieuwe PET-tracers. U kunt lezen over 18F-DOPA, volgens sommigen na 18FDG de meest veel belovende PET-tracer voor de nabije toekomst. Maar om in het hier-en-nu te blijven: 99mTechnetium is het isotoop waarvan wij allen, voor de huidige dagelijkse routine, nog steeds afhankelijk zijn. Misschien wist u het niet, maar met de huidige infrastructuur is de leveringszekerheid van dit isotoop niet gegarandeerd. Marieke Duijvestijn van de Nuclear Research en Consultancy Group te Petten laat U meekijken achter de schermen en zodat u kunt zien wat er aan gedaan wordt om de toelevering van dit isotoop zeker te stellen. Tot slot wijs ik u op een heel speciaal case-report “Broken heart”, waarbij - en dat zal u wellicht verbazen - ook een door “emoties” geluxeerde aandoening zichtbaar gemaakt kan worden door onze scans. Dus ons advies: zorg voor niet teveel emotionele stress dit (sport) seizoen! Lioe-Fee de Geus-Oei, Hoofdreacteur